• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165771412

กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– เขตอำนาจศาล
– ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
– การตรวจคำคู่ความ
– การขยายหรือย่นระยะเวลา
– การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
– การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
– ละเมิดอำนาจศาล
– การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
– การนั่งพิจารณา
– การขอเลื่อนคดี
– คู่ความมรณะ
– รายงานและสำนวนความ
– การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา
– อำนาจฟ้อง
– การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
– ร้องสอด
– คู่ความร่วม
– การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
– อำนาจทนายความ
– กิจการที่มอบฉันทะได้
– ทนายความขอถอนตัว
– การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
– คำพิพากษาและคำสั่ง
– คำพิพากษาตามยอม
– คำพิพากษาไม่เกินคำขอ
– การแก้ไขคำพิพากษา
– ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
– คำพิพากษาผูกพันคู่ความ
– ฟ้องซ้ำ
– ค่าฤชาธรรมเนียม
– การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165771412
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 513 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2563

฿ 360.00 ฿ 342.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– เขตอำนาจศาล
– ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
– การตรวจคำคู่ความ
– การขยายหรือย่นระยะเวลา
– การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
– การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
– ละเมิดอำนาจศาล
– การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
– การนั่งพิจารณา
– การขอเลื่อนคดี
– คู่ความมรณะ
– รายงานและสำนวนความ
– การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา
– อำนาจฟ้อง
– การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
– ร้องสอด
– คู่ความร่วม
– การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
– อำนาจทนายความ
– กิจการที่มอบฉันทะได้
– ทนายความขอถอนตัว
– การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
– คำพิพากษาและคำสั่ง
– คำพิพากษาตามยอม
– คำพิพากษาไม่เกินคำขอ
– การแก้ไขคำพิพากษา
– ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
– คำพิพากษาผูกพันคู่ความ
– ฟ้องซ้ำ
– ค่าฤชาธรรมเนียม
– การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165771412
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 513 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2563