• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง

Sale!
ISBN: 9789742038519
รหัสสินค้า: 9789742038519 หมวดหมู่: ,

กฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
🍂 ภาค 1 สัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 1
ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 2
ประเภทของสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 3
หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 4
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
บทที่ 5
หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
บทที่ 6
ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 7
การเช่าช่วง
บทที่ 8
การโอนสิทธิการเช่า
บทที่ 9
การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
บทที่ 10
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
บทที่ 11
คำมั่นว่าจะให้เช่า
บทที่ 12
อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 13
สัญญาเช่าทรัพย์ตามกฎหมายเฉพาะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
🍂 ภาค 2 สัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 1
ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 2
แบบของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 3
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ
บทที่ 4
ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 5
อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 6
สัญญาเช่าซื้อในกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
ภาคสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง
รหัสสินค้า : 9789742038519
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 690 กรัม
จำนวนหน้า : 380 หน้า
ขนาด : 18.6 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

฿ 300.00 ฿ 285.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
🍂 ภาค 1 สัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 1
ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 2
ประเภทของสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 3
หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 4
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
บทที่ 5
หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
บทที่ 6
ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 7
การเช่าช่วง
บทที่ 8
การโอนสิทธิการเช่า
บทที่ 9
การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
บทที่ 10
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
บทที่ 11
คำมั่นว่าจะให้เช่า
บทที่ 12
อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 13
สัญญาเช่าทรัพย์ตามกฎหมายเฉพาะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
🍂 ภาค 2 สัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 1
ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 2
แบบของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 3
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ
บทที่ 4
ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 5
อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 6
สัญญาเช่าซื้อในกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
ภาคสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง
รหัสสินค้า : 9789742038519
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 690 กรัม
จำนวนหน้า : 380 หน้า
ขนาด : 18.6 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038519
SKU: 9789742038519
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : พฤศจิกายน 2564
Page Count: 380

“กฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ”

There are no reviews yet.