• img-book

  นายอภิรัฐ บุญทอง

Sale!
ISBN: 9786162697128
รหัสสินค้า: 9786162697128 หมวดหมู่: ,

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

โดย นายอภิรัฐ บุญทอง

บทที่ 1  บททั่วไป
บทที่ 2  กระบวนพิจารณาโดยทั่วไป
บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
บทที่ 4  อุทธรณ์และฎีกา
บทที่ 5  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

รหัสสินค้า9786162697128
ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ  บุญทอง
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม

จำนวนหน้า232
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :  1 : กรกฎาคม 2561

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547
 • ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548
 • ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า
 • เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 - 2549
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 - 2556
ประวัติการทำงาน
 • นิติกร:สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เมษายน2549 - พฤษภาคม 2551
 • นิติกร : สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปี 2552
 • ติวเตอร์ : สถาบันติวกฎหมายเอกชน ปี 2553 - 2555
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา : สำนักงานศาลยุติธรรม กันยายน 2556 - กันยายน 2557
 • ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2558
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ เมษายน 2559 - มีนาคม 2561
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยนายอภิรัฐ บุญทอง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1  บททั่วไป
บทที่ 2  กระบวนพิจารณาโดยทั่วไป
บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
บทที่ 4  อุทธรณ์และฎีกา
บทที่ 5  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

รหัสสินค้า9786162697128
ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ  บุญทอง
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม

จำนวนหน้า232
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :  1 : กรกฎาคม 2561

“กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”

There are no reviews yet.