• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 

Sale!
ISBN: 9789744669704
รหัสสินค้า: 9789744669704 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก :การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  แนะนำองค์การการค้าโลก
บทที่ 2  กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
บทที่ 3  หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง มาตรา 1  ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
บทที่ 4  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
บทที่ 5   กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจำกัดปริมาณและโควต้าภาษี ภายใต้มาตรา XI และ XIII ของ GATT
บทที่ 6  ข้อยกเว้นทั่วไปภายใต้มาตรา XX GATT
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 
รหัสสินค้า : 9789744669704
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 234
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน  2561

฿ 240.00 ฿ 228.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • LL.B. (เกียรตินิยมอันดับ 1) King’s College University, London ประเทศสหราชอาณาจักร
  • LL.M. (เกียรตินิยมอันดับ 2 ระดับบน)  มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ปริญญาเอก  กฎหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรปและการค้าระหว่างประเทศ จาก University College, London มหาวิทยาลัย London ประเทศสหราชอาณาจักร
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  แนะนำองค์การการค้าโลก
บทที่ 2  กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
บทที่ 3  หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง มาตรา 1  ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
บทที่ 4  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
บทที่ 5   กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจำกัดปริมาณและโควต้าภาษี ภายใต้มาตรา XI และ XIII ของ GATT
บทที่ 6  ข้อยกเว้นทั่วไปภายใต้มาตรา XX GATT
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 
รหัสสินค้า : 9789744669704
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 234
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน  2561

“กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก :การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ”

There are no reviews yet.