แสดง 14 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 640.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด
  ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9789749340127
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,700  กรัม
  จำนวนหน้า : 844
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ฯลฯ

  ภาค3 ลหุโทษ
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด2 ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425030
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3,000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1,300
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  📌ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  ⭐️บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
  ⭐️บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  ⭐️บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
  📌ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ⭐️บทที่ 6 บทนำ
  ⭐️บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  ⭐️บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  ⭐️บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699986
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 320
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

           สารบัญ/บทคัดย่อ

  • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง
  • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง   
   รายละเอียดชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
   รหัสสินค้า9786163610294
   รูปแบบปกอ่อน
   น้ำหนัก :  1200 กรัม
   จำนวนหน้า : 626 
   ขนาด18.5×26
   พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2557
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  คำอธิบายเกี่ยวกับลักทรัพย์ ยักยอก  ฉ้อโกง  ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย    วิ่งราวทรัพย์ โกงเจ้าหนี้

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า :9786163211354
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1050กรัม
  จำนวนหน้า532
  ขนาด18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2555

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  คำอธิบายเกี่ยวกับความผิดชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์
  มาตรา 337 , 338 , 339 , 339 ทวิ , 340 , 340 ทวิ , 340 ทวิ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9786163741868
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2557

 • Sale!
  img-book
  คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ : 

  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ดังนี้ 1.การใช้กฎหมายอาญา 2.การกระทำ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล 4.เจตนา ประมาท พลาด และสำคัญผิด 5.การพยายามกระทำความผิด 6.ผู้กระทำความผิดหลายคน 7.อำนาจกระทำ 8.เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดโทษ 9.โทษและวืธีการเพื่อความปลอดภัย 10.ปัญหาทั่วไป 11.ปัญหาเกี่ยวกับมาตรา 59-106 พร้อมตัวอย่างการตอบข้อสอบและตัวอย่างข้อบกพร่องในการตอบปัญหา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง  ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9789746385077 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
  ขนาด14.5×21
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม  2552 

 • img-book
  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ลักษณะ 1  ข้อความทั่วไป
  ลักษณะ 2 ประเภทความผิด
  ลักษณะ 3 สาระของความผิด
  ลักษณะ 4 การเริ่มต้นของความผิด
  ลักษณะ 5 ผู้กระทำความผิดหลายคน
  ลักษณะ 6 การกระทำความผิดหลายอย่าง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425481
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3,000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1,376
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 11 :   กันยายน 2555

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความหมายของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ลักษณะสำคัญของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, ที่มาของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฏหมายอื่นๆ, ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ, ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ, หลักกฏหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ, ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ, ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ, ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร, วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า9786164881686
  ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า292
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการขั้นพื้นฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คำนำ : สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา
  บทที่ 1 ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา
  บทที่ 2 ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ
  บทที่ 3 ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ
  บทที่ 4 ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการบังคับความอาญา
  บทที่ 5 ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมสถานภาพปัจจุบัน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
  รหัสสินค้า : 9786162698361
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า168
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 100.00 ฿ 90.00

  รวมบทความข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้แก่ คณิต ณ นคร นักปฏิรูปกฎหมายสะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, อัยการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติ, หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ, หลักนิติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการ, การให้เหตุผลของศาลสำคัญมากต้องเป็นภาววิสัย, อำนาจตุลาการเสาหลักที่สั่นคลอน, ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ฯลฯ

  รหัสสินค้า : 9789742888091
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200กรัม
  จำนวน : 144
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  ธันวาคม 2552

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล ศรีประทักษ์  ฿ 210.00 ฿ 199.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บทบัญญญัติทั่วไป
  ภาค 2 ความผิด
  ภาค 3 ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :  ธิติพล  ศรีประทักษ์ 
  รหัสสินค้า : 9786165659604
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
  ขนาด : 14.5 x 21 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  📌ภาค 2 ความผิด
  📌ภาค 3 ลหุโทษ
  📝พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเนื้อหามาตรา 301 และ305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในมาตราอื่นๆ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810012
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 780
  ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 44 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 :  บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค 2 :  ความผิด
  ภาค 3 :  ลหุโทษ

  รหัสสินค้า : 9786165680608
  ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 704
  ขนาด : 23 × 17 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : เมษายน พ.ศ. 2563