• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

Sale!
ISBN: 9786164880399

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
บทที่ 1 รัฐ
บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
บทที่ 9 กฎหมายภาษี

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164880399
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 370 หน้า
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

฿ 280.00 ฿ 266.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
สั่งซื้อ
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
บทที่ 1 รัฐ
บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
บทที่ 9 กฎหมายภาษี

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164880399
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 370 หน้า
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562