“คดีทายาทกระทิงแดง : จะปฏิรูปตำรวจและอัยการอย่างไร”
On 31/07/2020 | 0 ความคิดเห็น

สสส. เสวนาทัศนะ
“คดีทายาทกระทิงแดง : จะปฏิรูปตำรวจและอัยการอย่างไร”

05.08.2020
เวลา 13.30 – 15.30 น.

จัดโดย : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

Leave a reply