• img-book

  นายอภิรัฐ บุญทอง

Sale!
ISBN: 9786162696657

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

โดย นายอภิรัฐ บุญทอง

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบทบัญญัติมาตราในหัวข้อที่สำคัญและสามารถออกเป็นข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หริอทดสอบความรู้ชั้นเนคิบัณฑิตได้บ่อยครั้ง ซึ่งการศึกษาต้องศึกษาเป็นหมวดหมู่ไป เพื่อให้เห็นภาพการบังคับคดีได้อย่างชัดเจนตามแต่ลักษณะของคำพิพกาษาหรือคำสั่งของศาล

ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162696657 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

 

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547
 • ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548
 • ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า
 • เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 - 2549
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 - 2556
ประวัติการทำงาน
 • นิติกร:สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เมษายน2549 - พฤษภาคม 2551
 • นิติกร : สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปี 2552
 • ติวเตอร์ : สถาบันติวกฎหมายเอกชน ปี 2553 - 2555
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา : สำนักงานศาลยุติธรรม กันยายน 2556 - กันยายน 2557
 • ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2558
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ เมษายน 2559 - มีนาคม 2561
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยนายอภิรัฐ บุญทอง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบทบัญญัติมาตราในหัวข้อที่สำคัญและสามารถออกเป็นข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หริอทดสอบความรู้ชั้นเนคิบัณฑิตได้บ่อยครั้ง ซึ่งการศึกษาต้องศึกษาเป็นหมวดหมู่ไป เพื่อให้เห็นภาพการบังคับคดีได้อย่างชัดเจนตามแต่ลักษณะของคำพิพกาษาหรือคำสั่งของศาล

ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162696657 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561