กฎหมายรัฐธรรมนูญ (3)

แสดง 3 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  **จัดส่ง 28 พ.ค. 2562**
  โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ
  ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  รหัสสินค้า :
  9786162697890
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  296
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  3 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมาย ประวัติ ประเภทของรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญนิยม
  บทที่ 2 การจัดทำรัฐ
  บทที่ 3 อำนาจอธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ 4 องค์กรการเมือง
  บทที่ 5 กระบวนการทางนิติบัญญัติ
  บทที่ 6 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9789742036300
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กุมภาพันธ์  2559

 • Sale!
  img-book
  ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  Chapter 1 ก่อนยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557
  Chapter 2 หลังยึดอำนาจ 22 พฤษภา 2557
  Chapter 3 เริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  Chapter 4 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นครั้งที่สองและการลงประชามติ
  Chapter 5 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  รหัสสินค้า : 9786162697791
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 18.5 x 13 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562