• img-book

    อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

Sale!
ISBN: 9786165652360

กฎหมายล้มละลาย

โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

เนื้อหาประกอบด้วย
– คำอธิบายกฎหมายล้มละลายพร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
– คำถามประกอบการทบทวน
– พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ (ฉบับที่แก้ไขแล้ว)
– พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165652360
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 486
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : พฤศจิกายน 2562

฿ 330.00 ฿ 313.50

มีสินค้าอยู่ 3

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  •  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
หนังสือโดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว
สั่งซื้อ
กฎหมายล้มละลาย 16 : พฤศจิกายน 2562
สั่งซื้อ
การบังคับคดีแพ่ง พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

เนื้อหาประกอบด้วย
– คำอธิบายกฎหมายล้มละลายพร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
– คำถามประกอบการทบทวน
– พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ (ฉบับที่แก้ไขแล้ว)
– พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165652360
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 486
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : พฤศจิกายน 2562