• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

Sale!
ISBN: 9786164880108
รหัสสินค้า: 9786164880108 หมวดหมู่:

กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะ ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

ส่วนที่ 1 ตัวแทน
ตัวแทนทั่วไป (Agent)
1.การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
3.การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
1.การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
3.การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า
1.การเกิดขึ้นของนายหน้า
2.ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
3.การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786164880108

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า234
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

฿ 270.00 ฿ 256.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย์) Université PANTHEON-ASSAS (Paris 2) ประเทศฝรั่งเศส
  • D.E.A. de Droit des Affaires  (กฎหมายธุรกิจ) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
  • Docteur en droit (Spécialité Droit des Affaires)  (กฎหมายธุรกิจ) (Mention Très honorable avec félicitations) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

ส่วนที่ 1 ตัวแทน
ตัวแทนทั่วไป (Agent)
1.การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
3.การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
1.การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
3.การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า
1.การเกิดขึ้นของนายหน้า
2.ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
3.การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786164880108

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า234
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

“กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะ ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3”

There are no reviews yet.