• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: G000064

กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
– คำฟ้อง
– คำให้การ
– ฟ้องซ้อน
– ทิ้งฟ้อง
– ถอนฟ้อง
– ฟ้องแย้ง
– แก้คำฟ้อง คำให้การ
– การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
– วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
– คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
– การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
– ขาดนัดยื่นคำให้การ
– การขออนุญาตยื่นคำให้การ
– การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
– ขาดนัดพิจารณา
– คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
– โจทก์ขาดนัดพิจารณา
– จำเลยขาดนัดพิจารณา
– การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
– การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
– อุทธรณ์
– การยื่นอุทธรณ์
– คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
– อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
– คำสั่งระหว่างพิจารณา
– ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
– คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
– ทุเลาการบังคับคดี
– การส่งสำเนาอุทธรณ์
– คำแก้อุทธรณ์
– การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
– การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
– อำนาจของศาลอุทธรณ์
– ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
– ฎีกา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
G000064
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
900 กรัม
จำนวนหน้า :
592 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :
ธันวาคม 2563

฿ 360.00 ฿ 342.00

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
– คำฟ้อง
– คำให้การ
– ฟ้องซ้อน
– ทิ้งฟ้อง
– ถอนฟ้อง
– ฟ้องแย้ง
– แก้คำฟ้อง คำให้การ
– การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
– วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
– คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
– การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
– ขาดนัดยื่นคำให้การ
– การขออนุญาตยื่นคำให้การ
– การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
– ขาดนัดพิจารณา
– คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
– โจทก์ขาดนัดพิจารณา
– จำเลยขาดนัดพิจารณา
– การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
– การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
– อุทธรณ์
– การยื่นอุทธรณ์
– คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
– อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
– คำสั่งระหว่างพิจารณา
– ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
– คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
– ทุเลาการบังคับคดี
– การส่งสำเนาอุทธรณ์
– คำแก้อุทธรณ์
– การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
– การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
– อำนาจของศาลอุทธรณ์
– ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
– ฎีกา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
G000064
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
900 กรัม
จำนวนหน้า :
592 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :
ธันวาคม 2563