• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

Sale!
ISBN: 9786164880658

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164880658
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
จำนวนหน้า : 626
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563

฿ 390.00 ฿ 370.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • (Dr. iur. utr.) Doctor iuris utriusque, Ruprecht- Karls- Universitaet, Heidelberg ประเทศเยอรมนี
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164880658
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
จำนวนหน้า : 626
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563