• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

Sale!
ISBN: 9786165810449

กฎหมายปกครอง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
⭐️บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
⭐️บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มตัวอย่าง, อายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีที่ศาลปกครองตามมาตรา 9 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810449
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 220
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
สั่งซื้อ
กฎหมายปกครอง 2 : สิงหาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
⭐️บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
⭐️บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มตัวอย่าง, อายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีที่ศาลปกครองตามมาตรา 9 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810449
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 220
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810449
SKU: 9786165810449
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : สิงหาคม 2564
Page Count: 220