• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165772433

กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ผู้เสียหาย
– คำร้องทุกข์
– ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
– การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
– การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
– สิทธิชองผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
– สิทธิของจำเลย
– การใช้ล่ามแปล
– การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
– การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
– อำนาจสืบสวนสอบสวน
– เขตอำนาจศาล
– การขอโอนคดี
– การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
– ความผิดเกี่ยวพันกัน
– ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
– ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
– โจทก์ร่วม
– รวมพิจารณา
– ถอนฟ้อง
– คดีอาญาเลิกกัน
– สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
– ถอนคำร้องทุกข์
– ยอมความ
– ฟ้องซ้ำ
– คดีขาดอายุความ
– คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
– พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
– สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
– คำพิพากษาคดีแพ่ง
– อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
– การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
– หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
– ปล่อยชั่วคราว
– การสอบสวน
– การดำเนินการสอบสวน
– การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
– การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
– การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
– การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
– การชันสูตรพลิกศพ
– การสืบพยานเด็ก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165772433
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 572 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : ธันวาคม 2563

฿ 360.00 ฿ 342.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ผู้เสียหาย
– คำร้องทุกข์
– ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
– การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
– การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
– สิทธิชองผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
– สิทธิของจำเลย
– การใช้ล่ามแปล
– การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
– การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
– อำนาจสืบสวนสอบสวน
– เขตอำนาจศาล
– การขอโอนคดี
– การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
– ความผิดเกี่ยวพันกัน
– ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
– ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
– โจทก์ร่วม
– รวมพิจารณา
– ถอนฟ้อง
– คดีอาญาเลิกกัน
– สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
– ถอนคำร้องทุกข์
– ยอมความ
– ฟ้องซ้ำ
– คดีขาดอายุความ
– คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
– พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
– สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
– คำพิพากษาคดีแพ่ง
– อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
– การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
– หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
– ปล่อยชั่วคราว
– การสอบสวน
– การดำเนินการสอบสวน
– การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
– การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
– การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
– การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
– การชันสูตรพลิกศพ
– การสืบพยานเด็ก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786165772433
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 572 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : ธันวาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786165772433
SKU: 9786165772433
สำนักพิมพ์: Jurisprudence Group
ตีพิมพ์วันที่: ธันวาคม 2563
Page Count: 572

“กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)”

There are no reviews yet.