• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162694707
รหัสสินค้า: 9786162694707 หมวดหมู่: ,

กฎหมายอาญา ภาคความผิด

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทคัดย่อ/สารบัญ
การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี และสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมายจะเกิดดีได้ก็จากการฟังมากและการอ่านมาก แต่ต้องเป็นการฟังและการอ่านโดยความคิดตามอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การฟังและการอ่านให้จำได้โดยไม่เข้าใจ
ในการพิมพ์ครั้งที่ 11 นี้ ผู้เขียนได้มีการอธิบายประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมในส่วนของ “ความผิดเกี่ยวกับศพ” “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก” รวมถึงยังได้ปรับปรุงการอธิบายความผิดที่เกี่ยวข้องกับนิยาม “เจ้าพนักงาน” ตลอดจนปรับปรุงคำอธิบายในส่วนอื่นๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786162694707 
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1750 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 1140
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : กันยายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 680.00 ฿ 612.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี และสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมายจะเกิดดีได้ก็จากการฟังมากและการอ่านมาก แต่ต้องเป็นการฟังและการอ่านโดยความคิดตามอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การฟังและการอ่านให้จำได้โดยไม่เข้าใจ
ในการพิมพ์ครั้งที่ 11 นี้ ผู้เขียนได้มีการอธิบายประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมในส่วนของ “ความผิดเกี่ยวกับศพ” “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก” รวมถึงยังได้ปรับปรุงการอธิบายความผิดที่เกี่ยวข้องกับนิยาม “เจ้าพนักงาน” ตลอดจนปรับปรุงคำอธิบายในส่วนอื่นๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786162694707 
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1750 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 1140
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : กันยายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)