• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165810951
รหัสสินค้า: 9786165810951 หมวดหมู่: , ,

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
**จัดส่ง 14 ธ.ค. 2564**

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น
📌พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มประกาศและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
9786165810951
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม

⭐️จำนวนหน้า : 288 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2564

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น
📌พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มประกาศและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
9786165810951
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม

⭐️จำนวนหน้า : 288 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810951
SKU: 9786165810951
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : ธันวาคม 2564
Page Count: 288