• img-book

    ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

Sale!
ISBN: 9786162699573

กฎหมายภาษีอากร

โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
***การแก้ไข : แก้ไขคำอธิบายและกฎหมาย , เพิ่มฎีกา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
รหัสสินค้า : 9786162699573
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
หนังสือโดยผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
***การแก้ไข : แก้ไขคำอธิบายและกฎหมาย , เพิ่มฎีกา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
รหัสสินค้า : 9786162699573
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563

“กฎหมายภาษีอากร”

There are no reviews yet.