• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786164040908

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
บทนำ
บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786164040908
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 369 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

฿ 250.00 ฿ 237.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (เกียรตินิยมดี) ธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.
  • D.E.S.  (Droit  Privé), Docteur  en  droit  (Mention  Très  Bien) (Aix-Marseille  III) ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
บทนำ
บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786164040908
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 369 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164040908
SKU: 9786164040908
สำนักพิมพ์: เนติบัณฑิตยสภา
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มีนาคม 2564
Page Count: 369

“กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป”

There are no reviews yet.