• img-book

    ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์

Sale!
ISBN: 9789742884901 
รหัสสินค้า: 9789742884901 หมวดหมู่:

กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

120 บาท โดย ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์

พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
รหัสสินค้า : 9789742884901 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
หนังสือโดยดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
รหัสสินค้า : 9789742884901 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)