• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162699115

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162699115
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5 X 21 
พิมพ์ครั้งที่ 14 : มิถุนายน 2563

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
Browse Wishlist
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162699115
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5 X 21 
พิมพ์ครั้งที่ 14 : มิถุนายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699115
SKU: 9786162699115
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 14 : มิถุนายน 2563
Page Count: 308