• img-book

    รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์

Sale!
ISBN: 9789742037963
รหัสสินค้า: 9789742037963 หมวดหมู่: ,

กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 : ภาคความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และโครงส้างฐานความผิด
บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 โครงสร้างฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงเปรียบเทียบ
ภาค 2 ความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการเข้าถึง
บทที่ 6 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ : การเข้าถึงและดักรับข้อมูล
บทที่ 7 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับทางการค้า (Trade secret)
บทที่ 9 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้มัลแวร์
ทที่ 10 อธิบายการปรับใช้กฎหมายตามประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
บทที่ 11 เหตุที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นของฐานความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครอง “โครงร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
บทที่ 12 เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นและบทส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
รหัสสินค้า : 9789742037963
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
จำนวนหน้า : 682 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

฿ 600.00 ฿ 570.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยรองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และโครงส้างฐานความผิด
บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 โครงสร้างฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงเปรียบเทียบ
ภาค 2 ความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการเข้าถึง
บทที่ 6 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ : การเข้าถึงและดักรับข้อมูล
บทที่ 7 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับทางการค้า (Trade secret)
บทที่ 9 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้มัลแวร์
ทที่ 10 อธิบายการปรับใช้กฎหมายตามประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
บทที่ 11 เหตุที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นของฐานความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครอง “โครงร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
บทที่ 12 เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นและบทส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
รหัสสินค้า : 9789742037963
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
จำนวนหน้า : 682 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9789742037963
SKU: 9789742037963
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : สิงหาคม 2563
Page Count: 682

“กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 : ภาคความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์”

There are no reviews yet.