กฎหมายอื่นๆ (164)

Showing 1–24 of 164 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  “กฎหมายปริทรรศน์” ใน “วารสารอัยการ” และอื่นๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ผู้เสียหายในคดีอาญา
  • การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีกับทางปฏิบัติของพนักงานอัยการและศาล
  • การแจ้งข้อหากับเสรีภาพกับบุคคล
  • กระบวนพิจารณาของศาล : ชองหรือไม่ชอบ?
  • คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายทางอาญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
  • การยกประโยชน์แห่งความสงสัยและการเลือกลงโทษ
  • หลักประกันในกฎหมายอาญา
  • การเสี่ยงที่อนุญาต
  • วิธีพิจารณาตวามอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพ่ง
  • ปัญหาการกระทำโดยพลาด
  • ฐานะหน้าที่ของทนายในคดีอาญา
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี
  • หลักกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเข้าใจ
  • การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศ
  • พนักงานอัยการกับคดีแพรวา
  • ทีมการเรียนการสอน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162698507
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1. บทวิเคราะห์ “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  2. ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่
  3. เอกสาร “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  • ภาคอวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • ภาคสมัยประชาธิปไตย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

  รหัสสินค้า : 9786167202877
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 202
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Criminal Law โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – คดีบุกรุก
  – คดีรับของโจร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242750
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ “กฎหมาย” การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ “สิทธิและหน้าที่” ของแต่ละคนนั่นเอง

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162691355 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อม โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162694578
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : มีนาคม2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
  ภาคงบประมาณแผ่นดิน
  ส่วนที่หนึ่ง
  แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
  บทที่ 1
  เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2
  แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
  บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
  ส่วนที่สอง
  งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
  บทที่ 3
  แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สอง
  ส่วนที่สาม
  หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 5
  หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
  บทที่ 6
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สาม

  รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786162699252
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการจัดสรรที่ดิน โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 2 คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 3 การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 4 การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
  บทที่ 5 การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
  บทที่ 6 การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร
  บทที่ 7 การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  บทที่ 8 บทกำหนดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037697
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 414 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแพทย์ ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว โดย นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, นายธนสร สุทธิบดี ฿ 150.00 ฿ 142.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความยินยอมทางการแพทย์
  บทที่ 2 วิวัฒนาการแห่งความยินยอมทางการแพทย์ในประเทศไทย
  บทที่ 3 ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
  บทที่ 4 กรอบข้อมูลแห่งความยินยอมเมื่อได้รับการบอกกล่าวแล้ว
  บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์และบุคลากร
  บทที่ 6 ข้อยกเว้นของหลักความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
  บทที่ 7 ความสามรถของผู้ป่วยในการให้ความยินยอมทางการแพทย์ และผู้ให้ความยินยอมแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, นายธนสร สุทธิบดี
  รหัสสินค้า : 9789742037512
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 144 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  • บทนำกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขกฎหมายสาขาใหม่
  • การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย(ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ)กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  • สิทธิที่จะตาย
  • แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี
  • แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย
  • การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย
  • อุ้มบุญอุ้มบาป

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162697234 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : เล่ม1 (อาชญากรรมไซเบอร์) โดย รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 600.00 ฿ 570.00

  บภทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และโครงส้างฐานความผิด
  บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 โครงสร้างฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงเปรียบเทียบ
  ภาค 2 ความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4 ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
  บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการเข้าถึง
  บทที่ 6 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ : การเข้าถึงและดักรับข้อมูล
  บทที่ 7 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บทที่ 8 การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความลับทางการค้า (Trade secret)
  บทที่ 9 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้มัลแวร์
  ทที่ 10 อธิบายการปรับใช้กฎหมายตามประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 11 เหตุที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นของฐานความผิดต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครอง “โครงร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
  บทที่ 12 เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นและบทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742037963
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 682
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 240.00 ฿ 216.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสหนังสือ : 9786162694905
  จำนวนหน้า : 258
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน โดย Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของของประเด็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศที่สำคัญๆ  เช่น สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของกฎหมายประเทศต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลกฎหมาความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศอีกด้วย

  รหัสสินค้า : 9786164070820
  ชื่อผู้แต่ง : Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  รากฐานความคิดองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศวิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9786162695513 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน และหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139189 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 268
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายที่ดิน โดย รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง ฿ 460.00 ฿ 437.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่หนึ่ง  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
  ส่วนที่สอง  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
  บทที่ 3 การบังคับจำหน่ายที่ดิน
  บทที่ 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  บทที่ 5 การรังวัดที่ดิน
  บทที่ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  บทที่ 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
  บทที่ 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวรายละเอียด
  บทที่ 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
  บทที่ 10 ค่าธรรมเนียม
  บทที่ 11 บทกำหนดโทษ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
  รหัสสินค้า : 9789742037550
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 562
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 รากฐานทางความคิด
  บทที่ 3 กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในต่างประเทศ
  บทที่ 4 กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
  บทที่ 5 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันทารุณกรรมสัตว์
  บทที่ 6 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์
  บทที่ 7 ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
  บทที่ 8 บทสรุปและเสนอแนะ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9789742037529
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพาณิชยนาวี (MARITIME LAW) ตอน ๓ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑๐
  เรือโดนกัน (Collision)
  บทที่ ๑๑
  การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Salvage)
  บทที่ ๑๒
  ความเสียหายทั่วไป (General average)
  บทที่ ๑๓
  การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
  บทที่ ๑๔
  บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
  บทที่ ๑๕
  ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย
  ภาคผนวก


  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า :
  9786162692635
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  700 กรัม
  จำนวนหน้า :
  346
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5
  : มีนาคม 2557

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน

  กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต, ฿ 180.00 ฿ 162.00

  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศที่กำหนดระบบสังคม และหลักการพื้นฐานของรัฐการจัดตั้งองค์การและการบริหารประเทศ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
  ในยุคของการปฏิรูปและเปิดประเทศ การศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของจีนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นอยู่ที่จะดำเนินไปในโอกาสข้างหน้า

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786162694219 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558

   

  กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 : ความทั่วไปว่าด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ความผิด และสิทธิเสรีภาพ
  • บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • บทที่ 2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพพิวเตอร์และไซเบอร์ : ปัญหา อุปสรรค และการสร้างสมดุลกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  ภาค 2 : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
  • บทที่ 3 ความทั่วไปว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
  • บทที่ 4 รูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ภาค 3 : มาตรการอื่นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดความผิด
  • บทที่ 5 การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • บทที่ 6 การควบคุม สอดส่อง ปิดกั้นเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตโดยรัฐ

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : สาวตรี สุขศรี
  รหัสสินค้า : 9786164881112
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 598 หน้า
  ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวาไรตี้เล่ม 1 โดย ชาติชาย อัครวิบูลย์ ฿ 115.00 ฿ 103.50

  ประชาชนมักถูกปิดปากด้วยประโยคที่ว่า”บุคคลใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวมิได้”การได้ทราบถึงกลยุทธ์หรือชั้นเชิงการใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งป้องกันเล่ห์กลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วยและหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทำให้เกิดปัญหาน่าขบคิดว่ามีกฎหมายที่จะใช้กับกรณีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ย่อมเป็นภารกิจที่จะนำเสนอในรูปสาระจากอรรถคดีที่เกิดขึ้นจริงหรือแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวไป

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
  รหัสสินค้า : 9789742884307 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2549

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวาไรตี้เล่ม 2 โดย ชาติชาย อัครวิบูลย์ ฿ 115.00 ฿ 103.50

  ประชาชนมักถูกปิดปากด้วยประโยคที่ว่า”บุคคลใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวมิได้”การได้ทราบถึงกลยุทธ์หรือชั้นเชิงการใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งป้องกันเล่ห์กลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วยและหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทำให้เกิดปัญหาน่าขบคิดว่ามีกฎหมายที่จะใช้กับกรณีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ย่อมเป็นภารกิจที่จะนำเสนอในรูปสาระจากอรรถคดีที่เกิดขึ้นจริงหรือแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวไป

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
  รหัสสินค้า : 9789742884406 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2549

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายสื่อสารมวลชน โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 300.00 ฿ 285.00

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9789742036966
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวน : 330 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : มกราคม 2561