• img-book

    นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

Sale!
ISBN: 9786162695353
รหัสสินค้า: 9786162695353 หมวดหมู่: ,

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

บทคัดย่อ/สารบัญ
ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
⭐️รหัสสินค้า : 9786162695353 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 410 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 226
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พนักงานอัยการกองคดีอาญา
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69
หนังสือโดยนันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
⭐️รหัสสินค้า : 9786162695353 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 410 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 226
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559