กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ (72)

Showing 1–24 of 72 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายค้ำประกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ฿ 430.00 ฿ 408.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ลักษณะของการค้ำประกัน
  บทที่ 3 ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 4 การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
  บทที่ 5 ผลก่อนการชำระหนี้ : สิทธิ์เกี่ยง
  บทที่ 6 ผลก่อนการชำระหนี้ : ข้อต่อสู้
  บทที่ 7 ผลภายหลังการชำระหนี้
  บทที่ 8 การหลุดพ้นจากความผิดของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 9 ความรับผิดของผู้ค้ำประกันและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786164880887
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม

  จำนวนหน้า : 404
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
  • บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
  • บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  • บทที่ 4 การบังคับจำนอง
  • บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  • บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
  • บทที่ 4 การบังคับจำนำ
  • บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786162698620
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า248
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
  ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
  หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ภาค 3 บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า :
  9786162699368
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,200 กรัม
  จำนวนหน้า :
  560
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  6 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 800.00 ฿ 760.00

  ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ
  ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน
  แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด
  ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก
  พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำ

  รหัสสินค้า : 9789744666758
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1700 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,116
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายการประกันภัย, สัญญาประกันภัย, กรมธรรม์ประกันภัย, กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย, ลักษณะทั่วไปของกฎหมายประกันวินศภัย, กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน, กฎหมายว่าด้วยการประกันค้ำจุน, กฎหมายว่าด้วยกันประกันชีวิต, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต, กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
  รหัสหนังสือ : 9786162693564
  จำนวนหน้า : 252
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2558

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ :
  กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
  บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
  บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
  บทที่ ๔ การตีความสัญญา
  บทที่ ๕ คำมั่น
  บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
  บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
  บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
  บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
  ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
  บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ
  รหัสสินค้า :
  9789742885939
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  260
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : พฤศจิกายน 2550

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ฿ 440.00 ฿ 396.00

  * ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  * ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  * บริษัทจำกัด
  * การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
  รหัสสินค้า : 9786162696602 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162698477
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : พฤศจิกายน 2562

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะ ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
  ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา
  แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา

  ส่วนที่ 1 ตัวแทน
  ตัวแทนทั่วไป (Agent)
  1.การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
  2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
  3.การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน
  ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  1.การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
  2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  3.การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

  ส่วนที่ 2 นายหน้า
  1.การเกิดขึ้นของนายหน้า
  2.ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
  3.การสิ้นสุดของสัญญานายหน้า

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9786164880108

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม
  จำนวนหน้า234
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน
  หุ้นส่วนบริษัท ครอบครัว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165685184
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  544
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์
   : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสหนังสือ : 9786162698576
  จำนวนหน้า : 182
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : มกราคม 2563

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน
  บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 4 การโอนตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 5 การรับรอง
  บทที่ 6 อาวัล
  บทที่ 7 การใช้เงิน
  บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า
  บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย
  บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ
  บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 12 เช็ค
  บทที่ 13 อายุความ
  บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักพา ตั๋วเงินหาย
  บทที่ 15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า : 9786162699375
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 396
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  การกำกับดูแลวินัยของผู้บริหารสถาบันการเงิน โดย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ทัศนะทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  บทที่ 2 พัฒนาการของแนวทางกำกับดูแลสถาบันการเงินของไทยในเชิงกฎหมาย
  บทที่ 3 ผู้ใช้อำนาจบริหารจัดการสถาบันการเงินกับความรับผิดชอบในทางบริหารจัดการ (Management Accountability)
  บทที่ 4 การกำกับดูแลวินัยแห่งความประพฤติในการบริหารจัดการสถาบันการเงินภายใต้ระบบกฎหมายอังกฤษ
  บทที่ 5 เปรียบเทียบระบบกำกับดูแลวินัยของผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างระบบของไทยกับอังกฤษ
  บทที่ 6 การปรับแต่งทิศทางของการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า : 9789744662538
  ชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม

  จำนวนหน้า : 216
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน550

 • Sale!
  img-book
  คดีจ้างทำของ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9786167242842
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 374 
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 เช่าซื้อ (มาตรา 572-574)
  บทที่ 2 ผลของสัญญาเช่าซื้อ
  บทที่ 3 ความระงับและอายุความของสัญญาเช่าซื้อ (มาตรา 573-574)
  บทที่ 4 เช่าซื้อกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 5 แนวทางการวินิจฉัยคดีเช่าซื้อ

  ชื่อผู้แต่ง :  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037802
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 25.5 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

   

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
  1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
  เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
  2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
  ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
  3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242767
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ โดย ปรีชา ส่งสัมพันธ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กรรมการบริษัท , กรรมการคือใคร , อำนาจของกรรมการ , สัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ , ค่าตอบแทนกรรมการ , ขอบเขตความรับผิดของกรรมการบริษัท , ความรับผิดของกรรมการ , ความรับผิดเรื่องค้ำประกัน ,ความรับผิดของกรรมการต่อบุคคลภายนอก , การเป็นกรรมการมากกว่า 3 แห่งในรัฐวิสาหกิจ , ความเสี่ยงของกรรมการในบริษัทรัฐวิสาหกิจ , กรรมการอาจถูกฟ้องในคดีอาญาร่วมกับนิติบุคคล ,เปรียบเทียบหลักการลงโทษจำเลยในความผิดทางอาญากับคดีแพ่ง ,การฟ้องกรรมการทั้งคณะในคดีอาญา , ความรับผิดของกรรมการเงา , ความรับผิดทางอาญาของกรรมการที่ไม่ได้บริหารงาน , คณะกรรมการตรวจสอบ , ความเสี่ยงของการเป็นกรรมการในบริษัทที่ไม่มั่นคง , ความเสี่ยงของกรรมการในสถาบันการเงิน , ความรับผิดของกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด , ความรับผิดของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ , การทำธุรกรรมหรือกิจกรรมกับกฎหมายหลายฉบับ , หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดไม่อั้น , กฎหมายเพื่อการควบคุมและลงโทษบริษัทและกรรมการ , แนวทางสำรองเพื่อความปลอดภัย , เคราะห์หามยามร้ายของกรรมการ , ตำแหน่งกรรมการ (Yes หรือ No)

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698613
  ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา ส่งสัมพันธ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 188 หน้า
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ค้ำประกัน
  บทที่ 3 จำนอง
  บทที่ 4 จำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786164977303
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน

  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้
  บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
  บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนอง
  บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  บทที่ 4 วิธีการบังคับจำนอง
  บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง
  บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
  บทที่ 3 การบังคับจำนำ
  บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผศ.สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

  รหัสสินค้า :
  9786162694950   
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  200
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  2 : สิงหาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย
  บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน
  บทที่ 3 สัญญาให้
  พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน
  เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786162698088
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 492
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2562

   

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด โดย ประทีป เฉลิมภัทรกุล ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 2 ตั๋วเงิน
  บทที่ 3 ตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 5 เช็ค
  บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหายและตั๋วเงินถูกลัก
  บทที่ 7 อายุความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประทีป เฉลิมภัทรกุล
  รหัสสินค้า : 9786164040809
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 323 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : สิงหาคม 
  2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ปพพ.เรียงมาตรา ว่าด้วย ตั๋วเงิน เล่ม ๑ โดย กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เล่ม ๑
  ลักษณะ ๒๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ ตั๋วเเลกเงิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
  รหัสสินค้า : 9789744666000
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 424
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มกราคม 2555

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ปพพ.เรียงมาตรา ว่าด้วย ตั๋วเงิน เล่ม ๒ โดย กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เล่ม ๒
  หมวด ๓ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  หมวด ๔ เช็ค
  หมวด ๕ อายุความ
  หมวด ๖ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
  รหัสสินค้า : 9789744666017
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 772
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มกราคม 2555