นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา (2)

แสดง 2 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฿ 590.00 ฿ 560.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
  บทที่ 2 นิติปรัชญาโสฟิสต์
  บทที่ 3 กฎหมายและความยุติธรรมว่าด้วยปรัชญาของโสคราตี เพลโต และอาริสโตเติล
  บทที่ 4นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
  บทที่ 5 นิติปรัชญาสมัยกลาง
  บทที่ 6 นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
  บทที่ 7 นิติปรัชญาสมัยใหม่(ช่วงแรก)
  บทที่ 8 นิติปรัชญาสมัยใหม่(ช่วงหลัง)
  บทที่ 9 นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่18 และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ 19
  บทที่ 10 นิติปรัชญาในศตวรรษที่

 • Sale!
  img-book
  อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฎิรูปกฎหมายไทยประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 165.00 ฿ 148.50

  อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทยนั้น เริ่มต้นมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในภูมิภาคนี้ การที่ประเทศฝรั่งเศสได้พยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยนั้น ได้มีส่วนทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกใช้ระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลเป็นแบบอย่างในการปฏิรูประบบกฎหมายไทย รวมทั้งส่งผลให้การส่งนักเรียนไทยไปปรึกษากฎหมายที่อังกฤษแต่เพียงประเทศเดียว ก็เริ่มส่งไปประเทศอื่นๆ ด้วย

  รหัสสินค้า : 9786162693694
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 203
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)