อื่นๆ (87)

Showing 1–24 of 87 results

จัดเรียงตาม:
 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
  ส่วนที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
  ส่วนที่ 3 องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9789744669674
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 353
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164880047
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650  กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   กุมภาพันธ์  62 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับฯ โดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ความเบื้องต้นในวิะีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
  บทที่ 3 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น
  บทที่ 4 การอุทธรณ์ ฎีกาในคดีค้ามนุษย์
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
  รหัสสินค้า : 9786164400832
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :   พฤษภาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ2 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ามโนสาเร่
  บทที่ 2 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 5 อุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 7 แบบพิมพ์
  บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786164130487
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2559

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 640.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด
  ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9789749340127
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1700  กรัม
  จำนวนหน้า : 844
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ฯลฯ

  ภาค3 ลหุโทษ
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด2 ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425030
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1300
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 520.00 ฿ 468.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ความเบื้องต้น
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  บทนำ
  บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
  บทที่ 2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
  บทที่ 3 ความผิดฐานชิงทรัพพย์
  บทที่ 4 ความผิดฐานปล้นทรัพย์
  บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกและรีดทรัพย์
  บทที่6 ความผิดฐานฉ้อโกง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.คณพล  จันทน์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162697739
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 536
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หนังสือคำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ มิใช่คำอธิบายกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงสภาพบังคับแห่งหนี้ว่าฝ่ายเจ้าหนี้มีสิทธิอย่างไร ฝ่ายลูกหนี้มีหน้าที่อย่างไร และสิทธิ-หน้าที่ระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้จะระงับสิ้นไปได้ด้วยเหตุประการใด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164552241 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม  2561

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน
  บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  บทที่3 การออกตั๋วแลกเงิน
  บทที่4 การโอนตั๋วแลกเงิน
  บทที่5 การรับรอง
  บทที6 อาวัล
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า : 9786162697708
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กรณีพิพาททะเลจีนใต้ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 190.00 ฿ 180.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ข้อเท็จจริงในทางภูมิศาสตร์และการกล่าวอ้างสิทธิของรัฐต่างๆ  ในทะเลจีนใต้
  และความสำคัญของทะเลจีนใต้ และภูมิหลังความเป็นมาของคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีทะเลจีนใต้
  บทที่ 3 คำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีทะเลจีนใต้ : เขตอำนาจศาลและการยอมรับพิจารณาคดี
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ จันตรี สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า : 9789742037116
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 178
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ฿ 800.00 ฿ 760.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  SECTION  1   ความรู้ทั่วไปของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  2   ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  3   การบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  4   ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  SECTION  5   ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 
  รหัสสินค้า : 9786162697654
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1800  กรัม
  จำนวนหน้า : 212
  ขนาด18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7  :   มีนาคม  2562

 • Sale!
  img-book
  การวางระบบบัญชี โดย นายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  หนังสือการวางระบบบัญชีนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกในปี 2542 และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 ผู้เขียนได้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนของการสรุปเนื้อหาและกรณีศึกษาเข้ามาด้วยและได้มีการปรับปรุงลำดับเนื้อหาในเล่ม ในการพิมพ์ครั้งที่ 13 เนืองจากจำนวนหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 12  ได้่จำหน่ายหมดลง

  รหัสสินค้า : 9786162697395
  ชื่อผู้แต่ง : สุขุม โพธิสวัสดิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ

  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  รหัสสินค้า : 9786164880061
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 245
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 :

 • Sale!
  img-book
  คดีขับรถประมาท โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1   ประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
  บทที่ 2   สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  บทที่ 3   ค่าสินไหมทดแทนที่พึ่งเรียกร้อง
  บทที่ 4   เหตุยกเว้นความผิด
  บทที่ 5   ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
  บทที่ 6   ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอิ่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742036829
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า :516
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 :   สิงหาคม  
  2560

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
  1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
  เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
  2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
  ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
  3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242767
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไปกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดย ผศ. ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 2  ลักษณะทั่วไปขอวกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
  บทที่ 3  หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
  บทที่ 4  คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน : ความสำคัญของหลักสุจริต
  บทที่ 5  บุคคล
  บทที่ 6  ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิแะตัวอย่างต่างๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

  รหัสสินค้า : 9786168139783 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม

  จำนวนหน้า : 380
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2561

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย / บทที่ 3 ระบบกฎหมาย / บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย / บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
  ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 1 บุคคล / บทที่ 2 บุคคล / บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน / บทที่ 4 ครอบครัว / บทที่ 5 มรดก / บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
  ภาค 3 ความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 1 บททั่วไป / บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา / บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา / บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ / บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
  ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
  บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น / บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น / บทที่ 3 ระบบศาลไทย
  ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
  บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / บทที่ 2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162697869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า224
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  ว่าด้วยเรื่องวิชาชีพทนายความ
  บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีเบื้องต้น
  บทที่3  ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในรูปแบบ
  บทที่4  ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคดีในเนื้อหา
  บทที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการร่างจดหมายเพื่อติดต่อลูกความ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์
  รหัสสินค้า : 9789742035792
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 278 
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :   ตุลาคม   2556

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา  อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร  อาจารย์กัณฑิมา  ช่างทำ ฿ 650.00 ฿ 617.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  ภาค 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ภาค 3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  ภาค 4  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา  อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร  อาจารย์กัณฑิมา  ช่างทำ
  รหัสสินค้า :9789742037314
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 998
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9  :  มกราคม 2562 

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ กฎหมายล้มละลาย โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 185.00 ฿ 175.75

  กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อน กล่าวได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวพันทั้งส่วนสารบัญญํติและวิธีสบัญญัติ ตลอดจนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น หากไม่ศึกษาทำความเข้าใจอย่างดีแล้วก็อาจจะมองเป็นเรื่องยาก การศึกษาผ่านทางคำถาม คำตอบ หรือปัญญาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

  รหัสสินค้า : 9786167657448
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 224
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 195.00 ฿ 185.25

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หนังสือคำถาม คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาฎีกา
  ในรูปแบบของคำถามปัญหาข้อกฎหมาย และคำตอบจากคำพิพากษาฎีกา ในส่วนของกฎหมายอาญาที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้มิใช่ตำราหรือคำอธิบายกฎหมาย
  จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายหรือมีความเข้าใจกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657370
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤษภาคม 2561