• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

Sale!
ISBN: 9786162698842

กฎหมายภาษีอากร

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทเบื้องต้น : 
ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
รหัสสินค้า : 9786162698842
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

฿ 360.00 ฿ 324.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทเบื้องต้น : 
ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
รหัสสินค้า : 9786162698842
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698842
SKU: 9786162698842
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : เมษายน 2563
Page Count: 388