• img-book

    จรัญ ภักดีธนากุล

Sale!
ISBN: 9786164856042

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา

โดย จรัญ ภักดีธนากุล

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๔
บทที่3 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา๒๒๕
บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ๒ บทในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา(มาตรา ๒๒๖ถึงมาตรา ๒๒๘)
บทที่ 5 วิธีการร่างยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์-ฎีกาชั้นอุทธรณ์มาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๓๗ และ ชั้นฎีกา มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒
บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา ตามมาตรา ๒๓๘ ถึงมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
รหัสสินค้า : 9786164856042
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน  2562

฿ 200.00 ฿ 190.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ  ภักดีธนากุล ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาวิชากฎหมาย (B.A. in Law Cantab) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
  • เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 1 ของสมัยที่ 25) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • เนติบัณฑิตอังกฤษ  จากสำนักเกรส์อิน (Gray's Inn)กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หนังสือโดยจรัญ ภักดีธนากุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๔
บทที่3 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา๒๒๕
บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ๒ บทในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา(มาตรา ๒๒๖ถึงมาตรา ๒๒๘)
บทที่ 5 วิธีการร่างยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์-ฎีกาชั้นอุทธรณ์มาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๓๗ และ ชั้นฎีกา มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒
บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา ตามมาตรา ๒๓๘ ถึงมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
รหัสสินค้า : 9786164856042
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน  2562

“กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา”

There are no reviews yet.