• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

Sale!
ISBN: 9786164880108
รหัสสินค้า: 9786164880108 หมวดหมู่: ,

กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะ ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

บทนำ

 1. ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
 2. ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
 3. แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

 • ตัวแทนทั่วไป (Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
 • ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

 1. การเกิดขึ้นของนายหน้า
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
 3. การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

รหัสสินค้า : 9786164880108
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า234
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2561 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

฿ 270.00 ฿ 256.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย์) Université PANTHEON-ASSAS (Paris 2) ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de Droit des Affaires  (กฎหมายธุรกิจ) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
 • Docteur en droit (Spécialité Droit des Affaires)  (กฎหมายธุรกิจ) (Mention Très honorable avec félicitations) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทนำ

 1. ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
 2. ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
 3. แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

 • ตัวแทนทั่วไป (Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
 • ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
 1. การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
 3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

 1. การเกิดขึ้นของนายหน้า
 2. ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
 3. การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

รหัสสินค้า : 9786164880108
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า234
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2561 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

“กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะ ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3”

There are no reviews yet.