หนังสือใหม่ (397)

Showing 1–24 of 397 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  108 สัญญาธุรกิจ โดย อดุล ขาวละออ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
  – สัญญาจองที่ดิน
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามเนื้อที่)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมารวม)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  – สัญญาเช่าที่ดิน
  – สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
  – สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
  – สัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  – สัญญารับเหมาก่อสร้าง
  – สัญญาว่าจ้างตอกเสาเข็ม
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานประปาและสุขาภิบาล
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
  – สัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
  – สัญญาว่าจ้างปรับปรุงและตกแต่งสวนหย่อม
  – หนังสือสัญญาจ้าง…
  สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน
  – สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายลิฟท์
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย
  – สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาเช่ารถยนต์
  – สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
  – สัญญาเช่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่
  – สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร
  สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสภาพสวนหย่อม
  สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
  – สัญญาเช่าซื้อ
  – สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
  – สัญญาตั้งตัวแทน
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ซื้อทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – สัญญาตัวแทนนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – ฯลฯ
  สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
  – สัญญาตั้งตัวแทนค้าต่าง
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 1)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 2)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 3)
  – สัญญาจ้างให้จัดเก็บหนี้การค้า
  – สัญญาจ้างให้ติดตามหนี้
  – สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
  – ฯลฯ
  สัญญาทางการเงิน
  – ตั้งสัญญาใช้เงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจำนำ
  – สัญญาขายลดเช็ค
  – สัญญาค้ำประกัน
  – สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  – สัญญาค้ำประกันมีวงเงิน
  – สัญญาจำนำ
  – สัญญาจำนำหุ้น
  – ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
  – ฯลฯ
  สัญญาในส่วนของพนักงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (ทดลองงาน)
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (มีกำหนดเวลา)
  – สัญญาค้ำประกันการทำงาน
  – หนังสือแจ้งยกเลิกค้ำประกันการทำงาน
  – สัญญากู้ยืมเงินของพนักงาน
  – ฯลฯ
  หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจประกันตัวคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจขอเลขผู้เสียภาษี
  – หนังสือมอบอำนาจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  – หนังสือมอบอำนาจพบพนักงานประเมิน
  – หนังสือมอบอำนาจ…
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
  – สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชี
  – สัญญาจ้างแปลข้อความ
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ แฟรนไชส์
  – สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
  – ฯลฯ
  ภาคผนวก
  – บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  อดุล ขาวละออ

  รหัสสินค้า : 9786163021717
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  21 นักนิติศาสตร์เยอรมัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  1.Karl Binding (1841-1920) ผู้วางรากฐานทฤษฎีว่าด้วยกฎเกณฑ์สำหรับกฎหมายอาญา
  2.Georg Dahm (1904-1963) ผู้ปราดเปรื่องในการจำแนกประเภทและจัดกลุ่มกฎหมาย และสถาบันทางกฎหมายต่างๆ
  3.Rudolf von Gneist (1816-1895) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
  4.Levin Goldschmidt (1829-1897) ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการด้านกฎหมายพาณิชย์สมัยใหม่
  5.Georg Jellinek (1851-1911) ผู้วางรากฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน
  6.Hans Kelsen (1881-1973) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์
  7.Otto Mayer (1846-1918) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายปกครองของเยอรมนี
  8.Hugo Preuβ (1860-1925) บิดาแห่งรัฐธรรมนูญเยอรมัน ฉบับไวมาร์
  9.Samuel von Pufendorf (1632-1694) ผู้ปูทางไปสู่การแยกศาสนจักรออกจากอำนาจรัฐ
  10.Ernst Rabel (1874-1955) ผู้บุกเบิกกฎหมายซื้อขายโลก
  11.Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
  12.Ulrich Scheuner (1903-1981) ผู้เป็นเอกในวิธีการตั้งคำถามและเป็นครูของ ศ.ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ และ อ.ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน
  13.Rudolf Smend (1882-1975) เจ้าของความคิดตามทฤษฎีว่าด้วยการหล่อหลอมประสานเข้าด้วยกัน หรือบูรณาการ
  14.Friedrich Julius Stahl (1802-1861) ผู้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  15.Karl Freiherr vom Stein (1754-1831) ผู้ยกเลิกระบบไพร่ติดที่ดินในแคว้นปรัสเซีย
  16.Lorenz von Stein (1815-1890) ผู้วางแนวทางการปฏิรูปสังคม
  17.Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) ผู้เรียกร้องให้ยกร่างประมวลกฎหมายสำหรับเยอรมนี
  18.Heinrich Triepel (1868-1946) นักกฎหมายผู้ไม่ยอมลู่ตามลม
  19.Max Weber (1864-1920) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาวิชาสังคมวิทยากฎหมาย
  20.Bernhard Windscheid (1817-1892) ผู้สร้างผลงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
  21.Martin Wolff (1872-1953) นักนิติศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งความชัดเจน และเป็นครูของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699900
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 364 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Browse Wishlist
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 โดย ณุภา นันทเกียรติ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  – การสะกดคำ
  – การอ่านคำ
  – การสังเกตประโยคบกพร่อง
  – การเรียงประโยค
  – การอ่านบทความ
  การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  – การอุปมาอุปไมย
  – การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  – การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  – การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  – อนุกรม
  – พื้นฐานคณิตศาสตร์
  – การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  – สดมภ์
  ภาษาอังกฤษ
  – Part of Speech (ชนิดของคำ)
  – Article (คำนำหน้าคำนาม)
  – Tense
  – If – Clause
  – Comparison
  ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  – หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  – เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  รายละเอียด 
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164871571
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
  🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  International Law โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  CHAPTER 1
  Nature of International Law
  CHAPTER 2
  Sources of International Law
  CHAPTER 3
  Subjects of International Law
  CHAPTER 4
  Relations between International Law and Domestic Law
  CHAPTER 5
  Jurisdiction of States
  CHAPTER 6
  Immunities from Jurisdiction of States
  CHAPTER 7
  Treaties
  CHAPTER 8
  Responsibility of States
  CHAPTER 9
  Settlement of International Disputes

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699627
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 332 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  KEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% โดย ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และคณาจารย์ Think Beyond Genius ฿ 150.00 ฿ 142.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🧷 ภาษาไทย
  🧷 คณิตศาสตร์
  🧷 ภาษาอังกฤษ
  🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  🧷 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
  🧷 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552
  🧷 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  🧷 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2562
  🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  🧷 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
  🧷 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
  🧷 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2562

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ Think Beyond Genius และ ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
  รหัสสินค้า : 8859099306959
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 80 หน้า
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699757
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 258 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  สารบาญ
  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 (บทที่ 1 – 3)
  บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล
  บทที่ 6 ดุลอาณาของรัฐ
  บทที่ 7 ความรับผิดชอบของรัฐ
  บทที่ 8 สนธิสัญญา
  บทที่ 9 กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699740 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 368 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ. โดย ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และคณาจารย์ Think Beyond Genius ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🎈ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  🎈ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  🎈ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  🎈ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ – คณิตศาสตร์)
  🎈ภาษาอังกฤษ
  🎈กฎหมาย ความรู้ และคุณลักษณะข้าราชการที่ดี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ภญ. ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และ คณาจารย์ Think Beyond Genius

  รหัสสินค้า : 8859099306713
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 530 กรัม
  จำนวนหน้า : 227 หน้า
  ขนาด : 18.9 x 25.4 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771405
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 388 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ผู้เสียหาย
  – คำร้องทุกข์
  – ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
  – การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
  – การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
  – สิทธิชองผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
  – สิทธิของจำเลย
  – การใช้ล่ามแปล
  – การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
  – การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
  – อำนาจสืบสวนสอบสวน
  – เขตอำนาจศาล
  – การขอโอนคดี
  – การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
  – ความผิดเกี่ยวพันกัน
  – ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  – ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
  – โจทก์ร่วม
  – รวมพิจารณา
  – ถอนฟ้อง
  – คดีอาญาเลิกกัน
  – สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  – ถอนคำร้องทุกข์
  – ยอมความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – คดีขาดอายุความ
  – คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
  – สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
  – คำพิพากษาคดีแพ่ง
  – อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
  – หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
  – ปล่อยชั่วคราว
  – การสอบสวน
  – การดำเนินการสอบสวน
  – การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
  – การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
  – การชันสูตรพลิกศพ
  – การสืบพยานเด็ก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165772433
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 572 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – การบรรยายฟ้อง
  – การตรวจคำฟ้อง
  – การไต่สวนมูลฟ้อง
  – แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
  – โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
  – คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
  – คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
  – การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  – การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
  – การสอบคำให้การจำเลย
  – การสืบพยานเด็ก
  – การถามและการตั้งทนายให้จำเลย
  – การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
  – โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
  – คำให้การรับสารภาพ
  – การอ่านคำพิพากษา
  – ทำการคำพิพากษา
  – คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
  – รูปแบบคำพิพากษา
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
  – อุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
  – การรับรองอุทธรณ์
  – คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
  – ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
  – อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – ถอนอุทธรณ์
  – การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจศาลอุทธรณ์
  – เพิ่มเติมโทษจำเลย
  – เหตุลักษณะคดี
  – ฎีกา
  – คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
  – คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
  – คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
  – คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี
  – การรับรองฎีกา
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
  – การบังคับคดีตามคำพิพากษา
  – ค่าธรรมเนียม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165773409
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 543 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – เขตอำนาจศาล
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
  – การตรวจคำคู่ความ
  – การขยายหรือย่นระยะเวลา
  – การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  – การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
  – ละเมิดอำนาจศาล
  – การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
  – การนั่งพิจารณา
  – การขอเลื่อนคดี
  – คู่ความมรณะ
  – รายงานและสำนวนความ
  – การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา
  – อำนาจฟ้อง
  – การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
  – ร้องสอด
  – คู่ความร่วม
  – การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
  – อำนาจทนายความ
  – กิจการที่มอบฉันทะได้
  – ทนายความขอถอนตัว
  – การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  – คำพิพากษาและคำสั่ง
  – คำพิพากษาตามยอม
  – คำพิพากษาไม่เกินคำขอ
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  – คำพิพากษาผูกพันคู่ความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – ค่าฤชาธรรมเนียม
  – การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771412
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 513 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  – คำฟ้อง
  – คำให้การ
  – ฟ้องซ้อน
  – ทิ้งฟ้อง
  – ถอนฟ้อง
  – ฟ้องแย้ง
  – แก้คำฟ้อง คำให้การ
  – การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
  – วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  – คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
  – การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
  – ขาดนัดยื่นคำให้การ
  – การขออนุญาตยื่นคำให้การ
  – การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
  – ขาดนัดพิจารณา
  – คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
  – โจทก์ขาดนัดพิจารณา
  – จำเลยขาดนัดพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
  – อุทธรณ์
  – การยื่นอุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
  – อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – ทุเลาการบังคับคดี
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – คำแก้อุทธรณ์
  – การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
  – การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจของศาลอุทธรณ์
  – ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
  – ฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771429
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  592 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  จำเลยขอคุ้มครอง
  โจทก์ขอคุ้มครอง
  – หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ผลคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ฯลฯ
  คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทนำ
  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  คำบังคับ
  คำขอบังคับคดี
  คำขอให้บังคับคดี
  การพิจารณาคำขอบังคับคดี
  การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
  อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
  อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  การงดการบังคับคดี
  ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
  การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
  การถอนการบังคับคดี
  การเพิกถอนการบังคับคดี
  การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
  ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  การยึดทรัพย์สิน
  การยึดอสังหาริมทรัพย์
  ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
  ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
  การอายัดสิทธิเรียกร้อง
  สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771436
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  850 กรัม
  จำนวนหน้า :
  526 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
  ภาคงบประมาณแผ่นดิน
  ส่วนที่หนึ่ง
  แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
  บทที่ 1
  เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2
  แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
  บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
  ส่วนที่สอง
  งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
  บทที่ 3
  แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สอง
  ส่วนที่สาม
  หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 5
  หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
  บทที่ 6
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สาม

  รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786162699252
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ธนสร สุทธิบดี ฿ 490.00 ฿ 465.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สารบัญบท
  ส่วนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

  บทที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 หน้าที่ของผู้ขาย
  บทที่ 6 การเยียวยากรณีผู้ขายผิดสัญญา
  บทที่ 7 หน้าที่ของผู้ซื้อ
  บทที่ 8 การเยียวยากรณีผู้ซื้อผิดสัญญา
  บทที่ 9 การโอนความเสี่ยง
  บทที่ 10 การคาดหมายว่าจะผิดสัญญาและสัญญาส่งสินค้าเป็นงวดๆ
  บทที่ 11 ค่าเสียหายและข้อยกเว้นความรับผิด
  บทที่ 12 ผลของการเลิกสัญญาและการรักษาสินค้า
  บทที่ 13 INCOTERMS
  ส่วนที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 14 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 3 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 15 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 16 ใบตราส่งและเอกสารการขนส่ง
  บทที่ 17 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ
  บทที่ 18 สิทธิของผู้ขนส่ง
  บทที่ 19 หน้าที่ของผู้ขนส่ง
  บทที่ 20 ความรับผิดของผู้ขนส่งและอายุความ
  บทที่ 21 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 22 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 23 ข้อกำหนดในสัญญารับขนของทางทะเลที่เป็นโมฆะ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธนสร สุทธิบดี

  รหัสสินค้า : 9789740339830
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 464 หน้า
  ขนาด : 19 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law) โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ฿ 430.00 ฿ 408.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍁 หมวด ๑ ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๑
  การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๒
  ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศและบทบาทของรัฐในการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๓
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคมหาชน
  บทที่ ๔
  สัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ของสัญญาต่าง ๆ ในการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  🍁 หมวด ๒ ซื้อขายระหว่างประเทศ
  บทที่ ๑ บททั่วไป
  บทที่ ๒
  การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
  บทที่ ๓
  หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๔
  ความหมาย ความเป็นมาและความมีผลใช้บังคับของ INCOTERMS
  บทที่ ๕
  ข้อตกลงทางการค้าที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS
  บทที่ ๖
  สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS
  บทที่ ๗
  ข้อตกลงทางการค้าประเภท FOB และ CIF
  🍁 หมวด ๓ ขนส่งทางทะเล
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒
  สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of affreightment)
  บทที่ ๓
  พัฒนาการของสัญญารับขนของทางทะเล
  บทที่ ๔
  ลักษณะของสัญญารับขนของทางทะเล และขอบเขตของการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
  บทที่ ๕
  เอกสารในการขนส่งของทางทะเล
  บทที่ ๖
  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่งของ
  บทที่ ๗
  สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๘
  ความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๙
  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๑๐
  ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๑๑
  อายุความและระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย
  บทที่ ๑๒
  ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
  🍁 หมวด ๔ ประกันภัยทางทะเล
  บทที่ ๑
  การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย
  บทที่ ๒
  การประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ
  บทที่ ๓
  ความหมายของการประกันภัยทางทะเล
  บทที่ ๔
  วัตถุแห่งการประกันภัยทางทะเล
  บทที่ ๕
  ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
  บทที่ ๖
  หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย
  บทที่ ๗
  คำรับรอง
  บทที่ ๘
  กรมธรรม์ประกันภัย
  บทที่ ๙
  ภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดและภัยที่ได้รับการยกเว้น
  บทที่ ๑๐
  วินาศภัย
  บทที่ ๑๑
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
  🍁 หมวดที่ ๕ เลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒
  ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๓
  เลตเตอร์ออฟเครดิตตามกฎหมายไทย
  บทที่ ๔
  ความหมาย การดำเนินการและการชำระราคาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๕
  หลักการสำคัญของเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๖ ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๗
  ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๘
  เอกสารที่ต้องส่งมอบในเลตเตอร์ออฟเครดิต

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786164040922
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 1,250 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 643 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ๑. กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ๒. หลักการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
  ๓. ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ๔. กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ๕. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ๖. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  ๗. อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล
  ๘. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ๙. อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
  ๑๐. อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
  บทที่ ๑ กำเนิดและแนวคิดทฤษฎีในการปกครองส่วนท้องถิ่น
  บทที่ ๒ การบริหารเทศบาล
  บทที่ ๓ การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
  บทที่ ๔ การบริหารราชการองค์การส่วนจังหวัด
  บทที่ ๕ การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  บทที่ ๖ การบริหารราชการเมืองพัทยา
  บทที่ ๗ การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บทที่ ๘ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า :
  9789742038298
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 410 กรัม
  จำนวนหน้า : 256 หน้า
  ขนาด : 25.9 x 18.6 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :
  ตุลาคม พ.ศ. 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  **จัดส่ง 14 ธ.ค. 2564**
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
  บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
  บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
  บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
  บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
  บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น
  📌พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มประกาศและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสสินค้า
  9786165810951
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 288 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 : ภาคความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 600.00 ฿ 570.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และโครงส้างฐานความผิด
  บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 โครงสร้างฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงเปรียบเทียบ
  ภาค 2 ความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4 ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
  บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการเข้าถึง
  บทที่ 6 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ : การเข้าถึงและดักรับข้อมูล
  บทที่ 7 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 8 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับทางการค้า (Trade secret)
  บทที่ 9 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้มัลแวร์
  ทที่ 10 อธิบายการปรับใช้กฎหมายตามประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 11 เหตุที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นของฐานความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครอง “โครงร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
  บทที่ 12 เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นและบทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742037963
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 682 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌 ภาค 1 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 1 การฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related fraud หรือ Cyber fraud)

  1.1 การจำแนกประเภทของการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.2 เหตุผลของการกำหนดความผิดเฉพาะสำหรับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  1.3 ความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญากับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  1.4 การฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์
  1.5 แนวทางในการบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.6 ความผิดฐานฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  1.7 อธิบายมาตรา 14 (1) เชิงเปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ของต่างประเทศ โดยจำแนกตามองค์ประกอบ
  1.8 อธิบายมาตรา 14 (1) เชิงเปรียบเทียบกับฐานความผิดฉ้อโกงตามกฎหมายอาญา
  1.9 อธิบายมาตรา 14 (1) โดยจำแนกตามประเภทของการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.10 ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ กับมาตรา 14 วรรคท้าย
  1.11 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ (Identity theft) กับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.12 เปรียบเทียบความผิดฐานปลอมตัวออนไลน์ (Online impersonation) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกากับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท “ฟิชชิง” (Phishing)
  2.1 ความหมายและลักษณะของฟิชชิง (Phishing)
  2.2 การจำแนกประเภทของฟิชชิง (Phishing)
  2.3 แนวทางกำหนดความผิดสำหรับฟิชชิง (Phishing)
  2.4 การปรับใช้ฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับฟิชชิง (Phishing)
  2.5 ฟิชชิง (Phishing) กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อื่น
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท “Scam”
  3.1 ความหมายและลักษณะของ “Scam”
  3.2 ความสัมพันธ์ของฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับ “Scam”
  3.3 อธิบายการปรับใช้มาตรา 14 (1) กับ “Scam”
  3.4 อธิบายการปรับใช้กฎหมาย โดยจำแนกตามประเภทของ “Scam”
  3.5 “Scam” ที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  3.6 Scam กับการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  3.7 Scam กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อื่น
  บทที่ 4 การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery)
  4.1 ความผิดฐานปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery) ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์
  4.2 เหตุผลของการกำหนดความผิดเฉพาะสำหรับการการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.3 แนวทางการบัญญัติความผิดฐานการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.4 อธิบายองค์ประกอบและประเด็นทางกฎหมายของมาตรา 14 (1) ที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.5 อธิบายการปรับใช้กฎหมายโดยจำแนกตามขั้นตอนของพฤติกรรมการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.6 อาชญากรรมเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
  4.7 การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์กับอาชญากรรมอื่น
  📌 ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับสแปม (Spam)
  บทที่ 5 บททั่วไปและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  5.1 ความหมายของสแปม
  5.2 โครงสร้างทางกายวิภาคของสแปม (Anatomy of spam)
  5.3 องค์ประกอบของ “สแปม”
  5.4 การจำแนกประเภทของสแปมตามวัตถุประสงค์
  5.5 ปัจจัยสนับสนุนและผลกระทบของสแปม
  5.6 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสแปมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  5.7 หลักและองค์ประกอบของฐานความผิดที่ 1 (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
  5.8 หลักและองค์ประกอบของฐานความผิดที่ 2 (มาตรา 11 วรรคสองและวรรคสาม)
  บทที่ 6 อธิบายองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับสแปมเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
  6.1 ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  6.2 วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (Commercial purpose)
  6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ (Relationship)
  6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกรรม
  6.5 องค์ประกอบเชิงปริมาณและความถี่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6.6 วิธีการส่ง
  6.7 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้สคริปท์ (Script)
  6.8 “ลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด” ในส่วนประกอบต่างๆ ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6.9 หลักความยินยอม และหลัก “Opt-in” – “Opt-out”
  บทที่ 7 ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  7.1 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการเกี่ยวกับสแปม
  7.2 การควบคุมสแปมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับการควบคุมสแปม โดยสมัครใจของผู้ให้บริการ
  7.3 สแปมในสภาพแวดล้อมตลาดโปรแกรมประยุกต์ (Application Market หรือ App Market)
  7.4 ความรับผิดในกรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการส่งข้อมูลโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
  7.5 การส่งโฆษณาระหว่างผู้บริโภค โดยแรงจูงใจจากผู้ประกอบธุรกิจ
  7.6 สแปมกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ
  7.7 สแปมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  7.8 แนวทางการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมสแปม
  7.9 กฎหมายควบคุมสแปม ในกรอบเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น
  📌 ภาค 3 ความผิดอื่นที่ส่งผลกระทบหลายมิติ
  บทที่ 8 การก่อการร้ายไซเบอร์ (Cyber terrorism)
  8.1 ความหมายทั่วไปของการก่อการร้ายไซเบอร์
  8.2 การก่อการร้ายไซเบอร์กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyberterrorism and Cybercrime)
  8.3 การก่อการร้ายไซเบอร์กับสงครามไซเบอร์ (Cyber terrorism and Cyber warfare)
  8.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไซเบอร์
  8.5 การจำแนกประเภทการก่อการร้ายตามความสัมพันธ์กับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และการปรับใช้กฎหมาย
  8.6 การก่อการร้ายไซเบอร์กับการเรียกร้องหรือรณรงค์โดยอาศัยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ หรือ “Hacktivist”
  8.7 การมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  8.8 อธิบายการปรับใช้มาตรา 14 (2) และ มาตรา 14 (3) กับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  8.9 แนวทางการกำหนดความผิดสำหรับการก่อการร้ายไซเบอร์
  บทที่ 9 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์ (Cyber extortion)
  9.1 องค์ประกอบ ลักษณะ และความหมายของการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์
  9.2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์ของต่างประเทศ
  9.3 การจำแนกประเภทการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์และการปรับใช้กฎหมาย
  9.4 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
  9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับการกระทำความผิดอื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบหรือข้อมูล
  9.6 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  9.7 ตารางเปรียบเทียบการปรับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอาญากับการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์

  📌 รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038120
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 930 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 588 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.2 x 25.7 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายค้ำประกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ฿ 430.00 ฿ 408.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ลักษณะของการค้ำประกัน
  บทที่ 3 ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 4 การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
  บทที่ 5 ผลก่อนการชำระหนี้ : สิทธิ์เกี่ยง
  บทที่ 6 ผลก่อนการชำระหนี้ : ข้อต่อสู้
  บทที่ 7 ผลภายหลังการชำระหนี้
  บทที่ 8 การหลุดพ้นจากความผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 9 ความรับผิดของผู้ค้ำประกันและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786164880887
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม

  จำนวนหน้า : 404
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 410.00 ฿ 389.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
  บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
  ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
  ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
  บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทสรุป
  (๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
  (๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164881525
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 436 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563