• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

Sale!
ISBN: 9786162697104
รหัสสินค้า: 9786162697104 หมวดหมู่:

กฎหมายอาญาชั้นสูง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา
ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9786162697104 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561

 

 

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทและปริญญาเอกกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III, ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
  • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา
ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9786162697104 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561