กฎหมายอาญา และอาชญวิทยา (51)

Showing 1–24 of 51 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 290.00 ฿ 261.00

  วิวัฒนาการทางความคิดศาสตร์ว่าด้วยการบังคับโทษ, วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจำคุก, ความเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับโทษ, สถานะของกฎหมายบังคับโทษจำคุก, หลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษจำคุก, การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษจำคุก, การใช้สอยส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ, ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและมาตรการทางวินัย, การช่วยเหลือทางกฎหมายและการสังคมสงเคราะห์, การบังคับโทษผู้ต้องขังหญิง การกักขัง คุมขัง และเรือนจำเยาวชน, การคุ้มครองข้อมูล, สถานบำบัดทางสังคม, รูปแบบการใช้โทษจำคุกในต่างประเทศ ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
  รหัสสินค้า : 9786162694172 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 640.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด
  ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9789749340127
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1700  กรัม
  จำนวนหน้า : 844
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ฯลฯ

  ภาค3 ลหุโทษ
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด2 ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425030
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1300
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญา ภาคความผิด

  กฎหมายอาญา ภาคความผิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 680.00 ฿ 612.00

  การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี และสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมายจะเกิดดีได้ก็จากการฟังมากและการอ่านมาก แต่ต้องเป็นการฟังและการอ่านโดยความคิดตามอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การฟังและการอ่านให้จำได้โดยไม่เข้าใจ
  ในการพิมพ์ครั้งที่ 11 นี้ ผู้เขียนได้มีการอธิบายประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมในส่วนของ “ความผิดเกี่ยวกับศพ” “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก” รวมถึงยังได้ปรับปรุงการอธิบายความผิดที่เกี่ยวข้องกับนิยาม “เจ้าพนักงาน” ตลอดจนปรับปรุงคำอธิบายในส่วนอื่นๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162694707 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1750 กรัม
  จำนวนหน้า : 1140
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : กันยายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายอาญา ภาคความผิด

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  – บทที่ 1 บทนำ
  – บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  – บทที่ 3 ความผิดต่อร่างหาย
  – บทที่ 4 ความผิดทำให้แท้งลูก
  – บทที่ 5 ความผิดการทอดทิ้งเด็ก คนป่วยหรือคนชรา
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  – บทที่ 6 บทนำ
  – บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  – บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  – บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162697661
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650กรัม
  จำนวนหน้า : 320
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  สารบัญ/บทคัดย่อ

  • คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว   บทเฉพาะ   บททั่วไป  บทธรรมดา    บทฉกรรจ์   บทเบา  บทหนัก
  • ถาม-ตอบ  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง :  ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9789748042992
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

           สารบัญ/บทคัดย่อ

  • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง
  • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง   
   รายละเอียดชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
   รหัสสินค้า9786163610294
   รูปแบบปกอ่อน
   น้ำหนัก :  1200 กรัม
   จำนวนหน้า : 626 
   ขนาด18.5×26
   พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2557
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  คำอธิบายเกี่ยวกับลักทรัพย์ ยักยอก  ฉ้อโกง  ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย    วิ่งราวทรัพย์ โกงเจ้าหนี้

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า9786163211354 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1050กรัม
  จำนวนหน้า532
  ขนาด18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2555

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 540.00 ฿ 486.00

  ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญาบังคับ, โครงสร้างของความผิดอาญา ทั้งของฝรั่งเศส และของนักนิติศาสตร์อื่น ๆ, เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุที่เพิ่มโทษเฉพาะตัว, เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย, คุณธรรมทางกฎหมาย, ประเภทของความผิดอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา, ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท, ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ, ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด, ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด, ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา, ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ, ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นั้น ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162695643 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาชั้นสูง

  กฎหมายอาญาชั้นสูง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 220.00 ฿ 198.00

  กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา
  ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  รหัสสินค้า : 9786162697104 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561

   

   

  กฎหมายอาญาชั้นสูง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 520.00 ฿ 468.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ความเบื้องต้น
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  บทนำ
  บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
  บทที่ 2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
  บทที่ 3 ความผิดฐานชิงทรัพพย์
  บทที่ 4 ความผิดฐานปล้นทรัพย์
  บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกและรีดทรัพย์
  บทที่6 ความผิดฐานฉ้อโกง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.คณพล  จันทน์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162697739
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 536
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162695995 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 218
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

   

   

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162696046 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 252
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 200.00 ฿ 180.00

  ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง

  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162695353 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 410 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

 • Sale!
  img-book
  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 70.00 ฿ 63.00

  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน กฎแห่งความคิด สาระสำคัญแห่งจิตใจในการรู้เห็นเป็นพยาน จะรู้ได้อย่างไรว่าจริงหรือไม่จริง มีความน่าจะเป็นเพียงใดจึงเชื่อได้ ฯลฯ, ข้อสังเกตในการเขียนคำพิพากษา การย่อคำฟ้องคำให้การ ชี้สองสถาน ทางพิจารณา การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การวินิจฉัยข้อกฎหมาย การพิพากษาคดี เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย การวินิจฉัยโดยอาศัยข้อสันนิษฐาน, ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา

  รหัสสินค้า : 9786162693830
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150กรัม
  จำนวนหน้า : 88
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  6 : กรกฎาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  คดีขับรถประมาท โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1   ประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
  บทที่ 2   สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  บทที่ 3   ค่าสินไหมทดแทนที่พึ่งเรียกร้อง
  บทที่ 4   เหตุยกเว้นความผิด
  บทที่ 5   ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
  บทที่ 6   ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอิ่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742036829
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า :516
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 :   สิงหาคม  
  2560

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  หนังสือคำถาม คำตอปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน เล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของปัญหาข้อกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่ต้องการทดสอบความรู้ที่มีอยู่กับปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมตลอดถึงตัดคำถาม คำตอบในบางข้อออกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่มีการแก้ไข และคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยกับหลักแนวคำวินิจฉัยเดิมและเพิ่มเติมคำถามหลายข้อจนถึงคำพิพากษาฎีกาในปีปัจจุบัน

  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657424 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 320
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน : 2561

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 195.00 ฿ 185.25

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หนังสือคำถาม คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาฎีกา
  ในรูปแบบของคำถามปัญหาข้อกฎหมาย และคำตอบจากคำพิพากษาฎีกา ในส่วนของกฎหมายอาญาที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้มิใช่ตำราหรือคำอธิบายกฎหมาย
  จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายหรือมีความเข้าใจกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657370
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ : 

  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ดังนี้ 1.การใช้กฎหมายอาญา 2.การกระทำ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล 4.เจตนา ประมาท พลาด และสำคัญผิด 5.การพยายามกระทำความผิด 6.ผู้กระทำความผิดหลายคน 7.อำนาจกระทำ 8.เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดโทษ 9.โทษและวืธีการเพื่อความปลอดภัย 10.ปัญหาทั่วไป 11.ปัญหาเกี่ยวกับมาตรา 59-106 พร้อมตัวอย่างการตอบข้อสอบและตัวอย่างข้อบกพร่องในการตอบปัญหา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง  ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9789746385077 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
  ขนาด14.5×21
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม  2552 

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ โดย ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ฿ 500.00 ฿ 450.00

  ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา, การแบ่งชนิดแห่งความผิด, การใช้กฎหมายอาญา, การวินิจฉัยปัญหาคคีอาญา, การกระทำจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติว่ามีความผิด, การกระทำต้องเป็นการผิดกฎหมาย, ความชั่วร้ายของผู้กระทำและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ, เงื่อนไขแห่งการลงโทษ, เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำผิด, เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่ อธิบายกฎหมายลักษณะอาญาเรียงมาตราตามภาคส่วนและหมวด หนังสือเล่มนี้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ร่วมกับสำนักพิมพ์วิญญูชน ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวรรณกรรมกฎหมายอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่การศึกษากฎหมายสืบไป

  รหัสสินค้า : 9786162696695
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)

  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1300 กรัม

  จำนวนหน้า : 534
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มีนาคม 2561

 • img-book
  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ลักษณะ 1  ข้อความทั่วไป
  ลักษณะ 2 ประเภทความผิด
  ลักษณะ 3 สาระของความผิด
  ลักษณะ 4 การเริ่มต้นของความผิด
  ลักษณะ 5 ผู้กระทำความผิดหลายคน
  ลักษณะ 6 การกระทำความผิดหลายอย่าง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425481
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1376
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 11 :   กันยายน 2555

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 260.00 ฿ 234.00

  หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำความผิด, ผู้กระทำความผิดหลายคน, ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ, เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น, โทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, อายุความ, บทส่งท้าย, คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย, ตัวอย่างข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา, ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ, ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า9786162696367 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม
  จำนวนหน้า312
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่19 : พฤศจิกายน 2560

  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 650.00 ฿ 585.00

  ภาค 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
  – ส่วนที่ 1 ความผืดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  – ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  – ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  – ส่วนที่ 4 ความคิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  – ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  – ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  – ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  – ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง
  – ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  – ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162696947 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 684
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2561

   

   

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำ ข้อความ ตลอดจนมาตราที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162697258 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 452
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16: สิงหาคม 2561

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ