• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786168139851
รหัสสินค้า: 9786168139851 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อย

รหัสสินค้า : 9786168139851
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวน : 316
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : ตุลาคม 2561

฿ 280.00 ฿ 266.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (เกียรตินิยมดี) ธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.
  • D.E.S.  (Droit  Privé), Docteur  en  droit  (Mention  Très  Bien) (Aix-Marseille  III) ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อย

รหัสสินค้า : 9786168139851
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวน : 316
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : ตุลาคม 2561

“กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป”

There are no reviews yet.