• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165655385

กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1   บททั่วไป
ศาล
คู่ความ
การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
คำพิพากษาและคำสั่ง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165655385
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 508 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ : ธันวาคม 2562 

฿ 360.00 ฿ 342.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1   บททั่วไป
ศาล
คู่ความ
การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
คำพิพากษาและคำสั่ง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165655385
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 508 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ : ธันวาคม 2562