• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165773409

กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– การบรรยายฟ้อง
– การตรวจคำฟ้อง
– การไต่สวนมูลฟ้อง
– แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
– โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
– คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
– คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
– การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
– การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
– การสอบคำให้การจำเลย
– การสืบพยานเด็ก
– การถามและการตั้งทนายให้จำเลย
– การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
– โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
– คำให้การรับสารภาพ
– การอ่านคำพิพากษา
– ทำการคำพิพากษา
– คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
– รูปแบบคำพิพากษา
– การแก้ไขคำพิพากษา
– คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
– อุทธรณ์
– คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
– การรับรองอุทธรณ์
– คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
– ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
– คำสั่งระหว่างพิจารณา
– กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
– อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
– การส่งสำเนาอุทธรณ์
– ถอนอุทธรณ์
– การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
– อำนาจศาลอุทธรณ์
– เพิ่มเติมโทษจำเลย
– เหตุลักษณะคดี
– ฎีกา
– คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
– คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
– คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
– คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี
– การรับรองฎีกา
– คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
– การบังคับคดีตามคำพิพากษา
– ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165773409
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 543 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564

฿ 360.00 ฿ 342.00

จำนวน:
หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– การบรรยายฟ้อง
– การตรวจคำฟ้อง
– การไต่สวนมูลฟ้อง
– แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
– โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
– คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
– คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
– การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
– การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
– การสอบคำให้การจำเลย
– การสืบพยานเด็ก
– การถามและการตั้งทนายให้จำเลย
– การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
– โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
– คำให้การรับสารภาพ
– การอ่านคำพิพากษา
– ทำการคำพิพากษา
– คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
– รูปแบบคำพิพากษา
– การแก้ไขคำพิพากษา
– คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
– อุทธรณ์
– คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
– การรับรองอุทธรณ์
– คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
– ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
– คำสั่งระหว่างพิจารณา
– กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
– อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
– การส่งสำเนาอุทธรณ์
– ถอนอุทธรณ์
– การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
– อำนาจศาลอุทธรณ์
– เพิ่มเติมโทษจำเลย
– เหตุลักษณะคดี
– ฎีกา
– คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
– คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
– คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
– คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี
– การรับรองฎีกา
– คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
– การบังคับคดีตามคำพิพากษา
– ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165773409
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 543 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165773409
SKU: 9786165773409
สำนักพิมพ์: Jurisprudence Group
ตีพิมพ์วันที่: มกราคม 2564
Page Count: 543