• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786164851016

กฎหมายล้มละลายพิสดาร

340 บาท โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
บทคัดย่อ/สารบัญ
ล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี2562 นี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขล้มละลายพิสดารที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายคำพิพากษาฎีกา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786164851016
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์  :  มกราคม  2562

฿ 340.00 ฿ 323.00

จำนวน:
หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายพยานพิสดาร
340 บาท
พิมพ์  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ/สารบัญ
ล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี2562 นี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขล้มละลายพิสดารที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายคำพิพากษาฎีกา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786164851016
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์  :  มกราคม  2562

“กฎหมายล้มละลายพิสดาร

340 บาท

There are no reviews yet.