• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162692635
รหัสสินค้า: 9786162692635 หมวดหมู่: ,

กฎหมายพาณิชยนาวี (MARITIME LAW) ตอน ๓

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑๐
เรือโดนกัน (Collision)
บทที่ ๑๑
การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Salvage)
บทที่ ๑๒
ความเสียหายทั่วไป (General average)
บทที่ ๑๓
การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
บทที่ ๑๔
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
บทที่ ๑๕
ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย
ภาคผนวก


รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า :
9786162692635
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 
700 กรัม
จำนวนหน้า :
346
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5
: มีนาคม 2557

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑๐
เรือโดนกัน (Collision)
บทที่ ๑๑
การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Salvage)
บทที่ ๑๒
ความเสียหายทั่วไป (General average)
บทที่ ๑๓
การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
บทที่ ๑๔
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
บทที่ ๑๕
ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย
ภาคผนวก


รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า :
9786162692635
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 
700 กรัม
จำนวนหน้า :
346
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5
: มีนาคม 2557

รายละเอียด

ISBN: 9786162692635
SKU: 9786162692635
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : มีนาคม 2557
Page Count: 346

“กฎหมายพาณิชยนาวี (MARITIME LAW) ตอน ๓”

There are no reviews yet.