กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลาย พระธรรมนูญศาล (33)

Showing 1–24 of 33 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักและคำพิพากษา ฯพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว
  – หลักและคำพิพากษาฯพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักและคำพิพากษา ฯพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164851511
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 1   บททั่วไป
  ศาล
  คู่ความ
  การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  คำพิพากษาและคำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164788336
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 492
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ : พฤศจิกายน  2561 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 2    วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
  วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  การพิจารณาคดีโดยขาดนัด

  ภาค 3    อุทธรณ์ฎีกา
  อุทธรณ์
  ฎีกา
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ 
  รหัสสินค้า : 9786164788299
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 566
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ : มกราคม  2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
  ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
  ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุฆษ
  รหัสสินค้า : 9789744668813
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 570
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 320.00 ฿ 304.00

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายกฎหมายล้มละลายพร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – คำถามประกอบการทบทวน
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ (ฉบับที่แก้ไขแล้ว)
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786164557895
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลายพิสดาร โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00
  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี2562 นี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขล้มละลายพิสดารที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายคำพิพากษาฎีกา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164851016
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์  :  มกราคม  2562
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทที่ 1  บททั่วไป
  บทที่ 2  กระบวนพิจารณาโดยทั่วไป
  บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
  บทที่ 4  อุทธรณ์และฎีกา
  บทที่ 5  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  รหัสสินค้า9786162697128
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ  บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม

  จำนวนหน้า232
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :  1 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 680.00 ฿ 612.00

  ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162693670 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 720
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 230.00 ฿ 207.00

  หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบทบัญญัติมาตราในหัวข้อที่สำคัญและสามารถออกเป็นข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หริอทดสอบความรู้ชั้นเนคิบัณฑิตได้บ่อยครั้ง ซึ่งการศึกษาต้องศึกษาเป็นหมวดหมู่ไป เพื่อให้เห็นภาพการบังคับคดีได้อย่างชัดเจนตามแต่ลักษณะของคำพิพกาษาหรือคำสั่งของศาล

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162696657 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๔
  บทที่3 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา๒๒๕
  บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ๒ บทในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา(มาตรา ๒๒๖ถึงมาตรา ๒๒๘)
  บทที่ 5 วิธีการร่างยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์-ฎีกาชั้นอุทธรณ์มาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๓๗ และ ชั้นฎีกา มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒
  บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา ตามมาตรา ๒๓๘ ถึงมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164856042
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน  2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ2 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ามโนสาเร่
  บทที่ 2 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 5 อุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 7 แบบพิมพ์
  บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786164130487
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิแพ่งพิสดาร เล่ม 3 โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  – การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 
  รหัสสินค้า : 9786164788527
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก :900 กรัม
  จำนวนหน้า : 540 
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ :  ธันวาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  : ความทั่วไป
  บทที่ 2 :  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ 3  :  การบังคับคดี
  บทที่ 4 :  การขอให้บังคับคดี
  บทที่ 5  :  การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786164789197
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า408
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย โดย ชีพ จุลมนต์ ฿ 385.00 ฿ 365.75

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 การดำเนินคดีล้มละลาย
  ภาค 2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์
  รหัสสินค้า : 9786164040526
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 260.00 ฿ 234.00

  อุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำสั่งระหว่างพิจารณา การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ การขอทุเลาการบังคับ การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ, ฎีกา การยื่นฎีกา กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขอคืนเงินวางศาล การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162692970 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวดที่ 1  วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  หมวดที่ 2  การพิจารณาโดยขาดนัด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า :9786164788800
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 366
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  2561 

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 โดย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – อุทธรณ์ฎีกา
  – อุทธรณ์
  – การทุเลาการบังคับ
  – คำฟ้องอุทธรณ์
  – การตรวจและสั่งคำฟ้องอุทธรณ์
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ
  รหัสสินค้า : 9786164040564
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า :392
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1   :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

  คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 260.00 ฿ 234.00

  การพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับศาล คือ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 กับเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาให้เป็นปัจจุบัน
  รายละเอียด 
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า9786162696329 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม
  จำนวนหน้า320
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 13 : ตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 • Sale!
  img-book
  คู่มือการศึกษาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  การเสนอคดีต่าศาลส่วนแพ่ง เขตอำนาจศาล ศาลที่เสนอคำร้องขอ การตรวจคำคู่ความ คู่ความมรณะ ความสามารถของคู่ความ การร้องสอด คู่ความร่วม ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ฟ้องซ้อน ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ ขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา คู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา การบังคับคดี การร้องขอกันส่วน การร้องขอให้ปล่อยทรัยพ์ที่ยึด บุคคลภายนอกขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ การขอเฉลี่ยทรัพย์ อุทธรณ์

  รหัสสินค้า : 9786167657431
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1050 กรัม
  จำนวน : 644
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  1 :  พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  img-book
  คู่มือสอบนิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม โดย กิตติคุณ บุญสมร ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทนำ
  บทที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
  บทที่ 2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
  บทที่ 3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  บทที่่ 4  พระราขบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  ฯลฯ

  รหัสสินค้า : 9786164785625
  ผู้แต่ง :  Kitti Law
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวน : 680
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :  2 :  พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  img-book

  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 150.00 ฿ 135.00

  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162696398 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2560

   

  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 • Sale!
  img-book
  จับประเด็นเน้นถาม-ตอบ ป.วิ.พ. (มาตรา 1-83 อัฏฐ) เล่ม 1 โดย วิทยา ศรีสมานุวัตร ฿ 130.00 ฿ 123.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  • บทนิยาม
  • เขตอำนาจศาล
  • อำนาจและหน้าที่ของศาล
  • การนั่งพิจารณา
  • รายงานและสำนวนความ
  • คู่ความ
  • การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิทยา  ศรีสมานุวัตร
  รหัสสินค้า : 9786163747495
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 214
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2558

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์  ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ : 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ

  ผู้เขียนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดๆ  มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786164850064
  รูปแบบปกแข็ง สันตรง
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า :446
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697784
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : เมษายน 2562