• img-book

    สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

Sale!
ISBN: 9786163021939
รหัสสินค้า: 9786163021939 หมวดหมู่: ,

กฎหมายแรงงาน Labor Law 2563

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน

บทคัดย่อ/สารบัญ
Section 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
Section 2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
Section 3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
Section 4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
Section 5 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
Section 6 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
: บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด

รหัสสินค้า : 9786163021939
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 406 หน้า
ขนาด :  16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2563

฿ 350.00 ฿ 332.50

จำนวน:
หนังสือโดยสำนักพิมพ์ธรรมนิติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน

บทคัดย่อ/สารบัญ
Section 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
Section 2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
Section 3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
Section 4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
Section 5 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
Section 6 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
: บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด

รหัสสินค้า : 9786163021939
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 406 หน้า
ขนาด :  16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786163021939
SKU: 9786163021939
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2563
Page Count: 406

“กฎหมายแรงงาน Labor Law 2563”

There are no reviews yet.