• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี

Sale!
ISBN: 9786164881112
รหัสสินค้า: 9786164881112 หมวดหมู่: ,

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 : ความทั่วไปว่าด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ความผิด และสิทธิเสรีภาพ
• บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• บทที่ 2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพพิวเตอร์และไซเบอร์ : ปัญหา อุปสรรค และการสร้างสมดุลกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ภาค 2 : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
• บทที่ 3 ความทั่วไปว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
• บทที่ 4 รูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาค 3 : มาตรการอื่นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดความผิด
• บทที่ 5 การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
• บทที่ 6 การควบคุม สอดส่อง ปิดกั้นเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตโดยรัฐ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : สาวตรี สุขศรี
รหัสสินค้า : 9786164881112
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 598 หน้า
ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2563

฿ 390.00 ฿ 370.50

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 : ความทั่วไปว่าด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ความผิด และสิทธิเสรีภาพ
• บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• บทที่ 2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพพิวเตอร์และไซเบอร์ : ปัญหา อุปสรรค และการสร้างสมดุลกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ภาค 2 : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
• บทที่ 3 ความทั่วไปว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
• บทที่ 4 รูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาค 3 : มาตรการอื่นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดความผิด
• บทที่ 5 การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
• บทที่ 6 การควบคุม สอดส่อง ปิดกั้นเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตโดยรัฐ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : สาวตรี สุขศรี
รหัสสินค้า : 9786164881112
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 598 หน้า
ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2563