• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162697821
รหัสสินค้า: 9786162697821 หมวดหมู่: , ,

กฎหมายแรงงาน

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
– กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
– กฎหมายเงินทดแทน
– กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
– กฎหมายประกันสังคม
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162697821
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 476
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 26 : เมษายน 2562

฿ 420.00 ฿ 378.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 26 : เมษายน 2562
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
– กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
– กฎหมายเงินทดแทน
– กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
– กฎหมายประกันสังคม
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162697821
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 476
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 26 : เมษายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697821
SKU: 9786162697821
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 26 : เมษายน 2562
Page Count: 476

“กฎหมายแรงงาน”

There are no reviews yet.