กฎหมายอาญา และอาชญวิทยา (65)

Showing 1–24 of 65 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 290.00 ฿ 261.00

  วิวัฒนาการทางความคิดศาสตร์ว่าด้วยการบังคับโทษ, วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจำคุก, ความเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับโทษ, สถานะของกฎหมายบังคับโทษจำคุก, หลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษจำคุก, การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษจำคุก, การใช้สอยส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ, ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและมาตรการทางวินัย, การช่วยเหลือทางกฎหมายและการสังคมสงเคราะห์, การบังคับโทษผู้ต้องขังหญิง การกักขัง คุมขัง และเรือนจำเยาวชน, การคุ้มครองข้อมูล, สถานบำบัดทางสังคม, รูปแบบการใช้โทษจำคุกในต่างประเทศ ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
  รหัสสินค้า : 9786162694172 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๑ โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 480.00 ฿ 456.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
  บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
  บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
  บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา
  บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
  บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
  บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
  บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
  บทที่ 9 เหตุลดโทษ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  :
  9786164859555
  ชื่อผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก2,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 745
  ขนาด26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม)
  มิถุนายน 2562

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 640.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด
  ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9789749340127
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,700  กรัม
  จำนวนหน้า : 844
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ฯลฯ

  ภาค3 ลหุโทษ
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด2 ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425030
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3,000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1,300
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญา ภาคความผิด

  กฎหมายอาญา ภาคความผิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 680.00 ฿ 612.00

  การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี และสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมายจะเกิดดีได้ก็จากการฟังมากและการอ่านมาก แต่ต้องเป็นการฟังและการอ่านโดยความคิดตามอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การฟังและการอ่านให้จำได้โดยไม่เข้าใจ
  ในการพิมพ์ครั้งที่ 11 นี้ ผู้เขียนได้มีการอธิบายประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมในส่วนของ “ความผิดเกี่ยวกับศพ” “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก” รวมถึงยังได้ปรับปรุงการอธิบายความผิดที่เกี่ยวข้องกับนิยาม “เจ้าพนักงาน” ตลอดจนปรับปรุงคำอธิบายในส่วนอื่นๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162694707 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1750 กรัม
  จำนวนหน้า : 1140
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : กันยายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายอาญา ภาคความผิด

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
  บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  บทที่ 6 บทนำ
  บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162698897
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 650.00 ฿ 585.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ภาคที่ 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  – บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
  – บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  – บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  – บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
  ส่วนที่ 2
  – บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  – บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  – บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  – บทที่ 8 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  – บทที่ 9 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  ภาคที่ 2 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
  ส่วนที่ 1
  – บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ส่วนที่ 2
  – บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ส่วนที่ 3
  – บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  – บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  – บทที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  – บทที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  – บทที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  – บทที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  ส่วนที่ 5
  – บทที่ 18 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ส่วนที่ 6
  – บทที่ 19 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162698811
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 680
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  สารบัญ/บทคัดย่อ

  • คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว   บทเฉพาะ   บททั่วไป  บทธรรมดา    บทฉกรรจ์   บทเบา  บทหนัก
  • ถาม-ตอบ  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง :  ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9789748042992
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

           สารบัญ/บทคัดย่อ

  • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง
  • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง   
   รายละเอียดชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
   รหัสสินค้า9786163610294
   รูปแบบปกอ่อน
   น้ำหนัก :  1200 กรัม
   จำนวนหน้า : 626 
   ขนาด18.5×26
   พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2557
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  คำอธิบายเกี่ยวกับลักทรัพย์ ยักยอก  ฉ้อโกง  ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย    วิ่งราวทรัพย์ โกงเจ้าหนี้

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า :9786163211354
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1050กรัม
  จำนวนหน้า532
  ขนาด18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2555

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  คำอธิบายเกี่ยวกับความผิดชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์
  มาตรา 337 , 338 , 339 , 339 ทวิ , 340 , 340 ทวิ , 340 ทวิ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9786163741868
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
  – เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
  – บทที่ 1 หลักทั่วไป
  – บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
  – บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา
  – บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
  – บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา
  – บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท
  – บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด
  – บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน
  – บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
  – บทที่ 10 อำนาจกระทำ
  – บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ
  – บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ
  – บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น
  – บทที่ 14 โทษ
  – บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  – บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ
  – บทที่ 17 บทส่งท้าย
  – คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
  – ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
  – คำถามท้ายเล่ม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
  รหัสสินค้า : 9786162699795
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 320 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 22 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การเทียบภาษา
  ภาค 1 บทนำ
  ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดที่กระทำโดยเจตนา
  ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท
  ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ
  ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด
  ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด
  ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ
  ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา
  ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษ และการรอการลงโทษ
  ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162699597
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : ตุลาคม 2563

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาชั้นสูง

  กฎหมายอาญาชั้นสูง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 อาชญากรรม
  ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม
  บทที่ 1 นิติบัญญัติ , บทที่ 2 บริหาร , บทที่ 3 ตุลาการ
  ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม
  บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา , บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชญากร , บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร , บทที่ 7 การยับยั้งส่วนเพิ่ม
  ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา
  บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา , บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา , บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา
  ภาค 3 โทษอาญา
  บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ , บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา , บทที่ 13 โทษประหารชีวิต , บทที่ 14 โทษจำคุก , บทที่ 15 โทษปรับ , บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  รหัสสินค้า : 9786162699320
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

  กฎหมายอาญาชั้นสูง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 – 58
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 – 106
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 – 205

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165686372
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  546
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์
   : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  อั้งยี่
  ซ่องโจร
  มั่วสุมกัน
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน
  ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมดวงตรา
  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
  ฆ่าผู้อื่นในเหตุฉกรรจ์
  ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
  ชุลมุนต่อสู้
  ทำให้แท้งลูก
  ความผิดต่อเสรีภาพ
  เอาคนลงเป็นทาส
  จับคนไปเรียกค่าไถ่
  พรากเด็กหรือผู้เยาว์
  หมิ่นประมาท
  ลักทรัพย์
  วิ่งราวทรัพย์
  กรรโชก
  รีดเอาทรัพย์
  ชิงทรัพย์
  ปล้นทรัพย์
  ฉ้อโกง
  ฉ้อโกงประชาชน
  ฉ้อโกงแรงงาน
  ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม
  โกงเจ้าหนี้
  ยักยอก
  รับของโจร
  ทำให้เสียทรัพย์
  บุกรุก
  ความผิดเกี่ยวกับศพ
  ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165687324
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  601 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (มาตรา1-106) โดย ผศ.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษา “ประมวลกฎหมายอาญา ภาค1 บทบัญญัติทั่วไป” ตั่งแต่มาตรา 1 ถึง มาตรา 106 โดยผู้เขียนได้ดำเนินเนื้อเรื่องแบบ “เรียงมาตรา” เพื่อความสะดวกแก่การศึกษา
  ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมิได้ใส่เนื้อความของบทบัญญัติในแต่ละมาตราไว้ด้วย เพื่อมิให้หนังสือเล่มนี้มีความหนามากจนเกินไป เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านควรอ่านประกอบกับ “ประมวลกฎหมายอาญา” ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ด้วย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
  รหัสสินค้า : 9789742037796
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 234
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162695995 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 218
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

   

   

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162696046 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 252
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

  กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 200.00 ฿ 180.00

  ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง

  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162695353 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 410 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

 • Sale!
  img-book
  กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน ในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว โดย ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1
  หมายเรียก (SUMMONS)
  บทที่ 2
  หมายอาญา (CRIMINAL WARRANTS)
  บทที่ 3
  การจับ (ARREST)
  บทที่ 4
  การควบคุม (KEEP IN CUSTODY)
  บทที่ 5
  การขัง (DETENTION)
  บทที่ 6
  การจำคุก (IMPRISONMENT)
  บทที่ 7
  การค้น (SEARCH)
  บทที่ 8
  การปล่อยชั่วคราว (PROVISIONAL RELEASE)
  ภาคผนวก (APPENDIX)
  – กฎกระทรวง
  – ระเบียบ
  – คำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
  รหัสสินค้า : 9786162699306
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  การคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑ แนวคิดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในทฤษฎีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
  บทที่ ๒ พัฒนาการการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  บทที่ ๓ ปัญหาข้อเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา ๑๑๒ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  บทสรุป
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162699399
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญา ภาคความผิดต่อชีวิต ร่างกาย โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การพิสูจน์ความจริงและการถามค้าน
  บทที่ 2 การป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
  บทที่ 3 การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ
  บทที่ 4 บันดาลโทสะ
  บทที่ 5 เหตุผลพิเศษ (ยิงขู่, ปืนลั่น)
  บทที่ 6 จิตบกพร่อง ความมึนเมา และการยับยั้ง
  บทที่ 7 สมัครใจเข้าวิวาท
  บทที่ 8 การพิจารณาเจตนาของจำเลย
  บทที่ 9 พยานเดี่ยว
  บทที่ 10 พยานคู่
  บทที่ 11 คำให้การชั้นสอบสวนของพยาน
  บทที่ 12 คำซัดทอดของผู้กระทำความผิด
  บทที่ 13 คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน
  บทที่ 14 พยานแวดล้อม
  บทที่ 15 ข้อเท็จจริงที่่น่าสนใจ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037819
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 544
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 :  กุมภาพันธ์ 2563 

 • Sale!
  img-book
  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 70.00 ฿ 63.00

  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน กฎแห่งความคิด สาระสำคัญแห่งจิตใจในการรู้เห็นเป็นพยาน จะรู้ได้อย่างไรว่าจริงหรือไม่จริง มีความน่าจะเป็นเพียงใดจึงเชื่อได้ ฯลฯ, ข้อสังเกตในการเขียนคำพิพากษา การย่อคำฟ้องคำให้การ ชี้สองสถาน ทางพิจารณา การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การวินิจฉัยข้อกฎหมาย การพิพากษาคดี เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย การวินิจฉัยโดยอาศัยข้อสันนิษฐาน, ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา

  รหัสสินค้า : 9786162693830
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150กรัม
  จำนวนหน้า : 88
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  6 : กรกฎาคม 2558