กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลาย พระธรรมนูญศาล (41)

Showing 1–24 of 41 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักและคำพิพากษา ฯพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว
  – หลักและคำพิพากษาฯพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักและคำพิพากษา ฯพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165656047
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์  :  มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 1   บททั่วไป
  ศาล
  คู่ความ
  การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  คำพิพากษาและคำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165655385
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 508 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ : ธันวาคม 2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 2    วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  การพิจารณาคดีโดยขาดนัด

  ภาค 3    อุทธรณ์ฎีกา
  อุทธรณ์
  ฎีกา
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ 
  รหัสสินค้า : 9786165655392
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 580 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ : ธันวาคม  2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  – การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 
  รหัสสินค้า : 9786165655408
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 540 
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ :  ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 12 โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 340.00 ฿ 323.00

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  – คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
  – ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165720557
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 526
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายกฎหมายล้มละลายพร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – คำถามประกอบการทบทวน
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ (ฉบับที่แก้ไขแล้ว)
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165652360
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 486
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 
   บททั่วไป
  บทที่ 2  มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลานและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  บทที่ 3   หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
  บทที่ 4   กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
  บทที่ 5   คำสั้งพิทักษ์ทรัพย์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
  รหัสสินค้า : 9786162697623
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :240
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลายพิสดาร โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00
  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี2563 นี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขล้มละลายพิสดารที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายคำพิพากษาฎีกา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165656832
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 500
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์  :  มกราคม  2563
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 680.00 ฿ 612.00

  ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162693670 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 720
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786165680851
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 796
  ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 230.00 ฿ 207.00

  หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบทบัญญัติมาตราในหัวข้อที่สำคัญและสามารถออกเป็นข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หริอทดสอบความรู้ชั้นเนคิบัณฑิตได้บ่อยครั้ง ซึ่งการศึกษาต้องศึกษาเป็นหมวดหมู่ไป เพื่อให้เห็นภาพการบังคับคดีได้อย่างชัดเจนตามแต่ลักษณะของคำพิพกาษาหรือคำสั่งของศาล

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162696657 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  บทที่ 1 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย (มาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ)
  บทที่ 2 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองโจทก์ (มาตรา 254-270)
  บทที่ 3 วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 264
  ลักษณะที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 4 หลักทั่วไป 10 ประการ
  บทที่ 5 วิธีการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
  บทที่ 6 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
  บทที่ 7 บทคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  บทที่ 8 สถานะและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164684218
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก800 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๔
  บทที่3 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา๒๒๕
  บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ๒ บทในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา(มาตรา ๒๒๖ถึงมาตรา ๒๒๘)
  บทที่ 5 วิธีการร่างยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์-ฎีกาชั้นอุทธรณ์มาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๓๗ และ ชั้นฎีกา มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒
  บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา ตามมาตรา ๒๓๘ ถึงมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164856042
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน  2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ2 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ามโนสาเร่
  บทที่ 2 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 5 อุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 7 แบบพิมพ์
  บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786164130487
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  : ความทั่วไป
  บทที่ 2 :  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ 3  :  การบังคับคดี
  บทที่ 4 :  การขอให้บังคับคดี
  บทที่ 5  :  การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786164789197
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า408
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หนังสือคำถาม คำตอบปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของปัญหาข้อกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่ต้องการทดสอบความรู้ที่มีอยู่กับปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  :
  9786167657516
  ผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม

  จำนวนหน้า304
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ตุลาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คำสอนชั้นปริญญาตรี วิธีพิจารณาความแพ่ง โดย หลวงจำรูญเนติศาสตร์ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : หลวงจำรูญเนติศาสตร์
  รหัสสินค้า : 9789742888145
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กุมภาพันธ์ 2553

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย กฎหมายล้มละลาย โดย ชีพ จุลมนต์ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 การดำเนินคดีล้มละลาย
  ภาค 2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์, ดร.กนก จุลมนต์
  รหัสหนังสือ : 9786164040656
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1150 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ตุลาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 260.00 ฿ 234.00

  อุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำสั่งระหว่างพิจารณา การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ การขอทุเลาการบังคับ การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ, ฎีกา การยื่นฎีกา กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขอคืนเงินวางศาล การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162692970 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดย สมชาย จุลนิติ์ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  ส่วนที่ 1
  – คุ้มครอง”จำเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ
  ส่วนที่ 2
  – คุ้มครอง “โจทก์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254
  ส่วนที่ 3
  – คุ้มครอง “คู่ความ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264
  ลักษณะ 2
  การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  หมวด 1 หลักทั่วไป
  หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  หมวด 3 การบังคับคดีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
  หมวด 4 การบังคับคดีในกรณีให้ขับไล่
  หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
  หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
  หมวด 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  หมวด 8 การบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาล
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมชาย จุลนิติ์
  รหัสสินค้า : 9786164040663
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 484 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 :  พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค3 อุทธรณ์และฎีกา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

   

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164857728
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 384
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : 2562

   

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวดที่ 1  วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  หมวดที่ 2  การพิจารณาโดยขาดนัด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า :9786164788800
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 366
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  2561 

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 โดย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – อุทธรณ์ฎีกา
  – อุทธรณ์
  – การทุเลาการบังคับ
  – คำฟ้องอุทธรณ์
  – การตรวจและสั่งคำฟ้องอุทธรณ์
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ
  รหัสสินค้า : 9786164040564
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า :392
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1   :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book
  คู่มือการศึกษาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การเสนอคดีต่าศาลส่วนแพ่ง เขตอำนาจศาล ศาลที่เสนอคำร้องขอ การตรวจคำคู่ความ คู่ความมรณะ ความสามารถของคู่ความ การร้องสอด คู่ความร่วม ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง หลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ฟ้องซ้อน ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ ขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา คู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา การบังคับคดี สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีฯ การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่กระทบกระทั่ง สิทธิของบุคคลภายนอก การร้องขอให้ปล่อยทรัยพ์ที่ยึด การขอรับชำระหนี้ก่อนหรือส่วนแบ่งฯ การขอเฉลี่ย ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ข้อพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9786167657530
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,050 กรัม
  จำนวน : 640
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ : พฤศจิกายน 2562