กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยาน ว่าความฯ สิทธิมนุษยชน (48)

Showing 1–24 of 48 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – การบรรยายคำฟ้อง
  – การตรวจคำฟ้อง
  – การไต่สวนมูลฟ้อง
  – แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
  – โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165655231
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 548 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์  :  มกราคม  2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพยานพิสดาร โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ประเด็น
  – การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
  – ภาวะการพิสูจน์
  – คำท้า
  – พยานหลักฐานที่รับฟังได้
  – การยื่นบัญชีที่ระบุพยาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165656030
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 556 หน้า
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์  :  มกราคม  2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยาน โดย เข็มชัย ชุติวงศ์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เข็มชัย ชุติวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786164040717
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900  กรัม
  จำนวนหน้า : 476
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : กุมภาพันธ์ 63

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

  กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ โดย สุโรจน์ จันทรพิทักษ์ ฿ 190.00 ฿ 171.00

  บททั่วไป, พยานบุคคล, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, ภาระการพิสูจน์, คำท้า พยานบอกเล่าที่รับฟังได้, การนำสืบและรับฟังพยานหลักฐาน, การยื่นบัญชีระบุพยาน สำเนาเอกสาร  โดยการพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

  ชื่อผู้แต่ง : สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786162692529 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ ๒ กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ (Burden of Proof)
  บทที่ ๔ หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of Evidence)
  บทที่ ๕  การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
  บทที่ ๖ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164040847
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1250 กรัม
  จำนวนหน้า656 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164880757
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650  กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : กุมภาพันธ์ 63

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ผู้เสียหาย
  – คำร้องทุกข์
  – ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
  – การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
  – การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
  – สิทธิชองผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
  – สิทธิของจำเลย
  – การใช้ล่ามแปล
  – การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
  – การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
  – อำนาจสืบสวนสอบสวน
  – เขตอำนาจศาล
  – การขอโอนคดี
  – การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
  – ความผิดเกี่ยวพันกัน
  – ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  – ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
  – โจทก์ร่วม
  – รวมพิจารณา
  – ถอนฟ้อง
  – คดีอาญาเลิกกัน
  – สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  – ถอนคำร้องทุกข์
  – ยอมความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – คดีขาดอายุความ
  – คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
  – สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
  – คำพิพากษาคดีแพ่ง
  – อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
  – หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
  – ปล่อยชั่วคราว
  – การสอบสวน
  – การดำเนินการสอบสวน
  – การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
  – การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
  – การชันสูตรพลิกศพ
  – การสืบพยานเด็ก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165772433
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 572 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 760.00 ฿ 684.00
  • ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
  • ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
  • ภาค 3 หลักและกระบวนการดำเนินคดี
  • ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162696282 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1800 กรัม
  จำนวนหน้า : 934
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 : ข้อความเบื้องต้น
  ภาค 2 : สอบสวน
  ภาค 2 : วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค 2 : อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค 2 : พยานหลักฐาน
  ภาค 2 : การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค 2 : อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รหัสสินค้า : 9786165651844
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 704 หน้า
  ขนาด : 16.5 x 22 
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2562 

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การปล่อยชั่วคราว โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 100.00 ฿ 95.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไข
  – การปล่อยชั่วคราว
  – กฎหมายที่แก้ไขใหม่กรณีปล่อยชั่วคราว
  – การจับผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีศาลสั่งปล่อยชั่วคราว
  – การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องโดยไม่สุจริต

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742037437
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 โดย ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695933 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
  รหัสสินค้า : 9786162696909 
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน 2561

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 โดย ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695988 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 348
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 320.00 ฿ 288.00

  ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
  รหัสสินค้า : 9786162697050 
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2561

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑.คำถาม
  คำฟ้องมิได้ระบุถึงวันที่หรือเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดแต่ตอนท้ายของคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยถูกควบคุมตั้งแต่วันถูกจับตลอดเวลา ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายของศาลนี้ โดยแนบบันทึกการจับกุมซึ่งระบุวันเวลากระทำความผิดไว้ จะถือว่าคำฟ้องของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่
  ๒.คำถาม ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ แต่คำฟ้องไม่ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ หากกล่าวในคำฟ้องว่า ขณะนี้จำเลยต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลชั้นต้นในคดีนี้ ซึ่งหมายขังดังกล่าวได้ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ไว้ จะถือว่าฟ้องชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๘ หรือไม่
  ๓.คำถาม คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่
  ๔.คำถาม ถ้อยคำอื่น ๆ ที่ประกอบในรายละเอียดของบันทึกการจับกุม ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
  ๕.คำถาม ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ นั้น จำเลยด้วยกันเองจะมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวหรือไม่
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657592
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 386 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ธันวาคม 2563ค

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165655156
  ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวน : 596 หน้า
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 95.00 ฿ 85.50

  ว่าด้วยอุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น, คำสั่งระหว่างการพิจารณา, การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การขอทุเลาการบังคับ ฯลฯ และฎีกา การยื่นฎีกา, กฎหมายที่นำมาใช้ในชั้นฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162692390 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 118
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

   

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย ธานี สิงหนาท ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
  แก้ไขเพิ่มเติมตาม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 33 และ 34) พ.ศ.2562

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165659390
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800  กรัม
  จำนวนหน้า : 374 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
  บทที่ 3 การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
  บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์
  บทที่ 5 การยื่นบัญชีระบุพยาน
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานเอกสาร
  บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร *ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง

  รหัสสินค้า : 9786164850378
  ผู้แต่ง : ธานี  สิงหนาท
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวน :662
  ขนาด : 26 × 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16 :  มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด)

   

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง โดย จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฿ 350.00 ฿ 315.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง, การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท, คดีผู้บริโภค, หลักปฏิบัติคดีในศาล, กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา, หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทสงถาม, หลักการทำพินัยกรรม, หลักการทำสัญญา
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  รหัสสินค้า : 9786162696305 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 392
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2560

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายวิธีพิจาณาความอาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑-๑๕๖) โดย ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์ ฿ 560.00 ฿ 532.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ :
  บทที่ 1:
  ผู้เสียหายในคดีอาญา
  บทที่ 2: การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ
  บทที่ 3: การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้
  บทที่ 4: การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
  บทที่ 5: ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี
  บทที่ 6: บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  บทที่ 7: สิทธินำคดีอาญาฟ้องระงับไป
  บทที่ 8: การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  บทที่ 9: ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ธานิศ เกศวพิทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786164040618
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,700 กรัม
  จำนวนหน้า : 928
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  คู่มือสอบพยานหลักฐาน

  คู่มือสอบพยานหลักฐาน โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 250.00 ฿ 225.00

  หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อยๆ ลงไปในรายละเอียดแต่ละประเด็น มุ่งศึกษาไปที่กฎหมายของไทยและการใช้กฎหมายของศาลไทยผ่านคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายลักษณะพยานได้ทำความเข้าใจกฎหมายลักษณะนี้ง่ายขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162697074 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 286
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561

   

  คู่มือสอบพยานหลักฐาน

 • Sale!
  img-book
  คู่มือสิทธิมนุษยชน นิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ โดย ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สิทธิมนุษญชน หลักนิติธรรม ในกระบวนการยุติธรรม
  บทที่ 2 นิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชศาสตร์ สำหรับทนายความ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ และคณะ
  รหัสสินค้า : SP239
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 21 x 29 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2556

 • Sale!
  img-book
  จิ๊กซอว์ กฎหมายวิอาญา โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ผู้เสียหาย (ม.2 (4))
  บทที่ 2 คำร้องทุกข์ (ม.2 (7))
  บทที่ 3 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย (ม.3 – 15)
  บทที่ 4 อำนาจการสืบสวน การสอบสวน (ม.17 – 21)
  บทที่ 5 เขตอำนาจศาล (ม.22, 24)
  บทที่ 6 การฟ้องคดีอาญา (ม.28 – 38)
  บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ (ม.39)
  บทที่ 8 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (ม.40 – 51)
  บทที่ 9 หมายจับ จับ (ม.66, 68, 78, 80, 83, 84, 84/1, 117, 7/1)
  บทที่ 10 ควบคุม ขัง (ม.71, 87, 88, 90)
  บทที่ 11 การค้น (ม.69, 70, 92, 96)
  บทที่ 12 การปล่อยชั่วคราว (ม.106 – 119 ทวิ)
  บทที่ 13 การสอบสวน (ม.120 – 156)
  บทที่ 14 การฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง (ม.157 – 165)
  บทที่ 15 การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ (ม.163, 164)
  บทที่ 16 โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด คดีมีมูล (ม.166 – 171)
  บทที่ 17 การพิจารณาคดี (ม.172 – 176)
  บทที่ 18 คำพิพากษาและคำสั่ง (ม.182 – 192)
  บทที่ 19 อุทธรณ์ (ม.193 – 213)
  บทที่ 20 ฎีกา (ม.216 – 224)
  บทที่ 21 คดีศาลลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต (ม.245 ว.2)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9786167242859
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 564 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : กันยายน 2563