กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ (13)

แสดง 13 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพาณิชยนาวี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 264.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 เรือเดินทะเล
  บทที่ 3 บุริมสิทธฺทางทะเล
  บทที่ 4 จำนองเรือเดินทะเล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9789742889111
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2553

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  “กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ” สำหรับนักเรียนกฎหมายจัดอยู่ในกลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  สำหรับนักศึกษาคณะวิชาอื่น และประชาชนทั่วไป คือ ตำราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกฎหมายแพ่งทั้งหมดที่วันหนึ่งอาจต้องทำงานเกี่ยวข้อง หรือต้องใช้รักษาสิทธิของตนเอง ทั้งยังมีตัวอย่างสัญญาอีกด้วย  หนังสิอเล่มนี้พิมพ์มาแล้วถึง 22 ครั้ง (รวมการพิมพ์เพิ่ม) รับรองถึงเนื้อหาวิชาการและความนิยมของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี
  “กฎหมายใกล้ตัว” เป็นเรื่องจริง มีหนังสือเล่มนี้ไว้ประจำโต๊ะทำงาน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162696923 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 458
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : กรกฎาคม 2561

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

 • Sale!
  img-book

  การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

  การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 160.00 ฿ 144.00

  การร่างสัญญานับเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายจะต้องทราบและทำได้นอกเหนือจากงานคดีหรืองานให้คำปรึกษาอื่น ๆ การร่างสัญญาจะไม่มีการสอนในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม ดังน้นศิลปะและเทคนิคในการร่างสัญญาจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาโดยอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะตนเป็นสำคัญ หนังสือ English for Lawyers : Contract Drafting เล่มนี้จะช่วยให้ศิลปะและเทคนิคการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษมีความชัดเจนและง่ายขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้ได้ให้หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งหลักเกณฑ์และเทคนิคอย่างเดียวกันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการร่างสัญญาที่เป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162695896 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : กรกฎาคม 2560

  การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

 • Sale!
  img-book
  คดีคอนโดมิเนียมพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาคารชุด
  บทที่ 2 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด
  บทที่ 3 การจดทะเบียนอาคารชุด
  บทที่ 4 กรรมสิทธิ์ในห้องชุด
  บทที่ 5 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  บทที่ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  บทที่ 7 นิติบุคคลอาคารชุด
  บทที่ 8 การเลิกอาคารชุด
  บทที่ 9 พนักงานเจ้าหน้าที่
  บทที่ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
  บทที่ 11 บทกำหนดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742037369
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คดีหุ้นส่วนและบริษัท โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 440.00 ฿ 418.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  บทที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
  บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
  บทที่ 5 การเลิกห้างหุ้นส่วน
  บทที่ 6 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037215
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 880 กรัม
  จำนวนหน้า : 548
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 :   กันยายน  2561

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท โดย กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวด 1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด 3  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด 4  บริษัทจำกัด
  หมวด 5  การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  และบริษัทจำกัด
  หมวด 6  การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  และบริษัทจำกัดร้าง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
  รหัสสินค้า :9789744664785
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มิถุนายน  2553

 • Sale!
  img-book

  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทนนายหน้า

  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – จ้างแรงงาน จ้างทำของ
  – รับขน ยืมฝากทรัพย์
  – เจ้าสำนักโรงแรม
  – ตัวแทนนายหน้า

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า9786162697562
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทนนายหน้า

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์  ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ 1   หลักทั่วไป
  บรรพ 2   หนี้
  บรรพ 3  เอกเทศสัญญา
  บรรพ 4  ทรัพย์สิน
  บรรพ  5  ครอบครัว
  บรรพ 6  มรดก
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786164688742
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1050 กรัม
  จำนวนหน้า :774
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุนายน  2561

 • Sale!
  img-book
  ฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 11 โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 320.00 ฿ 304.00

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  – คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
  – ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786164558175
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 497
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายธุรกิจ

  หลักกฎหมายธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ฿ 300.00 ฿ 270.00

  อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ นิติกรรม, ละเมิด, สัญญา, ตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ทรัพย์, สัญญาซื้อขาย, ขายฝาก, ตั๋วเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาประกันภัย, ประกันวินาศภัย, สัญญาประกันชีวิต, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้หลัก

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
  รหัสสินค้า : 9786162693359 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2558

  หลักกฎหมายธุรกิจ

 • Sale!
  img-book

  หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2

  หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2 โดย สุรพล ไตรเวทย์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ, รูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาอังกฤษ, สัญญาภาษาอังกฤษแบบเรียบง่ายตามระบบกฎหมายไทย, สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรืออังกฤษ-อเมริกัน

  ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
  รหัสสินค้า : 9786162694776 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2

 • Sale!
  img-book
  หุ้นส่วนและบริษัท โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  บทที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
  บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
  บทที่ 5 การเลิกห้างหุ้นส่วน
  บทที่ 6 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742036232
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 770 กรัม
  จำนวนหน้า : 484
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :   มีนาคม   2559