• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

Sale!
ISBN: 9789742888978
รหัสสินค้า: 9789742888978 หมวดหมู่:

กฎหมายและแนวคำตัดสิน : องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม

130 บาท โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงที่มาของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาแนวคำตัดสินที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาของ GATT และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและข้อท้าทายของไทย ณ ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ควรจะเตรียมแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลกที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญและได้รับความสนใจจากเวทีโลกอย่างไร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลกไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป และในฐานะประชาคมโลก เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลก เพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรร่วมของโลกที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับมาตรฐานการครองชีพที่ดีตลอดไป

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9789742888978 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2553

฿ 130.00 ฿ 117.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ.(จุฬาฯ)
  • Certificate of Japanese Language Study, Osaka University of Foreign Studies, Osaka, Japan
  • LL.M., Ph.D. (Law) สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,Washington University, United States of America
  • LL.M., LL.D. (Kyoto University)
ประวัติการทำงาน
  • นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงที่มาของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาแนวคำตัดสินที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาของ GATT และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและข้อท้าทายของไทย ณ ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ควรจะเตรียมแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลกที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญและได้รับความสนใจจากเวทีโลกอย่างไร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลกไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป และในฐานะประชาคมโลก เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลก เพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรร่วมของโลกที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับมาตรฐานการครองชีพที่ดีตลอดไป

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9789742888978 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2553