บทความใหม่

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. […]

Lost without you

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply r […]

All I Ask

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s […]

Top of the world

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to […]

 • All
 • Uncategorized

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. […]

 • All
 • Uncategorized

Lost without you

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply r […]

All I Ask

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s […]

Top of the world

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to […]

หนังสือใหม่

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
  **จัดส่ง 25 เม.ย. 62**
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
  – เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
  – บทที่ 1 หลักทั่วไป,บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา,บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา,บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล,บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา,บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท,บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด,บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน,บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง,บทที่ 10 อำนาจกระทำ,บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ,บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ,บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น,บทที่ 14 โทษ,บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย,บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ,บทที่ 17 บทส่งท้าย
  – คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
  – ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
  – คำถามท้ายเล่ม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162697807
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 520.00 ฿ 468.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ความเบื้องต้น
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  บทนำ
  บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
  บทที่ 2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
  บทที่ 3 ความผิดฐานชิงทรัพพย์
  บทที่ 4 ความผิดฐานปล้นทรัพย์
  บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกและรีดทรัพย์
  บทที่6 ความผิดฐานฉ้อโกง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.คณพล  จันทน์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162697739
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 536
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายแรงงาน
  **จัดส่ง 29 เม.ย. 62**
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. ความเบื้องต้น
  2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  3. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
  4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
  5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รหัสสินค้า : 9786162697814
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 654
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายแรงงาน
  **จัดส่ง 29 เม.ย. 62**
  โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  – กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  – กฎหมายเงินทดแทน
  – กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
  – กฎหมายประกันสังคม
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162697821
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 476
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 26 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ

  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  รหัสสินค้า : 9786164880061
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 245
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 :

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย Absolute Law ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บทเบื้องต้น
  บทที่ 2 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สาระสำคัญของลิขสิทธิ์
  บทที่ 3 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
  บทที่ 4 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.25374 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจะทะเบียน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : Absolute Law
  รหัสสินค้า : 9786164855816
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
  บทที่6 เขตอำนาจของศาลปกครอง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162697722
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 452
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ทนายใหม่ไปศาล ฉบับทันสมัย โดย วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์ ฿ 547.00 ฿ 519.65

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  เป็นการรวมเล่ม 1-3  เพิ่มเติมตัวอย่างชุดคำฟ้อง คำร้อง หลายคดี
  มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ทริกในการว่าความในศาล
  ตัดทอน และ แก้ไขบางเรื่องให้ตรงตามกฎหมายใหม่
  เหมาะสำหรับใช้งานจริง หรือ มีไว้ประจำสำนักงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์
  รหัสสินค้า : 9786164855106
  รูปแบบ : ปกแข็ง (เคลือบด้าน)
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 560
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย ของ ฮันส์ เคลเซ่น โดย สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์ ฿ 80.00 ฿ 72.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1.ฮันส์ เคลเซ่น  และ ทฤษฎี บริสุทธิ์แห่งกฎหมาย
  2.ฮันส์ เคลเซ่น V จอห์น ออสติน
  3.ปทัสถานกฎหมาย และ จิตวิทยากฎหมาย
  4.บทส่งท้าย 

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162697746
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 96
  ขนาด : 14.5×21
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  – ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  – ภาค ๒ สอบสวน
  – ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  – ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  – ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  – กฎกระทรวง
  – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
  – พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
  – พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697777
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)
  **จัดส่ง 25 เม.ย. 62**
  โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697784
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  **จัดส่ง 29 เม.ย. 62**
  โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 60.00 ฿ 54.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาแล้งถึง 7 ครั้ง ครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบางมาตราเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนปรัชญาของกฎหมาย บางมาตราทำให้ลักษณะของกฎหมายเปลี่ยนไป และบางมาตราก็มีผลให้บทบัญญัติเดิมมีความหมายแคบลง
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162697838
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 72
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

หนังสือแนะนำ

หนังสือขายดี

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
  บทที่6 เขตอำนาจของศาลปกครอง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162697722
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 452
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  หมวด 1 บุคคลธรรมดา 
  ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล              ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ,
  ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ,
  หมวด 2  นิติบุคคล นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

  รหัสสินค้า : 9786162697364
  ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ปรกติ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 328
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  9 : กันยายน 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำ ข้อความ ตลอดจนมาตราที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162697258 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 452
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16: สิงหาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนการเตรียมสอบ
  • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
  • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

  รหัสสินค้า9786162697456
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1   ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 2   ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 3   เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 4   ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
  บทที่ 5   การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
  รหัสสินค้า : 9786162697647
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :208
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  260 บาท
  โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายโดยทั่วไป
  บทที่ 2 ความสำคัญและความเป็นมาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 3 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์และการแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 4 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยสุโขทัย
  บทที่ 5 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยอยุธยา
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ
  รหัสสินค้า : 9786162697586
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 14.5×21
  พิมพ์ครั้งที่ 18  :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
  170 บาท
  โดย รวินทร์ ลีละพัฒนะ ฿ 170.00 ฿ 153.00

  ความรู้ทั่วไป ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย ระบบกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมายไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาิณิชย์ บุคคล หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก เอกเทศสัญญา , ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ การกระทำความผิดเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและการกระทำความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท, กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ทางแพ่งเบื้องต้น, กฎหมายพิเศษ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162694059  
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า198
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2559

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ตัวแทน-นายหน้า
  370 บาท
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 370.00 ฿ 333.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทน, ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาอื่น ๆ, การเกิดขึ้นของตัวแทน, หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน, ประเภทของตัวแทน, หน้าที่ของตัวแทนที่มีต่อตัวการ, ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ, หน้าที่ของตัวการต่อตัวแทน, ความผูกพันและความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอก, ความผูกพันและความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก, ความระงับของสัญญาตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, ความหมายและความสำคัญของตัวแทนค้าต่าง, สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง, ความผูกพันของตัวการในกิจการที่ตัวแทนค้าต่างกระทำไป, ความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า ความระงับของสัญญานายหน้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162697593
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  จำนวนหน้า : 416
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)