หนังสือใหม่ (207)

Showing 1–24 of 207 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  International Law โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  CHAPTER 1
  Nature of International Law
  CHAPTER 2
  Sources of International Law
  CHAPTER 3
  Subjects of International Law
  CHAPTER 4
  Relations between International Law and Domestic Law
  CHAPTER 5
  Jurisdiction of States
  CHAPTER 6
  Immunities from Jurisdiction of States
  CHAPTER 7
  Treaties
  CHAPTER 8
  Responsibility of States
  CHAPTER 9
  Settlement of International Disputes

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699627
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 332 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1
  **จัดส่ง 18 มกราคม 2564**
  โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699757
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 258 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2
  **จัดส่ง 18 มกราคม 2564**
  โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  สารบาญ
  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 (บทที่ 1 – 3)
  บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล
  บทที่ 6 ดุลอาณาของรัฐ
  บทที่ 7 ความรับผิดชอบของรัฐ
  บทที่ 9 สนธิสัญญา
  บทที่ 10 กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 978616269740 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 368 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : G000062
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 388 หน้า
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – เขตอำนาจศาล
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
  – การตรวจคำคู่ความ
  – การขยายหรือย่นระยะเวลา
  – การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  – การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
  – ละเมิดอำนาจศาล
  – การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
  – การนั่งพิจารณา
  – การขอเลื่อนคดี
  – คู่ความมรณะ
  – รายงานและสำนวนความ
  – การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา
  – อำนาจฟ้อง
  – การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
  – ร้องสอด
  – คู่ความร่วม
  – การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
  – อำนาจทนายความ
  – กิจการที่มอบฉันทะได้
  – ทนายความขอถอนตัว
  – การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  – คำพิพากษาและคำสั่ง
  – คำพิพากษาตามยอม
  – คำพิพากษาไม่เกินคำขอ
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  – คำพิพากษาผูกพันคู่ความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – ค่าฤชาธรรมเนียม
  – การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : G000063
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 513 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  – คำฟ้อง
  – คำให้การ
  – ฟ้องซ้อน
  – ทิ้งฟ้อง
  – ถอนฟ้อง
  – ฟ้องแย้ง
  – แก้คำฟ้อง คำให้การ
  – การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
  – วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  – คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
  – การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
  – ขาดนัดยื่นคำให้การ
  – การขออนุญาตยื่นคำให้การ
  – การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
  – ขาดนัดพิจารณา
  – คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
  – โจทก์ขาดนัดพิจารณา
  – จำเลยขาดนัดพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
  – อุทธรณ์
  – การยื่นอุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
  – อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – ทุเลาการบังคับคดี
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – คำแก้อุทธรณ์
  – การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
  – การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจของศาลอุทธรณ์
  – ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
  – ฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  G000064
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  592 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  จำเลยขอคุ้มครอง
  โจทก์ขอคุ้มครอง
  – หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ผลคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ฯลฯ
  คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทนำ
  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  คำบังคับ
  คำขอบังคับคดี
  คำขอให้บังคับคดี
  การพิจารณาคำขอบังคับคดี
  การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
  อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
  อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  การงดการบังคับคดี
  ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
  การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
  การถอนการบังคับคดี
  การเพิกถอนการบังคับคดี
  การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
  ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  การยึดทรัพย์สิน
  การยึดอสังหาริมทรัพย์
  ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
  ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
  การอายัดสิทธิเรียกร้อง
  สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771436
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  850 กรัม
  จำนวนหน้า :
  526 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
  ภาคงบประมาณแผ่นดิน
  ส่วนที่หนึ่ง
  แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
  บทที่ 1
  เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2
  แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
  บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
  ส่วนที่สอง
  งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
  บทที่ 3
  แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สอง
  ส่วนที่สาม
  หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 5
  หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
  บทที่ 6
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สาม

  รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786162699252
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ธนสร สุทธิบดี ฿ 490.00 ฿ 465.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สารบัญบท
  ส่วนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

  บทที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 หน้าที่ของผู้ขาย
  บทที่ 6 การเยียวยากรณีผู้ขายผิดสัญญา
  บทที่ 7 หน้าที่ของผู้ซื้อ
  บทที่ 8 การเยียวยากรณีผู้ซื้อผิดสัญญา
  บทที่ 9 การโอนความเสี่ยง
  บทที่ 10 การคาดหมายว่าจะผิดสัญญาและสัญญาส่งสินค้าเป็นงวดๆ
  บทที่ 11 ค่าเสียหายและข้อยกเว้นความรับผิด
  บทที่ 12 ผลของการเลิกสัญญาและการรักษาสินค้า
  บทที่ 13 INCOTERMS
  ส่วนที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 14 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 3 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 15 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 16 ใบตราส่งและเอกสารการขนส่ง
  บทที่ 17 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ
  บทที่ 18 สิทธิของผู้ขนส่ง
  บทที่ 19 หน้าที่ของผู้ขนส่ง
  บทที่ 20 ความรับผิดของผู้ขนส่งและอายุความ
  บทที่ 21 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 22 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 23 ข้อกำหนดในสัญญารับขนของทางทะเลที่เป็นโมฆะ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธนสร สุทธิบดี

  รหัสสินค้า : 9789740339830
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 464 หน้า
  ขนาด : 19 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
  บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
  บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
  บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
  บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
  บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น

  รหัสสินค้า9786162699078
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 220
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : เล่ม1 (อาชญากรรมไซเบอร์) โดย รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 600.00 ฿ 570.00

  บภทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และโครงส้างฐานความผิด
  บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 โครงสร้างฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงเปรียบเทียบ
  ภาค 2 ความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4 ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
  บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการเข้าถึง
  บทที่ 6 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ : การเข้าถึงและดักรับข้อมูล
  บทที่ 7 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 8 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับทางการค้า (Trade secret)
  บทที่ 9 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้มัลแวร์
  ทที่ 10 อธิบายการปรับใช้กฎหมายตามประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 11 เหตุที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นของฐานความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครอง “โครงร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
  บทที่ 12 เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นและบทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742037963
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 682
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายค้ำประกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ฿ 430.00 ฿ 408.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ลักษณะของการค้ำประกัน
  บทที่ 3 ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 4 การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
  บทที่ 5 ผลก่อนการชำระหนี้ : สิทธิ์เกี่ยง
  บทที่ 6 ผลก่อนการชำระหนี้ : ข้อต่อสู้
  บทที่ 7 ผลภายหลังการชำระหนี้
  บทที่ 8 การหลุดพ้นจากความผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 9 ความรับผิดของผู้ค้ำประกันและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786164880887
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม

  จำนวนหน้า : 404
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
  ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
  ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
  **เพิ่มมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
  **เพิ่มหัวข้อระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ.2562 ในบทที่ 13

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162699405
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
  บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
  บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
  บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
  รหัสสินค้า : 9786162698958
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 12 โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 340.00 ฿ 323.00

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  – คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
  – ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165720557
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 526
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ***การแก้ไข : แก้ไขคำอธิบายและกฎหมาย , เพิ่มฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162699573
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทเบื้องต้น : 
  ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
  บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  รหัสสินค้า : 9786162698842
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมรดก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
  ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
  ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
  การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า :
  9786162699528
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   500 กรัม
  จำนวนหน้า :
  256
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
  บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
  บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
  บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
  บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
  บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162699009
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563

  กฎหมายมหาชน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ, เขตอำนาจรัฐเหนือเขตทางทะเล, ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ, สนธิสัญญา, การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว, ความรับผิดของรัฐ, การสืบทอดของรัฐ, การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699580
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 3 สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย
  บทที่ 4 การขัดกันแห่งกฎหมาย
  บทที่ 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162699337
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๑ บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
  ตอนที่ ๑
  สนธิสัญญา
  ภาคผนวก
  ตอนที่ ๒
  จารีตประเพณี
  ตอนที่ ๓
  หลักกฎหมายทั่วไป
  ภาค ๒ รัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164880870
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 192 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ
  ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  รหัสสินค้า :
  9786162698934
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  296
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : เมษายน 2563