• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786164881082
รหัสสินค้า: 9786164881082 หมวดหมู่: ,

กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

สารบาญ
*กฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
*กฎหมายรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า9786164881082
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า396
ขนาด18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 2  : สิงหาคม 2563

฿ 400.00 ฿ 380.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

สารบาญ
*กฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
*กฎหมายรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า9786164881082
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า396
ขนาด18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 2  : สิงหาคม 2563

“กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ”

There are no reviews yet.