กฎหมายแพ่ง (103)

กฎหมายแพ่ง

Showing 1–24 of 103 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์กฎหมาย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดหรือการค้นคว้าในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินต่อไป

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162696343
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 370
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2560

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สำหรับหนังสือกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการบรรยายรายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ผู้เขียนได้อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อง่ายแก่การทำความเข้าใจ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน ส่วนที่ 2 จำนอง และส่วนที่ 3 จำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า9786162697005 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า244
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : 6 : กรกฎาคม 2561

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายการประกันภัย, สัญญาประกันภัย, กรมธรรม์ประกันภัย, กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย, ลักษณะทั่วไปของกฎหมายประกันวินศภัย, กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน, กฎหมายว่าด้วยการประกันค้ำจุน, กฎหมายว่าด้วยกันประกันชีวิต, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต, กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
  รหัสหนังสือ : 9786162693564
  จำนวนหน้า : 252
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2558

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อย

  รหัสสินค้า : 9786168139851
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวน : 316
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ฿ 440.00 ฿ 396.00

  * ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  * ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  * บริษัทจำกัด
  * การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
  รหัสสินค้า : 9786162696602 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะ ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทนำ

  1. ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
  2. ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
  3. แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

  ส่วนที่ 1 ตัวแทน

  • ตัวแทนทั่วไป (Agent)
  1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
  2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
  3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
  • ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  1. การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
  2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

  ส่วนที่ 2 นายหน้า

  1. การเกิดขึ้นของนายหน้า
  2. ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
  3. การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

  รหัสสินค้า : 9786164880108
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม
  จำนวนหน้า234
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ฿ 220.00 ฿ 198.00

  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2

  รหัสสินค้า : 9786162696251
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 221
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสหนังสือ : 9786162695346
  จำนวนหน้า : 182
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : ธันวาคม 2559

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. ความเบื้องต้น
  2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  3. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
  4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
  5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รหัสสินค้า : 9786162697814
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 654
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  – กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  – กฎหมายเงินทดแทน
  – กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
  – กฎหมายประกันสังคม
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162697821
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 476
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 26 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน
  บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  บทที่3 การออกตั๋วแลกเงิน
  บทที่4 การโอนตั๋วแลกเงิน
  บทที่5 การรับรอง
  บทที6 อาวัล
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า : 9786162697708
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

  การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ ฿ 230.00 ฿ 207.00

  การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ครั้งสุดท้ายเป็นการแก้ไขโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้กระชับยิ่งขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : วรวิทย์ ฤทธิทิศ
  รหัสสินค้า : 9786162695704 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2560

  การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

 • Sale!
  img-book
  คดีหุ้นส่วนและบริษัท โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 440.00 ฿ 418.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  บทที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
  บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
  บทที่ 5 การเลิกห้างหุ้นส่วน
  บทที่ 6 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037215
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 880 กรัม
  จำนวนหน้า : 548
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 :   กันยายน  2561

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
  1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
  เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
  2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
  ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
  3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242767
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  การจัดพิมพ์ครั้งนี้ นอกจากแก้ไขคำผิดในหน้าต่างๆ แล้ว ยังได้แก้ไขข้อความจำนวนไม่น้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้นำทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี มาพิมพ์ไว้ในภาคผนวกตามความต้องการของนักศึกษา เพราะผู้เขียนใช้เป็นความรู้รากฐานในการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ตลอดมา หากนักศึกษาได้อ่านประกอบด้วย จะทำให้เกิดความเข้าใจ “กฎหมาย” ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

  รหัสสินค้า9786162697043
  ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม
  จำนวนหน้า232
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 24 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
  บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
  บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162697678
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 25 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย / บทที่ 3 ระบบกฎหมาย / บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย / บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
  ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 1 บุคคล / บทที่ 2 บุคคล / บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน / บทที่ 4 ครอบครัว / บทที่ 5 มรดก / บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
  ภาค 3 ความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 1 บททั่วไป / บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา / บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา / บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ / บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
  ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
  บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น / บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น / บทที่ 3 ระบบศาลไทย
  ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
  บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / บทที่ 2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162697869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า224
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
  บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย
  บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย
  บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาย
  บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย
  บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย
  บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย
  ฯลฯ

  รหัสสินค้า : 9789740337744
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 326
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 15 : พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง)

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
  บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
  บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
  บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

  รหัสสินค้า : 9786168139325
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวน : 208
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่
  บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย “ข้อความเบื้องต้น” แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่3 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”บรรพ 1หลักทั่วไป”
  บทที่4 บทบัญญัติที่เป็นเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้
  บทที่5 – บทที่15 ลักษณะ 1 ประธานแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลธรรมดา
  บทที่16 – บทที่18 หมวด 2 นิติบุคคล
  บทที่19 – บทที่21 ลักษณะ 2 วัตถุแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยทรัพย์
  บทที่22 – บทที่23 หมวด 2 ว่าด้วยทรัพยสิทธิ
  บทที่24 ลักษณะ 3 เครื่องมือผูกนิติสัมพันธ์ : นิติกรรม
  บทที่ 25 สัญญา

  รหัสสินค้า : 9786162694660
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  ณ นคร
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2559

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  หนังสือคำถาม คำตอบปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของปัญหาข้อกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่ต้องการทดสอบความรู้ที่มีอยู่กับปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมตลอดถึงตัดคำถาม คำตอบในบางข้อออกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่มีการแก้ไข และคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยกับหลักแนวคำวินิจฉัยเดิมและเพิ่มเติมคำถามหลายข้อจนถึงคำพิพากษาฎีกาในปีปัจจุบัน

  รหัสสินค้า9786167657417 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม

  จำนวนหน้า304
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  1 : พฤศจิกายน 2561