บทความใหม่

การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เสวนาวิชาการออนไลน์ “การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูง […]

สัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลของรัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “สัญญาสัมปทา […]

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมายลำดับรองกลุ่ม1)

ขอเรียนเชิญ “สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำร […]

งานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา

งานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ปาฐกถาในหัวข้อ “สิทธิมน […]

 • All
 • Uncategorized

การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เสวนาวิชาการออนไลน์ “การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูง […]

 • All
 • Uncategorized

สัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลของรัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “สัญญาสัมปทา […]

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมายลำดับรองกลุ่ม1)

ขอเรียนเชิญ “สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำร […]

งานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา

งานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ปาฐกถาในหัวข้อ “สิทธิมน […]

โปรโมชั่นพิเศษ50%

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  “กฎหมายปริทรรศน์” ใน “วารสารอัยการ” และอื่นๆ
  **ลด 50%**
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 180.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ผู้เสียหายในคดีอาญา
  • การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีกับทางปฏิบัติของพนักงานอัยการและศาล
  • การแจ้งข้อหากับเสรีภาพกับบุคคล
  • กระบวนพิจารณาของศาล : ชองหรือไม่ชอบ?
  • คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายทางอาญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
  • การยกประโยชน์แห่งความสงสัยและการเลือกลงโทษ
  • หลักประกันในกฎหมายอาญา
  • การเสี่ยงที่อนุญาต
  • วิธีพิจารณาตวามอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพ่ง
  • ปัญหาการกระทำโดยพลาด
  • ฐานะหน้าที่ของทนายในคดีอาญา
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี
  • หลักกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเข้าใจ
  • การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศ
  • พนักงานอัยการกับคดีแพรวา
  • ทีมการเรียนการสอน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162698507
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  จริยธรรมนักกฎหมาย กับการปฎิรูปกฎหมาย
  **ลด 50%**
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 160.00 ฿ 80.00

  1. จริยธรรมนักกฎหมาย
  2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
  3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111 ปี
  5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล
  6. การถอนฟ้องคดีอาญา
  7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา
  8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า : 9786162697371
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 188
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 :  ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ครูกฎหมายนักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  **ลด 50%**
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 150.00 ฿ 75.00

  หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อจะสื่อไปยัง “ครูกฎหมาย” และ “นักกฏหมาย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ “หลักวิชาชีพนักกฏหมาย” และเพื่อสื่อไปยังสถาบันการเรียนการสอนกฏหมายพิเศษสามารถดาวน์โหลดหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๓ ได้ที่นี่ 12345678

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162694257 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2558

หนังสือใหม่

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา
  **จัดส่ง 22 เมษายน 2564**
  โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน กฎแห่งความคิด สาระสำคัญแห่งจิตใจในการรู้เห็นเป็นพยาน จะรู้ได้อย่างไรว่าจริงหรือไม่จริง มีความน่าจะเป็นเพียงใดจึงเชื่อได้ ฯลฯ, ข้อสังเกตในการเขียนคำพิพากษา การย่อคำฟ้องคำให้การ ชี้สองสถาน ทางพิจารณา การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การวินิจฉัยข้อกฎหมาย การพิพากษาคดี เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย การวินิจฉัยโดยอาศัยข้อสันนิษฐาน, ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา
  📝เพิ่มหมายเหตุท้ายฎีกา

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า
  : 9786165810081
  ⭐️ผู้แต่ง ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 250 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 144 หน้า
  ⭐️ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทที่ 1
  ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
  ⭐️บทที่ 2
  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
  ⭐️บทที่ 3
  ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  ⭐️บทที่ 4
  ทรัพยสิทธิ
  ⭐️บทที่ 5
  การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
  ⭐️บทที่ 6
  กรรมสิทธิ์
  ⭐️บทที่ 7
  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  ⭐️บทที่ 8
  การใช้กรรมสิทธิ์
  ⭐️บทที่ 9
  กรรมสิทธิ์รวม
  ⭐️บทที่ 10
  ครอบครอง
  ฯลฯ
  📌เพิ่มเติมบทที่ 17 ทรัพย์อิงสิทธิ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810050
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 420 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ
  ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810067
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 428 หน้า
  ⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทที่ 1
  บททั่วไป
  ⭐️บทที่ 2 มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย และบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  ⭐️บทที่ 3 หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
  ⭐️บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
  ⭐️บทที่ 5 คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810074
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 248 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3  :  เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ในครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา มีนักศึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าไม่มีหนังสืออธิบายศัพท์ทางกฎหมายของนิติกรรมบ้างหรือ เพราะเนื่องจากไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเลย การอ่านหนังสือที่เป็นเนื้อหาเลยจึงทำให้เข้าใจยาก ข้าพเจ้าก็คิดถึงคำถามนี้อยู่เสมอ แต่เมื่อภาระหน้าที่ในการสอนมีมาก จึงมิได้ลงมือทำอะไรให้เป็นรูปธรรม จนกระทั่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร และท่านอาจารย์ ดร. ประณิต ภูมิถาวร ได้กล่าวถึงหนังสือในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะลองเขียนให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่ด้วยเวลาอันจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มากซึ่งข้าพเจ้าก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ความมุ่งหมายของหนังสืออธิบายศัพท์หรืออธิบายความหมายของถ้อยคำในกฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญานี้ จึงมุ่งหมายที่จะเขียนขึ้น

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699818
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 200 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 144
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักนิติธรรม : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย-เยอรมนี โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 หลักนิติธรรมอันเกิดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
  ⭐️บทที่ 3 หลักนิติธรรมอันเกิดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  ⭐️บทที่ 4 อิทธิพลศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ⭐️บทที่ 5 รัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ
  ⭐️บรรณานุกรม

  📌รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ดร.ปัญญา อุดชาชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699870
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 220
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  📌บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทนำ ⭐️บทที่1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ⭐️บทที่2 ประเภทของทรัพย์สิน ⭐️บทที่3 ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล ⭐️บทที่4 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่5 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่6 การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน ⭐️บทที่7 การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ⭐️บทที่9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน ⭐️บทที่10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ⭐️บทที่11 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ ⭐️บทที่12 กรรมสิทธิ์รวม ⭐️บทที่13 สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์ ⭐️บทที่14 ภารจำยอม ⭐️บทที่15 สิทธิอาศัย ⭐️ทที่16 สิทธิเหนือพื้นดิน ⭐️บทที่17 สิทธิเก็บกิน ⭐️บทที่18 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

  📌รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ
  ⭐️ผู้ปรับปรุง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810036
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 300
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 220.00 ฿ 198.00

  📌บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  ⭐️ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  ⭐️ตารางแสดงองค์ประกอบของความผิดในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

  📌รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699887
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 244
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  ⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  🛑ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น 🛑ภาค ๒ สอบสวน 🛑ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 🛑ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา 🛑ภาค ๕ พยานหลักฐาน 🛑ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม 🛑ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  ⭐️กฎกระทรวง
  ⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
  ***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 268
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  📌ภาค 2 ความผิด
  📌ภาค 3 ลหุโทษ
  📝พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเนื้อหามาตรา 301 และ305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในมาตราอื่นๆ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810012
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 780
  ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 44 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ยืม(Loan)
  ⭐️ความหมายของสัญญายืม
  ⭐️ลักษณะของสัญญายืม
  ⭐️สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่
  ⭐️สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use
  ⭐️ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption)
  ⭐️การกู้ยืมเงิน(Loan of money)
  📌ฝากทรัพย์(Deposit)
  ⭐️ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์
  ⭐️ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ
  ⭐️หน้าที่ของผู้รับฝาก
  ⭐️หน้าที่ของผู้ฝาก
  ⭐️ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์
  ⭐️อายุความ
  ⭐️วิธีเฉพาะการฝากเงิน
  ⭐️วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  🌟รหัสหนังสือ : 9786165810005
  🌟จำนวนหน้า : 300
  🌟น้ำหนัก : 700 กรัม
  🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  📌ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  ⭐️บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
  ⭐️บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  ⭐️บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
  📌ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ⭐️บทที่ 6 บทนำ
  ⭐️บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  ⭐️บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  ⭐️บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699986
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 320
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ภาค 3 ลหุโทษ
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการแท้งลูก🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699993
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 464
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 ความผิดฐานลักทรัพย์
  ⭐️บทที่ 3 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
  ⭐️บทที่ 4 ความผิดฐานชิงทรัพย์
  ⭐️บทที่ 5 ความผิดฐานปล้นทรัพย์
  ⭐️บทที่ 6 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์
  ⭐️บทที่ 7 ความผิดฐานฉ้อโกง
  ⭐️บทที่ 8 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
  ⭐️บทที่ 9 ความผิดฐานยักยอก
  ⭐️บทที่ 10 ความผิดฐานรับของโจร
  ⭐️บทที่ 11 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  ⭐️บทที่ 12 ความผิดฐานบุกรุก
  📌ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับศพ
  ⭐️บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
  🛑
  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เพิ่มคำอธิบายและฏีกา🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699979
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 528 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
  📌ส่วนที่ 2 จำนอง
  ⭐️บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
  ⭐️บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
  ⭐️บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  ⭐️บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
  ⭐️บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
  📌ส่วนที่ 3 จำนำ
  ⭐️บทที่ 10 สัญญาจำนำ
  📌ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

  🛑เพิ่มฎีกา เพิ่มคำถามและแนวคำตอบใหม่🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง
  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699962
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก700 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า392
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
  ⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
  🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
  🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 804
  🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️ข้อความทั่วไป
  ⭐️วิเคราะห์ศัพท์
  ⭐️ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
  ⭐️ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
  ⭐️เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล
  ⭐️เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด
  ⭐️สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  ⭐️การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสหนังสือ : 9786162699955
  จำนวนหน้า : 182
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทบาทของทนายความทั่วไป ⭐️หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี ⭐️การร่างฟ้องคดี ⭐️การร่างคำให้การคดีแพ่ง ⭐️การร่างคำฟ้องคดีอาญา ⭐️คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง ⭐️การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท ⭐️คดีผู้บริโภค ⭐️หลักปฏิบัติคดีในศาล ⭐️กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา ⭐️หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ⭐️หลักการทำพินัยกรรม ⭐️หลักการทำสัญญา ⭐️แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
  🛑เพิ่มเติมการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์🛑
  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699948
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 396
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความผิดฐานทำให้แท้งลูก โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 70.00 ฿ 66.50

  🌖 บทคัดย่อ/สารบัญ 🌖
  🌖 บทที่ ๑
  บททั่วไป
  🌖 บทที่ ๒ หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
  🌖 บทที่ ๓ ทำให้หญิงแท้งลูก
  🌖 บทที่ ๔ เหตุยกเว้นความผิด
  🌖 บทที่ ๕ ข้อพิจารณาอื่น ๆ
  🌖 บทที่ ๖ ข้อสังเกตเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทำแท้ง
  🌖 ภาคผนวก
  – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
  – คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
  – ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

  ⭐️ รายละเอียด ⭐️
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038229
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 170 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 60 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 650.00 ฿ 585.00

  🌸บทคัดย่อ/สารบัญ🌸
  บทนำ
  📌ภาคที่ 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
  🛑ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  – บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
  – บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  – บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  – บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
  🛑ส่วนที่ 2
  – บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  🛑ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  – บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  – บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  🛑ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  – บทที่ 8 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  – บทที่ 9 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  📌ภาคที่ 2 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
  🛑ส่วนที่ 1
  – บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  🛑ส่วนที่ 2
  – บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  🛑ส่วนที่ 3
  – บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  🛑ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  – บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  – บทที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  – บทที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  – บทที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  – บทที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  🛑ส่วนที่ 5
  – บทที่ 18 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  🛑ส่วนที่ 6
  – บทที่ 19 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562

  🌸รายละเอียด🌸
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699894
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 680
  ⭐️ขนาด : 18.5×26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 100.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
  ⭐️2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
  ⭐️3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
  ⭐️4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
  ⭐️5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
  ⭐️6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️10.แนวคำตอบ

  รายละเอียด
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786162699931
  🌟ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 250 กรัม
  🌟จำนวน : 160
  🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน🛑

  🌟จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
  🌟ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
  🌟สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
  🌟หน้าที่ของลูกจ้าง
  🌟หน้าที่ของนายจ้าง
  🌟ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน
  🌟อายุความฟ้องคดี
  🌟จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
  🌟หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
  🌟ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
  🌟อายุความฟ้องร้องคดี
  🌟รับขน รับขนของ
  🌟รับขนคนโดยสาร

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  🌟รหัสสินค้า : 9786162699917
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 800 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 396
  🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164881693
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700  กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 100.00 ฿ 95.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  บททั่วไป
  บทที่ ๒ การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
  บทที่ ๓ การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่ ๔ บทส่งท้าย
  ภาคผนวก
  – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา และการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  – ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

  📌 รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038243
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 230 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 100 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น โดย รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌 ภาค 1 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 1 การฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related fraud หรือ Cyber fraud)

  1.1 การจำแนกประเภทของการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.2 เหตุผลของการกำหนดความผิดเฉพาะสำหรับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  1.3 ความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญากับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  1.4 การฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์
  1.5 แนวทางในการบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.6 ความผิดฐานฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  1.7 อธิบายมาตรา 14 (1) เชิงเปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ของต่างประเทศ โดยจำแนกตามองค์ประกอบ
  1.8 อธิบายมาตรา 14 (1) เชิงเปรียบเทียบกับฐานความผิดฉ้อโกงตามกฎหมายอาญา
  1.9 อธิบายมาตรา 14 (1) โดยจำแนกตามประเภทของการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.10 ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ กับมาตรา 14 วรรคท้าย
  1.11 การโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์ (Identity theft) กับการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์
  1.12 เปรียบเทียบความผิดฐานปลอมตัวออนไลน์ (Online impersonation) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกากับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท “ฟิชชิง” (Phishing)
  2.1 ความหมายและลักษณะของฟิชชิง (Phishing)
  2.2 การจำแนกประเภทของฟิชชิง (Phishing)
  2.3 แนวทางกำหนดความผิดสำหรับฟิชชิง (Phishing)
  2.4 การปรับใช้ฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับฟิชชิง (Phishing)
  2.5 ฟิชชิง (Phishing) กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อื่น
  บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท “Scam”
  3.1 ความหมายและลักษณะของ “Scam”
  3.2 ความสัมพันธ์ของฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับ “Scam”
  3.3 อธิบายการปรับใช้มาตรา 14 (1) กับ “Scam”
  3.4 อธิบายการปรับใช้กฎหมาย โดยจำแนกตามประเภทของ “Scam”
  3.5 “Scam” ที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  3.6 Scam กับการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  3.7 Scam กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อื่น
  บทที่ 4 การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery)
  4.1 ความผิดฐานปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery) ตามอนุสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์
  4.2 เหตุผลของการกำหนดความผิดเฉพาะสำหรับการการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.3 แนวทางการบัญญัติความผิดฐานการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.4 อธิบายองค์ประกอบและประเด็นทางกฎหมายของมาตรา 14 (1) ที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.5 อธิบายการปรับใช้กฎหมายโดยจำแนกตามขั้นตอนของพฤติกรรมการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์
  4.6 อาชญากรรมเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
  4.7 การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์กับอาชญากรรมอื่น
  📌 ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับสแปม (Spam)
  บทที่ 5 บททั่วไปและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  5.1 ความหมายของสแปม
  5.2 โครงสร้างทางกายวิภาคของสแปม (Anatomy of spam)
  5.3 องค์ประกอบของ “สแปม”
  5.4 การจำแนกประเภทของสแปมตามวัตถุประสงค์
  5.5 ปัจจัยสนับสนุนและผลกระทบของสแปม
  5.6 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสแปมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  5.7 หลักและองค์ประกอบของฐานความผิดที่ 1 (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
  5.8 หลักและองค์ประกอบของฐานความผิดที่ 2 (มาตรา 11 วรรคสองและวรรคสาม)
  บทที่ 6 อธิบายองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับสแปมเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
  6.1 ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  6.2 วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (Commercial purpose)
  6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ (Relationship)
  6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกรรม
  6.5 องค์ประกอบเชิงปริมาณและความถี่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6.6 วิธีการส่ง
  6.7 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้สคริปท์ (Script)
  6.8 “ลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด” ในส่วนประกอบต่างๆ ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6.9 หลักความยินยอม และหลัก “Opt-in” – “Opt-out”
  บทที่ 7 ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสแปม
  7.1 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการเกี่ยวกับสแปม
  7.2 การควบคุมสแปมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับการควบคุมสแปม โดยสมัครใจของผู้ให้บริการ
  7.3 สแปมในสภาพแวดล้อมตลาดโปรแกรมประยุกต์ (Application Market หรือ App Market)
  7.4 ความรับผิดในกรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการส่งข้อมูลโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
  7.5 การส่งโฆษณาระหว่างผู้บริโภค โดยแรงจูงใจจากผู้ประกอบธุรกิจ
  7.6 สแปมกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ
  7.7 สแปมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  7.8 แนวทางการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมสแปม
  7.9 กฎหมายควบคุมสแปม ในกรอบเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น
  📌 ภาค 3 ความผิดอื่นที่ส่งผลกระทบหลายมิติ
  บทที่ 8 การก่อการร้ายไซเบอร์ (Cyber terrorism)
  8.1 ความหมายทั่วไปของการก่อการร้ายไซเบอร์
  8.2 การก่อการร้ายไซเบอร์กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyberterrorism and Cybercrime)
  8.3 การก่อการร้ายไซเบอร์กับสงครามไซเบอร์ (Cyber terrorism and Cyber warfare)
  8.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไซเบอร์
  8.5 การจำแนกประเภทการก่อการร้ายตามความสัมพันธ์กับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และการปรับใช้กฎหมาย
  8.6 การก่อการร้ายไซเบอร์กับการเรียกร้องหรือรณรงค์โดยอาศัยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ หรือ “Hacktivist”
  8.7 การมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  8.8 อธิบายการปรับใช้มาตรา 14 (2) และ มาตรา 14 (3) กับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  8.9 แนวทางการกำหนดความผิดสำหรับการก่อการร้ายไซเบอร์
  บทที่ 9 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์ (Cyber extortion)
  9.1 องค์ประกอบ ลักษณะ และความหมายของการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์
  9.2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์ของต่างประเทศ
  9.3 การจำแนกประเภทการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์และการปรับใช้กฎหมาย
  9.4 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
  9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับการกระทำความผิดอื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบหรือข้อมูล
  9.6 การกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์กับความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  9.7 ตารางเปรียบเทียบการปรับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอาญากับการกรรโชกทรัพย์ไซเบอร์

  📌 รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038120
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 930 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 588 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.2 x 25.7 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ บททั่วไป
  ๑. กำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๒)
  ๒. ยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
  ๓. การแปลความหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๔)
  ๔. บทนิยามคำจำกัดความ (มาตรา ๕)
  ๕. รัฐมนตรีซึ่งรักษาการและอำนาจ (มาตรา ๖)
  ๖. อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศ (มาตรา ๘ (๗) (๘), ๔๑)
  ๗. อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงและประกาศ (มาตรา ๑๐, ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๘, ๓๐, ๓๓, ๓๔, ๔๔, ๕๑, ๕๔, ๕๖, ๕๗, ๖๓, ๗๓, ๗๔)
  ๘. อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงและประกาศ (มาตรา ๘ (๑๒), ๑๒, ๓๕, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๕๒, ๕๕, ๗๑)
  บทที่ ๒ การจัดเก็บภาษี
  ๑. อำนาจการจัดเก็บภาษี (มาตรา ๗)
  ๒. การจัดเก็บภาษี
  ๓. ผู้เสียภาษี (มาตรา ๕)
  ๔. การนับระยะเวลาการเสียภาษี (มาตรา ๙)
  ๕. การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือจดทะเบียนการเช่า (มาตรา ๑๐)
  ๖. การแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (มาตรา ๑๑)
  ๗. การมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับชำระภาษีแทน (มาตรา ๑๒, ๕๐)
  ๘. การส่งคำสั่ง หนังสือแจ้งประเมินหรือหนังสืออื่นแก่ผู้เสียภาษี (มาตรา ๑๓)
  ๙. การขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีออกไป (มาตรา ๑๔)
  บทที่ ๓ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ๑. องค์ประกอบ (มาตรา ๑๕)
  ๒. หน้าที่และอำนาจ (มาตรา ๑๖, ๒๓)
  ๓. การประชุมคณะกรรมการ (มาตรา ๑๗)
  ๔. ผลของคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ (มาตรา ๑๘)
  ๕. การแจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ (มาตรา ๑๙)
  ๖. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (มาตรา ๒๐, ๑๗)
  บทที่ ๔ คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
  ๑. องค์ประกอบ (มาตรา ๒๑)
  ๒. หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการฯ (มาตรา ๒๑ วรรคสี่)
  ๓. การประชุมคณะกรรมการฯ (มาตรา ๒๒, ๑๗)
  ๔. การแจ้งและส่งเรื่องความเห็นคณะกรรมการฯ (มาตรา ๒๓)
  ๕. การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๒๔)
  บทที่ ๕ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ๑. การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๒๖)
  ๒. ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๒๗)
  ๓. หน้าที่และอำนาจพนักงานสำรวจ
  ๔. สรุปขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ๕. สรุปขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ๖. การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๓๑, ๓๒)
  ๗. การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๓๓)
  ๘. การแจ้งโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๓๔)
  บทที่ ๖ ฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี
  ๑. ฐานภาษี (มาตรา ๓๕)
  ๒. ราคาประเมินทุนทรัพย์ (มาตรา ๓๖)
  ๓. อัตราภาษี (มาตรา ๓๗)
  ๔. ใช้ประโยชน์หลายประเภท จัดเก็บภาษีตามสัดส่วน (มาตรา ๓๘)
  ๕. การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ (มาตรา ๓๙)
  ๖. การยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
  ๗. การคำนวณภาษี (มาตรา ๔๒)
  ๘. มาตรการบังคับให้ทำประโยชน์ (มาตรา ๔๓) 
  บทที่ ๗ การประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี
  ๑. การแจ้งการประเมินภาษี (มาตรา ๔๔)
  ๒. อำนาจพนักงานประเมินภาษี (มาตรา ๔๕)
  ๓. กำหนดเวลาการชำระภาษี (มาตรา ๔๖)
  ๔. บุคคลที่มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี (มาตรา ๔๗)
  ๕. กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างเจ้าของกัน (มาตรา ๔๘)
  ๖. สถานที่ชำระภาษี (มาตรา ๔๙)
  ๗. การมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับชำระภาษีแทน (มาตรา ๕๐)
  ๘. การชำระภาษีโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑)
  ๙. การผ่อนชำระภาษี (มาตรา ๕๒)
  ๑๐. การประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน (มาตรา ๕๓, ๔๔ วรรคสอง, ๔๕)
  ๑๑. การขอรับเงินคืน (มาตรา ๕๔)
  ๑๒. สรุปการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  บทที่ ๘ การลดและการยกเว้นภาษี
  ๑. การลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (มาตรา ๕๕)
  ๒. กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย (มาตรา ๕๖-๕๗)
  บทที่ ๙ ภาษีค้างชำระ
  ๑. หลักเกณฑ์ (มาตรา ๕๘)
  ๒. มาตรการบังคับ (มาตรา ๕๙)
  ๓. หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๖๐-๖๑)
  ๔. อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๖๒-๖๓)
  ๕. กรณีผู้เสียภาษีนำเงินมาชำระค่าภาษี (มาตรา ๖๔)
  ๖. การขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้เสียหาย (มาตรา ๖๕-๖๗)
  ๗. การเร่งรัดภาษีค้างชำระ
  ๘. แนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๐ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  ๑. เหตุที่เสียเบี้ยปรับและอัตราเบี้ยปรับ (มาตรา ๖๘-๖๙)
  ๒. เหตุที่ต้องเสียเงินเพิ่มและอัตราเงินเพิ่ม (มาตรา ๗๐)
  ๓. เบี้ยปรับ ลดหรืองดได้ตามกฎกระทรวง (มาตรา ๗๑)
  ๔. เบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้ถือเป็นภาษี (มาตรา ๗๒)
  บทที่ ๑๑ การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
  ๑. การคัดค้านการประเมินภาษี (มาตรา ๗๓)
  ๒. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด (มาตรา ๗๔)
  ๓. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๗๕)
  ๔. วาระการดำรงตำแหน่ง (มาตรา ๗๖)
  ๕. การพ้นจากตำแหน่ง (มาตรา ๗๗)
  ๖. การประชุมคณะกรรมการฯ (มาตรา ๗๘-๑๗)
  ๗. บทห้ามคณะกรรมการฯ (มาตรา ๗๙)
  ๘. หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการฯ (มาตรา ๘๐-๘๑)
  ๙. อำนาจฟ้องของผู้อุทธรณ์ (มาตรา ๘๒)
  บทที่ ๑๒ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๘๓-๙๐)
  – บทเฉพาะกาล (มาตรา ๙๑-๙๘)
  ภาคผนวก
  ๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๒. พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๔. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

  📌 รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038168
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 640 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 380 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.5 x 25.8 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ 🔴
  🔴 บทที่ ๑ บททั่วไป
  ๑. ความหมายของกฎหมายปกครอง
  ๒.การปฏิบัติตามกฎหมายปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
  ๓. การกระทำทางปกครองและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  ๔. อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
  🔴 บทที่ ๒ อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง
  ๑. เรื่องที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง
  ๒. เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  🔴 บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองและการฟ้องคดีปกครอง
  ๑. ความสามารถในการฟ้องคดีและการดำเนินการแทน
  ๒. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีหรือมีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
  ๓. ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
  ๔. ระยะเวลาในการฟ้องคดี
  ๕. ค่าธรรมเนียมศาล
  ๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและฟ้องซ้ำ
  🔴 บทที่ ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
  ๑. การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
  ๒. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
  ๓. คดีที่ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ต่อมา ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ศาลจะต้องกำหนดอะไร (ระเบียบฯ ข้อ ๙๑)
  🔴 บทที่ ๕ กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
  ๑. การตรวจคำฟ้องในเบื้องต้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง
  ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป
  ๓. อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจ่ายสำนวนให้แก่องค์คณะพิจารณาพิพากษาและกำหนดตุลาการผู้แถลงคดี
  ๔. การแต่งตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนและการเรียกคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดี
  ๕. อำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งรวมถึงการตรวจคำฟ้อง
  ๖. การตรวจคำฟ้องขององค์คณะ
  🔴 บทที่ ๖ การแสวงหาข้อเท็จจริง
  ๑. คำสั่งรับคำฟ้องและการดำเนินการต่อจากนั้น (การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม)
  ๒. คำให้การและคำฟ้องแย้ง
  ๓. คำคัดค้านคำให้การ
  ๔. คำให้การเพิ่มเติม (ระเบียบฯ ข้อ ๔๙)
  ๕. ระเบียบฯ ข้อ ๔๙/๑
  ๖. คำฟ้องที่จำต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน
  ๗. การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ระเบียบฯ ข้อ ๕๐ ถึง ข้อ ๕๙)
  🔴 บทที่ ๗ การสรุปสำนวน
  ๑. การจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนกรณีหาข้อเท็จจริงครบทุกขั้นตอน บันทึกตุลาการเจ้าของสำนวน มีสาระอะไรบ้าง และต้องส่งสรุปข้อเท็จจริงให้ใคร
  ๒. การจัดทำบันทึกตุลาการเจ้าของสำนวนโดยไม่ต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙
  ๓. วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี
  ๔.การจัดทำคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
  🔴 บทที่ ๘ การรับฟังพยานหลักฐาน
  ๑. ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง
  ๒. ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนพิจารณา
  ๓. เอกสารอย่างใดที่อ้างเป็นพยานได้
  ๔. การรับฟังข้อมูลที่บันทึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
  ๕. ศาลจะรับฟังพยานบอกเล่าได้หรือไม่
  🔴 บทที่ ๙ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
  ๑. การร้องสอด
  ๒. คดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปมีข้อหาอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน กรณีใดจะมีการรวมคดีเข้าด้วยกันและกรณีใดจะมีการโอนคดี
  ๓. การแยกคดี
  ๔. การโอนคดี
  ๕. การถอนคำฟ้อง
  🔴 บทที่ ๑๐ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
  ๑. การนั่งพิจารณาคดี บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
  ๒. คำแถลงของคู่กรณี
  ๓. เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ตุลาการเจ้าของสำนวนต้องดำเนินการอย่างไร
  ๔. การซักถามคู่กรณีและพยาน
  ๕. การนั่งพิจารณาคดีลับหลังคู่กรณี
  ๖. องค์คณะพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
  ๗. การพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว คู่กรณีมีสิทธิเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอะไรบ้าง ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอำนาจอะไร และค่าตอบแทนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
  ๘. การแถลงการณ์ของตุลาการผู้ฟ้องคดี
  ๙. การทำคำพิพากษาและคำสั่ง
  ๑๐. อะไรที่ต้องระบุในคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
  ๑๑. คำพิพากษาหรือชึ้ขาดคดีของศาลในคดีที่ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
  ๑๒. ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  ๑๓. คดีที่รวมพิจารณา เรื่องใดที่เสร็จการพิจารณาแล้วจะดำเนินการอย่างไร
  ๑๔. การวินิจฉัยปัญหาหรือคดีโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
  ๑๕. คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย
  ๑๖. คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดมีผลต่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่
  ๑๗. การบังคับคดี
  🔴 บทที่ ๑๑ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ หลังจากที่ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
  🔴 บทที่ ๑๒ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชึ้ขาดคดีปกครองใหม่
  ๑. กรณีมิใช่ข้อคัดค้านคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา
  ๒. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
  ๓.กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด
  ๔.กรณีมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
  ๕. กรณีมิใช่คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณา
  ๖. กรณีมิใช่ข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
  ๗. กรณียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย
  🔴 บทที่ ๑๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
  ๑. การตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
  ๒. คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
  ๓. คดีอุทธรณ์คำสั่งตามระเบียบฯ ข้อ ๔๙/๑
  ๔. การบังคับคดีสำหรับคดีที่ฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
  🔴 บทที่ ๑๔ บทส่งท้าย “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”
  ๑. การใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ
  ๒. บทบัญญัติต่างๆ ของพระราชบัญญัติ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการสอบกฎหมายปกครอง
  ๓. คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
  ๔. คำถามในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง
  ๕. ทบทวนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อบกพร่องต่างๆ จากการสอบที่ใช้กฎหมายปกครองเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

  🔴 รายละเอียด 🔴
  🏛️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
  🏛️ รหัสสินค้า : 9786165778169
  🏛️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  🏛️ น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  🏛️ จำนวนหน้า : 460 หน้า
  🏛️ ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
  🏛️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 860.00 ฿ 817.00

  🧊 บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อความเบื้องต้น
  – การบรรยายฟ้อง
  – ข้อสังเกตในการบรรยายฟ้อง
  – ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการบรรยายฟ้อง
  – ละเมิด, เรียกทรัพย์คืน
  – ผิดสัญญา
  – ผิดสัญญาการใช้บัตรวีซ่าการ์ด เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเรียกให้ชำระหนี้
  – ผิดสัญญาจ้าง
  – สัญญาจ้างทำของ
  – บังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเรียกให้ชำระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
  – ผิดสัญญาเรียกค่าจ้าง ค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญารับสภาพหนี้
  – ผิดสัญญาว่าจ้าง ละเมิด หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาค้ำประกันรับรองความเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ขับไล่
  – ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
  – ละเมิด รบกวนสิทธิ
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา
  – ผิดสัญญาการเล่นแชร์และตั๋วเงิน
  – ซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
  – ซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน
  – ผิดสัญญาซื้อขาย รอนสิทธิ ใช้สิทธิไล่เบี้ย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย
  – สัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ที่ดิน เพิกถอนการให้
  – ถอนคืนการให้
  – ผิดสัญญาเช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย ผิดสัญญาค้ำประกัน
  – เช่าซื้อ, ค้ำประกัน
  – สัญญาเช่าซื้อ, ค้ำประกัน
  – ละเมิด ขับไล่
  – ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
  – ขับไล่
  – ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา ละเมิด ขับไล่
  – ละเมิด ขับไล่
  – ขับไล่ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเช่า ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา เรียกเงินประกันค่าเสียหายคืน
  – เรียกค่าเช่าที่ค้าง ละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเช่าโทรศัพท์
  – เช่าทรัพย์, ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญายืม ค่าเสียหาย
  – กู้ยืม
  – ผิดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน
  – สัญญายืมเงิน ค้ำประกัน
  – กู้ยืม ค้ำประกัน
  – ยืม, บังคับจำนอง
  – ฝากทรัพย์ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา เรียกเงินคืน
  – ตัวการ ตัวแทน ค้ำประกัน
  – ตัวแทน ตัวแทนช่วง เรียกเงินคืน
  – ผิดสัญญานายหน้า
  – นายหน้า
  – ผิดสัญญาประกัน
  – ผิดสัญญาประกันชีวิต
  – ตั๋วเงิน
  – ผิดสัญญา ขายลดตั๋วเงิน
  – ผิดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
  – ขอให้เปิดทางจำเป็น และทางภาระจำยอม
  – ทางภาระจำยอม
  – ที่ดิน ภาระจำยอม
  – ภาระจำยอม
  – เพิกถอนการฉ้อฉล ภาระจำยอม ทางจำเป็น ละเมิด
  – เรียกทรัพย์คืน
  – ละเมิด ที่ดิน
  – ที่ดิน ขับไล่
  – เรียกทรัพย์คืน
  – ที่ดิน เพิกถอนคำขอคัดค้านการรับรองการทำประโยชน์
  – โอนกรรมสิทธิ์
  – เพิกถอนทะเบียนการสมรส
  – หย่า
  – พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
  – เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๑
  – เพิกถอนคำสั่งห้ามเข้าร่วมประชุม
  – หย่าแบ่งสินสมรส เพิกถอนอำนาจปกครอง
  – ให้ชำระหนี้ เรียกเงินเบิกล่วงหน้าคืน
  – หุ้นส่วน ตัวแทน
  – จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
  – ผิดสัญญาและละเมิด เรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
  – สัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา
  – สัญญาค่านายหน้า
  – ตั๋วเงิน
  – ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
  – ผิดสัญญาบัญชีเดินสะพัด, สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี, ค้ำประกัน, จำนอง
  – ละเมิด, เรียกค่าเสียหาย, เพิกถอนนิติกรรม
  – ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกเงินคืน เรียกค่าเสียหาย เพิกถอนการฉ้อฉล
  – ผิดสัญญา, เรียกค่าวิเคราะห์โครงการ, ค่าผูกพันหนี้
  – ฝากทรัพย์
  – ผิดสัญญาซื้อขาย
  – ผิดสัญญาเรียกค่าปรับ
  – ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
  – ยืม เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
  – ผิดสัญญาซื้อขาย ค่าเสียหาย
  – จ้างทำของ ละเมิด
  💿 ส่วนที่เพิ่มเติมในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
  – โอนสิทธิ เรียกร้อง ค้ำประกัน
  – ผิดสัญญา
  – ผิดสัญญา ละเมิด เรียกเงินคืน
  – ลาภมิควรได้
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
  – ซื้อขาย
  – ซื้อขาย จ้างทำของ
  – ซื้อขาย, ค้ำประกัน
  – เช่าทรัพย์
  – เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน
  – เช่าซื้อ
  – เช่าซื้อ ค้ำประกัน
  – เช่าซื้อ ค้ำประกัน เรียกทรัพย์คืน
  – จ้างทำของ
  – กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
  – เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
  – กู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
  – กู้เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืมเงิน ขายลดตั๋วเงิน ค้ำประกัน จำนอง
  – ฝากทรัพย์
  – ตั๋วเงิน
  – ทางภาระจำยอม ทางสาธารณประโยชน์ เรียกค่าเสียหาย
  – รับขนของทางทะเล ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
  – ประกันภัย รับขนของทางทะเล รับช่วงสิทธิ
  – รับขน ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
  – เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีชิปท์ เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน จำนอง
  – สัญญา (บัตรเครดิต)
  – ผิดสัญญาค้ำประกัน
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด
  – ละเมิด, ประกันภัยค้ำจุน
  – เช่าทรัพย์, ค้ำประกัน
  – แชร์
  – ซื้อขาย
  – ตัวแทน เรียกทรัพย์คืน
  – เพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าจ้าง
  – ให้โดยเสน่หา เพิกถอนการให้
  – ซื้อขาย ผิดสัญญา ค้ำประกัน
  – ขับไล่ เพิกถอนนิติกรรม ละเมิด
  – มรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุ
  – เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  – ผิดสัญญา
  – ซื้อขาย
  – เช่าซื้อ
  – ซื้อขาย มัดจำ
  – ประกันภัยค้ำจุน
  – บัญชีเดินสะพัด กู้เบิกเงินเกินบัญชี
  – ขับไล่ ค่าเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

  🧊 รายละเอียด
  🧊 ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  🧊 รหัสสินค้า : 9786167242880
  🧊 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🧊 น้ำหนัก : 1,600 กรัม
  🧊 จำนวนหน้า : 1,012 หน้า
  🧊 ขนาด : 18.5 x 25.7 ซม.
  🧊 พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร โดย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🟡 บทคัดย่อ/สารบัญ 🟡
  บทที่ ๑ สถาบันการเงินคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายกำกับดูแล
  ๑. บทบาทของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ
  ๒. รัฐกับการดูแลสถาบันการเงิน ๖ ประการ
  ๓. บริการการเงิน-การธนาคาร เงินตราเป็นสินค้า การหมุนเงิน การค้าความเสี่ยง
  ๔. การให้บริการธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่แสวงหากำไรเพื่อตอบแทนการฝากเงินของผู้ฝาก การลงทุนของผู้ถือหุ้น และการทำงานของผู้บริหาร
  ๕. การให้บริการทางการเงินแปลงสถานเป็นสาธารณูปโภค
  ๖. แผนภูมิแสดงบทกฎหมายและหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการบริการธนาคาร
  ๗. การเตรียมตัวเพื่อเรียนวิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการภาคการเงินการธนาคาร
  บทที่ ๒ หน้าที่ที่นายธนาคารมีต่อลูกค้า
  ๑. ความนำ
  ๒. หน้าที่ของนายธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินการธนาคาร
  บทที่ ๓ หน้าที่ของธนาคารต่อข้อมูลของลูกค้า
  ๑. หลักกฎหมายแพ่ง: หน้าที่ของนายธนาคารในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
  ๒. หน้าที่ของธนาคารในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ๓. การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  บทที่ ๔ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
  ๑. การกู้ยืมเงินก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ๒. การตีความ ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๔ ของศาลไทยในบริบทของการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
  ๓. ทัศนะของศาลฎีกายังคงอิงอยู่กับประวัติศาสตร์กฎหมายในการตีความบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่ว่าด้วยการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา
  ๔. ข้อน่าคิดที่ได้จากการเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ
  ๕. ผลกระทบต่อการเรียกเก็บดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์
  บทที่ ๕ รัฐใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้ทางการเงิน การธนาคาร
  ๑. ขอบเขตและเป้าหมายของการแทรกแซงโดยรัฐ
  ๒. การควบคุมเสรีภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพของการสร้างและการขยายสินเชื่อ
  ๓. การแทรกแซงเสรีภาพในการกำหนดเนื้อหาสาระของสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคาร โดยอำนาจของฝ่ายบริหารภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
  บทที่ ๖ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
  ๑. ความรับผิดชอบของธนาคารในการเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและความเสี่ยงภัยในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ธนาคารเป็นผู้เลือกนั้น
  ๒. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กฎหมายไทยและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการธนาคาร
  บทที่ ๗ จรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร
  ๑. มูลฐานของจรรยาบรรณธนาคาร
  ๒. ความเป็นสากลของจรรยาบรรณธนาคาร
  ๓. หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ Lex Mercatoria

  🟡 รายละเอียด 🟡
  รหัสสินค้า : 9786164881792
  ชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
  รูปแบบ :
   ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  400 กรัม
  จำนวนหน้า : 306 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑. ศาลปกครองคืออะไร
  ๒. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
  ๒.๑ ศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  ๒.๒ วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
  ๓. เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
  ๓.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
  ๓.๒ คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
  ๔. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน
  ๔.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
  ๔.๒ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
  ๕. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
  ๕.๑ ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ๕.๒ ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
  ๖. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
  ๖.๑ การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
  ๖.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
  ๖.๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
  ๖.๔ การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  ๖.๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
  📀 ภาคผนวก
  ๑. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
  ๒. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
  ๓. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
  ๔. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๙/๒๕๔๕
  ๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๕๒
  ๖. คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๓ (คดีประมูล ๓จี ของ กทช.
  ๗. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ (คดีเขาพระวิหาร)
  ๘. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
  ๙. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
  ๑๐. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
  ๑๑. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  ๑๒. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
  ๑๓. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  ๑๔. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
  ๑๕. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด
  ๑๖. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  ๑๗. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๘. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๙. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
  ๒๐. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒

  📌 รายละเอียด
  📀 ชื่อผู้แต่ง : ดร. ฤทัย หงส์สิริ
  📀 รหัสสินค้า : 9786164040892
  📀 รูปแบบ : ปกอ่อน
  📀 น้ำหนัก : 750 กรัม
  📀 จำนวนหน้า : 379 หน้า 
  📀 ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  📀 พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดี โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ ฿ 480.00 ฿ 456.00

  🧊 บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑. การบรรยายฟ้องและตัวอย่างคดีอาญา
  – หลักเกณฑ์การบรรยายฟ้องอาญา
  – หลักการบรรยายที่ทนาย ต้องจด ต้องจำ
  – พื้นฐานการบรรยายฟ้องในคดีอาญา
  – เทคนิค ! การปรับตัวบทกฎหมายเพื่อเข้ากับข้อเท็จจริง  
  🍂 ตัวอย่างคดีอาญา
  ตัวอย่างคดีที่ ๑ –
  โกงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (ขายทรัพย์หนีหนี้)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒ – ฉ้อโกง (หลอกขายโทรศัพท์ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์)
  ตัวอย่างคดีที่ ๓ – โกงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
  ตัวอย่างคดีที่ ๔ – ร่วมกันโกงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
  ตัวอย่างคดีที่ ๕ – ฉ้อโกง และโกงเจ้าหนี้จำนำ
  ตัวอย่างคดีที่ ๖ – ฉ้อโกง และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ตัวอย่างคดีที่ ๗ – ยักยอกทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๘ – บุกรุกในเวลากลางคืน
  ตัวอย่างคดีที่ ๙ – ร่วมกันฉ้อโกง
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๐ – แจ้งความเท็จ
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๑ – ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๒ – ร่วมกันยักยอก
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๓ – พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๔ – แจ้งความเท็จ และแจ้งความเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๕ – ร่วมกันวางเพลิง ทำให้เสียทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๖ – ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์ในกองมรดก
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๗ – ความผิดต่อร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๘ – ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๙ – หมิ่นประมาท
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๐ – เบิกความเท็จในคดีอาญา
  ๒. การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาและอายุความ
  – หลักกฎหมายการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  – อายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  🍂 ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  ตัวอย่างคดีที่ ๑ –
  หมิ่นประมาท (ไขข่าวไม่เป็นเรื่องจริง)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒ – ฉ้อโกง (นาฬิกา)
  ตัวอย่างคดีที่ ๓ –
  ฉ้อโกงแชร์ออนไลน์ เรียกค่าเสียหาย เรียกทรัพย์คืน (หลอกให้ลงทุน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๔ – ฉ้อโกงแชร์ออนไลน์ เรียกค่าเสียหาย เรียกทรัพย์คืน (หลอกให้ลงทุน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๕ –
  ฉ้อโกงแชร์ออนไลน์ เรียกค่าเสียหาย เรียกทรัพย์คืน (หลอกให้ลงทุน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๖ – ฉ้อโกง เรียกเงินคืน (หลอกซื้อขายจักรเย็บผ้า)
  ตัวอย่างคดีที่ ๗ –
  ฉ้อโกงและฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
  ตัวอย่างคดีที่ ๘ –
  ฉ้อโกงและฉ้อโกงแรงงาน
  ตัวอย่างคดีที่ ๙ –
  ฉ้อโกงค่าอาหาร
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๐ –
  ฉ้อโกง เรียกเงินคืน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (หลอกขายของออนไลน์)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๑ –
  ฉ้อโกง เรียกเงินคืน (หลอกขายตั๋วโดยสาร)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๒ –
  ยักยอกทรัพย์ (เงินขายสี)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๓ –
  ยักยอก ทำให้เสียทรัพย์ (ยืมรถยนต์ไม่คืน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๔ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกรถยนต์ที่ไปจำนำ)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๕ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกรถยนต์เช่าซื้อ)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๖ – ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๗ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกสินสมรสที่ทำมาหาได้ร่วมกัน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๘ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกทรัพย์สินในรถยนต์ที่นำไปซ่อม)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๙ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกทรัพย์สินในบ้านเช่า)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๐ –
  ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (แจ้งความเท็จ)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๑ –
  กระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๒ –
  กรรโชก
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๓ – วางเพลิง ทำให้เสียทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๔ – ลักทรัพย์ (ลูกจ้างลักทรัพย์นายจ้าง)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๕ – ลักทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๖ – โกงเจ้าหนี้ (ลูกหนี้ขายทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่น)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๗ – โกงเจ้าหนี้ (ลูกหนี้ขายทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่น)
  เรื่องน่ารู้….คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ๓. พยานหลักฐานในคดีอาญา
  – หลักกฎหมายพยานหลักฐานคดีอาญา
  ๔. ฟ้องศาลไหน……ในคดีแพ่งและคดีอาญา
  – หลักกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา
  – การฟ้องคดีศาลแขวงหรือศาลจังหวัดในคดีแพ่งและคดีอาญา
  ๕. อายุความในคดีอาญา
  – หลักกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญา
  ๖. การจัดเรียงสำนวนคดีอาญาเพื่อยื่นแก่ศาลและคู่ความ
  – ผังลำดับการจัดสำนวนทนายความโจทก์เพื่อยื่นฟ้องคดี
  – ผังลำดับการจัดสำนวนทนายความจำเลยเพื่อแก้ต่างคดี
  – อักษรย่อของสำนวนความในศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
  ๗. หลักปฏิบัติในการส่งหมายและขอหมายเรียกพยาน
  – ตัวอย่างการทำคำแถลงขอให้ศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมาย
  – ตัวอย่างการทำหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา (๑๙ ตรี)
  – ตัวอย่างการทำใบรับหนังสือหรือหมาย (๖๒)
  – ตัวอย่างการรับทราบคำสั่งศาลในวันยื่นฟ้องคดีอาญา
  – ตัวอย่างคำแถลงขอให้ศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์
  – ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการพิจารณาคดีอาญาของศาลในวันนัดครั้งแรก
  – ตัวอย่างแนวทางการใช้ดุลพินิจในการเลื่อนคดี
  – ตัวอย่างบัญชีพยาน [ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขอหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ]
  – ตัวอย่างการคำร้อง/คำขอหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ในฉบับเดียวกัน
  – ตัวอย่างการทำหมายเรียกพยานบุคคล (๑๖)
  – ตัวอย่างการทำหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) (๑๗)
  – ตัวอย่างหมายเรียกพยานบุคคล (๑๖) — (ฉบับสมบูรณ์)
  – ตัวอย่างคำแถลงรายงานการส่งผลหมาย
  – หมายเรียกพยาน สามารถส่งทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่
  – ตัวอย่างกรณีหากศาลสั่งเป็นอย่างอื่น เช่น “ปิดหมาย” –หมายเรียกพยานบุคคล (๑๖) —
  ๘. การนำหลักฐานเข้าสู่สำนวน หน้าที่นำสืบและถามพยาน
  – การถามพยาน
  – การถามค้าน
  – การถามติง
  – การคัดค้านข้อถามหรือคำสั่งหรือคำชี้ขาดของศาล
  ๙. ว่าด้วยกฎเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง
  – หลักกฎหมายในการไต่สวนมูลฟ้อง
  – คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ตัวอย่างการเขียนคำแถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีหมิ่นประมาท
  – ตัวอย่างหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา (๑๙ ตรี)
  – ตัวอย่างหมายนัด (๑๙) — ใช้กรณีนัดบุคคลทั่วไปให้ไปศาล
  ๑๐. การไต่สวนมูลฟ้อง (ภาคปฏิบัติ) และการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นศาล
  – ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่ – ข้อหาร่วมกันบุกรุก
  – ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)
  – ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง) – วันนัดฟังคำสั่งศาล –
  – ตัวอย่างรายการแจ้งสิทธิของจำเลย – วันนัดสอบคำให้การจำเลย/วันคุ้มครองสิทธิ –
  – ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)
  – การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นศาล (ปล่อยตัวชั่วคราว)
  ๑๑. คำร้องในคดีอาญาที่สำคัญ
  ตัวอย่างที่ ๑ – คำร้องคัดค้านการนำสืบสำเนาพยานเอกสาร ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓๘
  ตัวอย่างที่ ๒ – คำร้องขอให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานที่นำเข้าสืบโดยไม่ได้ปฏิบัติ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๐
  ตัวอย่างที่ ๓ – คำแถลงขอตรวจสำเนาและคัดเอกสาร ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๕๔
  ตัวอย่างที่ ๔ – คำขอถอนตนจากการเป็นทนายในคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๖๕
  ตัวอย่างที่ ๕ – คำขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับโดยไม่มีทนายความ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๐ ทวิ
  ตัวอย่างที่ ๖ – คำขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๙ ประกอบ ป.วิ.พ. ภาคบังคับคดี
  ตัวอย่างที่ ๗ – คำขอศาลสั่งฝ่ายที่แพ้คดีจ่ายค่าธรรมเนียมศาลในคดีส่วนแพ่ง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๕๕
  ตัวอย่างที่ ๘ – คำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีส่วนแพ่ง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๕๔ วรรคสอง
  ตัวอย่างที่ ๙ – คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๐
  ตัวอย่างที่ ๑๐ – คำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษา
  ตัวอย่างที่ ๑๑ – คำร้องขอคัดหมายจับระหว่างพิจารณา
  ตัวอย่างที่ ๑๒ – คำร้องขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๕, มาตรา ๓๖
  ตัวอย่างที่ ๑๓ – คำร้องถอนคำร้องทุกข์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๖, มาตรา ๓๙ (๒)
  ตัวอย่างที่ ๑๔ – คำร้องขอส่งประเด็น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓๐
  ตัวอย่างที่ ๑๕ – คำร้องขอให้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๘/๑

  🧊 รายละเอียด
  🧊 ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
  🧊 รหัสสินค้า : 9786165778060
  🧊 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🧊 น้ำหนัก : 950 กรัม
  🧊 จำนวนหน้า : 500 หน้า
  🧊 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🧊 พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  🍒 บทคัดย่อ/สารบาญ 🍒
  🍒 บทที่ ๑ บทนำ
  ๑. ความหมายของหนี้
  ๒. ประเภทของหนี้
  ๓. ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้
  ๔. ลักษณะของสิทธิทางหนี้
  ๕. ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ
  ๖. รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต
  🍒 บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
  ๑. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน
  ๒. กรณีหนี้เงิน
  ๓. กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง
  🍒 บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
  ๑. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้
  ๒. หลักการผิดนัดของลูกหนี้
  ๓. หลักความรับผิดของลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้
  ๔. หลักการบังคับชำระหนี้
  🍒 บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
  ๑. ความหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  ๒. การพิจารณาลักษณะการพ้นวิสัยตามวัตถุแห่งหนี้
  ๓. ผลตามกฎหมายเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  🍒 บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
  ๑. หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖)
  ๒. หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗ ถึงมาตรา ๒๔๐)
  ๓. หลักของสิทธิยึดหน่วง (มาตรา ๒๔๑ ถึงมาตรา ๒๕๐
  🍒 บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
  ๑. การรับช่วงสิทธิ
  ๒. การช่วงทรัพย์
  🍒 บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๑. ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๒. ประเภทของสิทธิเรียกร้อง
  ๓. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๔. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
  🍒 บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
  ๑. หนี้ที่แบ่งกันชำระหนี้ได้
  ๒. หนี้ร่วม
  ๓. หนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้
  🍒 บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
  ๑. หลัก : การชำระหนี้
  ๒. ข้อยกเว้น : การระงับหนี้ในกรณีอื่นที่ไม่มีการชำระหนี้ของลูกหนี้
  🍒 บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  ๑. หลักการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก
  ๒. ประเภทของสัญญาที่บุคคลภายนอกตกลงเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  ๓. สิทธิของบุคคลภายนอกในการเรียกคืนจากลูกหนี้ภายหลังที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แล้ว
  🍒 บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ
  ๑. ความหมายของบุริมสิทธิ
  ๒. ลักษณะของบุริมสิทธิ
  ๓. ประเภทของบุริมสิทธิ
  ๔. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
  ๕. ผลแห่งบุริมสิทธิ

  🍒 รายละเอียด 🍒
  รหัสสินค้า : 9786164040908
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 369 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 370.00 ฿ 351.50

  🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
  🔗 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
  บทที่ ๑ การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
  ๑. คดีที่ต้องบังคับตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ
  ๒. เขตศาล (มาตรา ๕ วรรคสอง สาม และสี่)
  ๓. คดีที่อยู่ในอำนาจศาล (มาตรา ๓, ๗)
  ๔. กรณีเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท (มาตรา ๘, ๑๐)
  ๕. กรณีเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (มาตรา ๙)
  ๖. การชี้ขาดปัญหาคดีอยู่ในอำนาจศาล (มาตรา ๑๑)
  ๗. สถานภาพของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๑๒)
  ๘. การแต่งตั้งศาลชั้นต้นอื่นดำเนินกระบวนพิจารณาแทน (มาตรา ๑๓)
  ๙. การนั่งพิจารณาคดี (มาตรา ๑๔)
  ๑๐. การออกหมาย (มาตรา ๑๕)
  ๑๑. ตำแหน่งผู้พิพากษา (มาตรา ๑๖)
  ๑๒. ตำแหน่งผู้บริหาร (มาตรา ๑๗)
  ๑๓. บทเฉพาะกาล
  🔗 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
  บทที่ ๒ การกำหนดตัวบุคคลผู้รักษาการและการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินคดี (มาตรา ๕)
  บทที่ ๓ ระบบไต่สวนของวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๖)
  บทที่ ๔ เจ้าพนักงานคดี (มาตรา ๓, ๗)
  บทที่ ๕ การแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง (มาตรา ๘)
  ๑. การมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลา (มาตรา ๙)
  ๒. การยื่นคำคู่ความ (มาตรา ๑๐)
  ๓. การคัดคำเบิกความ (มาตรา ๑๑)
  บทที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
  ๑. การบัญญัติเอาผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยที่หลบหนีประกัน (มาตรา ๑๔)
  ๒. การห้ามนับระยะเวลา (มาตรา ๑๓)
  ๓. การสืบพยานลับหลังจำเลย (มาตรา ๒๘)
  ๔. การยื่นอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขัง (มาตรา ๔๐)
  บทที่ ๗ คู่ความในคดี
  บทที่ ๘ คำฟ้อง
  ๑. แบบของคำฟ้อง (ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๘)
  ๒. หลักเกณฑ์การยื่นคำฟ้อง (มาตรา ๑๕)
  ๓. การสั่งไต่สวนมูลฟ้องและวิธีการไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๑๖, ๑๗)
  บทที่ ๙ การพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ๑. การสอบถามคำให้การจำเลย (มาตรา ๑๘, ๑๙)
  ๒. การยื่นบัญชีระบุพยาน (มาตรา ๒๐)
  ๓. การตรวจพยานหลักฐาน (มาตรา ๒๑)
  ๔. รายงานและสำนวนการสอบสวน (มาตรา ๒๒)
  ๕. การค้นหาพยานหลักฐาน (มาตรา ๒๓)
  ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา ๒๖)
  ๗. วิธีการสืบพยานบุคคล (มาตรา ๒๕)
  ๘. การสืบพยานล่วงหน้า (มาตรา ๒๗)
  ๙. การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย (มาตรา ๒๘)
  ๑๐. การแถลงปิดคดี (มาตรา ๒๙)
  บทที่ ๑๐ การริบทรัพย์สิน (มาตรา ๓๑-๓๓)
  บทที่ ๑๑ การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๓๔-๓๗)
  บทที่ ๑๒ อุทธรณ์ (มาตรา ๓๘-๔๓)
  บทที่ ๑๓ ฎีกา (มาตรา ๔๔-๔๘)
  บทที่ ๑๔ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๔๙-๕๑)
  บทที่ ๑๕ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหาร (มาตรา ๔)
  🔗 คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ
  ๑. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
  ๒. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
  ๓. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ
  🔗 ภาคผนวก
  ๑. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๒. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๓. แนวปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
  ๔. หนังสือด่วนที่สุด สำนัก ป.ป.ช. เรื่อง การมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัย
  ๕. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๒)
  ๖. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๗. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

  🩸 รายละเอียด 🩸
  🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  🩸 รหัสสินค้า : 9789742037925
  🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🩸 น้ำหนัก : 650 กรัม
  🩸 จำนวนหน้า : 388 หน้า
  🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  🌕 บทคัดย่อ/สารบัญ
  – คำนิยาม มาตรา ๑ (๑), (๒), (๕), (๑๖)

  – การรับโทษทางอาญา, กฎหมายยกเลิกความผิด มาตรา ๒
  – กฎหมายแตกต่างกัน ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณ มาตรา ๓
  – ส่วนหนึ่งส่วนใดกระทำลงในราชอาณาจักร, ผลเกิดในราชอาณาจักร มาตรา ๕
  – กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร มาตรา ๘
  – การนับโทษ, การหักวันคุมขัง มาตรา ๒๒
  – เจ้าของที่แท้จริงขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบ มาตรา ๓๖
  – การกักกันตัว มาตรา ๔๑
  – รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ มาตรา ๕๖
  – การบวกโทษ มาตรา ๕๘
  – เจตนา ประมาท งดเว้น มาตรา ๕๙
  – กระทำโดยพลาด มาตรา ๖๐
  – สำคัญผิดในตัวบุคคล มาตรา ๖๑
  – สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา ๖๒
  – ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา ๖๘
  – ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ มาตรา ๖๙
  – กระทำผิดระหว่างสามีภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน มาตรา ๗๑
  – บันดาลโทสะ มาตรา ๗๒
  – พยายามกระทำความผิด มาตรา ๘๐
  – พยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ มาตรา ๘๑
  – ตัวการ มาตรา ๘๓
  – ผู้ใช้ มาตรา ๘๔
  – ผู้สนับสนุน มาตรา ๘๖
  – กรรมเดียวหลายบท มาตรา ๙๐
  – เพิ่มโทษ มาตรา ๙๒, ๙๓
  – อายุความฟ้องคดี มาตรา ๙๕
  – อายุความร้องทุกข์ มาตรา ๙๖
  – ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๖
  – แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๗
  – ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๙
  – ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือข่มขืนใจเจ้าพนักงานโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๑๔๐
  – คนกลางเรียกหรือรับสินบน มาตรา ๑๔๓
  – ให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๔๔
  – แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๔๕
  – เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ มาตรา ๑๔๗
  – เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบน มาตรา ๑๔๙
  – เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต มาตรา ๑๕๑
  – ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต มาตรา ๑๕๗
  – เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา ๑๖๑
  – เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา ๑๖๒
  – แจ้งความเท็จว่าได้มีการกระทำความผิด มาตรา ๑๗๓
  – ฟ้องเท็จ มาตรา ๑๗๕
  – เบิกความเท็จ มาตรา ๑๗๗
  – ทำให้เสียหายหรือทำลายเอกสารของผู้อื่น มาตรา ๑๘๘
  – หลบหนีการคุมขัง มาตรา ๑๙๐
  – ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ มาตรา ๑๙๙
  – ปลอมเอกสาร มาตรา ๒๖๔
  – ปลอมเอกสารราชการ มาตรา ๒๖๕ (ปลอมหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘)
  – กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี มาตรา ๒๗๗
  – กระทำอนาจาร มาตรา ๒๗๘
  – กระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี มาตรา ๒๗๙
  – กระทำอนาจารโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๘๐
  – พาเด็กหรือบุคคลไปเพื่อการอนาจาร มาตรา ๒๘๓ ทวิ
  – เหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๘๕
  – ฆ่าผู้อื่น มาตรา ๒๘๘
  – ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๘๙
  – ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา มาตรา ๒๙๐
  – ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา ๒๙๑
  – ชุลมุนต่อสู้ มาตรา ๒๙๔, ๒๙๙
  – ทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัส มาตรา ๒๙๗
  – ทำร้ายร่างกายสาหัสโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๙๘
  – ความผิดต่อเสรีภาพ, ข่มขืนใจผู้อื่น มาตรา ๓๐๙
  – หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังฯ มาตรา ๓๑๐
  – หน่วงเหนี่ยวกักขังให้ผู้อื่นกระทำการใด มาตรา ๓๑๐ ทวิ
  – เรียกค่าไถ่ มาตรา ๓๑๓
  – พรากเด็ก, พรากผู้เยาว์ มาตรา ๓๑๗, ๓๑๘, ๓๑๙
  – หมิ่นประมาท มาตรา ๓๒๖
  – หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา ๓๒๘
  – บทยกเว้นความผิด มาตรา ๓๒๙
  – คำสั่งศาล มาตรา ๓๓๒
  – ความผิดอันยอมความได้ มาตรา ๓๓๓
  – ลักทรัพย์ มาตรา ๓๓๔
  – วิ่งราวทรัพย์ มาตรา ๓๓๖
  – เหตุฉกรรจ์ มาตรา ๓๓๖ ทวิ
  – กรรโชก มาตรา ๓๓๗
  – รีดเอาทรัพย์ มาตรา ๓๓๘
  – ชิงทรัพย์ มาตรา ๓๓๙
  – ฉ้อโกง มาตรา ๓๔๑
  – ฉ้อโกงโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๓๔๒
  – ฉ้อโกงประชาชน มาตรา ๓๔๓
  – โกงเจ้าหนี้ มาตรา ๓๕๐
  – ยักยอก มาตรา ๓๕๗
  – กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต มาตรา ๓๕๓
  – รับของโจร มาตรา ๓๕๗
  – ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา ๓๕๘
  – บุกรุก มาตรา ๓๖๒, ๓๖๔, ๓๖๕
  – ใช้กำลังทำร้ายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายฯ มาตรา ๓๙๑
  – ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา มาตรา ๓๙๓
  – รังแก ข่มเหง คุกคาม ฯลฯ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ มาตรา ๓๙๗
  คำถามท้ายเล่ม

  🌕 รายละเอียด 
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786165777230
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 450 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 272 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 17 x 22.8 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
  💰 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
  ๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
  ๒. วันใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๒)
  ๓. บทห้ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและประกาศที่ขัดแย้ง (มาตรา ๓)
  ๔. คำนิยาม (มาตรา ๔)
  ๕. บทห้ามและบทกำหนดโทษนิติบุคคล (มาตรา ๕, ๘, ๑๖, ๑๘, ๒๖)
  ๖. บทห้ามและบทกำหนดโทษบุคคลธรรมดา (มาตรา ๖, ๑๗)
  ๗. สมาชิกวงแชร์มีสิทธิฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ (มาตรา ๗)
  ๘. บทห้ามโฆษณาชี้ชวน และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๙, ๑๙)
  ๙. บทห้ามใช้ชื่อหรือคำแสดงคำว่า “แชร์” และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๐, ๒๐)
  ๑๐. บทผ่อนผันวงแชร์ที่ค้างอยู่และการยกเลิกวัตถุประสงค์นิติบุคคลและบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๑, ๒๑, ๒๒)
  ๑๑. อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๒-๑๕, ๒๓-๒๕)
  ๑๒. บทผ่อนผันการเล่นแชร์ที่ค้างอยู่ การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ สัญญาที่นิติบุคคลได้กระทำไว้แล้วและคำแสดงชื่อ “แชร์” (มาตรา ๒๗-๒๙)
  ๑๓. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓๐)
  ๑๔. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
  💰 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑-๓๔๘)
  ๑. ฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑)

  ๑.๑ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
  ๑.๒ ต้องเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
  ๑) ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย ฉ้อโกง ยักยอกโดยส่งมอบทรัพย์ด้วยความสำคัญผิด
  ๒) พยายามฉ้อโกง
  ๓) ผู้ใช้กับผู้สนับสนุน
  ๑.๓ การหลอกลวงให้ผู้อื่น ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ
  ๑.๔ โดยทุจริต
  ๑.๕ อายุความ
  ๑.๖ ผู้เสียหายโดยนิตินัย
  ๒. ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๒)
  ๓. ฉ้อโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
  ๑) คำว่า “ประชาชน”
  ๒) ผู้เสียหายโดยนิตินัย
  ๓) กรรมเดียว : หลายกรรม
  ๔. ฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
  ๕. ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม (มาตรา ๓๔๕)
  ๖. ฉ้อโกงโดยอาศัยเหตุทางจิตใจผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๖)
  ๗. ฉ้อโกงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประกันวินาศภัย (มาตรา ๓๔๗)
  ๘. ความผิดตามมาตรา ๓๔๑-๓๔๗ ยกเว้นมาตรา ๓๔๓ เป็นความผิดอันยอมความได้ (มาตรา ๓๔๘)
  💰 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา ๓๔๙-๓๕๑)
  ๑. โกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ (มาตรา ๓๔๙)

  ๒. โกงเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ (มาตรา ๓๕๐)
  ๑) รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้
  ๒) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น โอนให้ผู้อื่น
  ๓) ทรัพย์รวมถึงทรัพย์สิน
  ๔) แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง
  ๕) เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้
  ๖) ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้
  ๗) องค์ประกอบในส่วนจิตใจ
  ๘) มาตรา ๓๕๑ “ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้”
  💰 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา ๓๕๒-๓๕๖)
  ๑. ยักยอก (มาตรา ๓๕๒)

  ๑) ครอบครองซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น
  – นายจ้าง : ลูกจ้าง กับ ลักทรัพย์ : ยักยอก
  – กรณียืมใช้คงรูป
  – ยืมใช้สิ้นเปลือง
  – เช่าซื้อกับยักยอก
  – ฝากทรัพย์กับยักยอก
  – การได้มาซึ่งการครอบครอง
  – ตัวแทนกับยักยอก
  – มอบหมายให้ฝากเงิน
  – สลากกินแบ่งและเงินรางวัล
  ๒) ทรัพย์ของผู้อื่น
  – หุ้น
  – ยักยอกอสังหาริมทรัพย์
  ๓) เบียดบังเอาทรัพย์เป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
  – จำนำกับยักยอก
  – ยักยอกทรัพย์มรดก
  ๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
  ๕) ยักยอกทรัพย์ที่มีผู้ส่งมอบโดยสำคัญผิด (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
  ๖) ยักยอกทรัพย์สินหาย (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
  ๗) บรรยายฟ้อง
  ๒. กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น (มาตรา ๓๕๓)
  ๑) ต้องได้รับมอบหมาย
  ๒) ต้องกระทำผิดหน้าที่
  ๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
  ๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
  ๕) บรรยายฟ้อง
  ๓. ผู้จัดการทรัพย์สินฯ หรือผู้มีอาชีพหรือธุรกิจฯ กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒, ๓๕๓ (มาตรา ๓๕๔)
  ๑) ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
  ๒) ผู้จัดการมรดก
  ๓) บรรยายฟ้อง
  ๔. ผู้เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า (มาตรา ๓๕๕)
  ๕. ความผิดตามมาตรา ๓๕๒-๓๕๕ เป็นความผิดอันยอมความได้
  💰 ภาคผนวก
  ๑. ตัวอย่างคำฟ้อง
  ๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
  ๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

  🩸 รายละเอียด 🩸
  🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  🩸 รหัสสินค้า : 9789742038175
  🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🩸 น้ำหนัก : 500 กรัม
  🩸 จำนวนหน้า : 252 หน้า
  🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  ♦️ บทคัดย่อ/สารบาญ ♦️
  ข้อความเบื้องต้น
  🔗ภาค ๑ ข้อเท็จจริง
  บทที่ ๑
  ข้อเท็จจริงในคำคู่ความ
  หมวด ๑ ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีแพ่ง
  หมวด ๒ ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีอาญา
  บทที่ ๒
  ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานที่นำมาสืบ
  บทที่ ๓
  ข้อเท็จจริงในคำพิพากษา
  หมวด ๑ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีแพ่ง
  หมวด ๒ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีอาญา

  🔗ภาค ๒ การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
  🍃 ลักษณะ ๑ พยานหลักฐานที่ใช้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
  บทที่ ๑ ความหมายของ”พยานหลักฐาน”
  บทที่ ๒
  พยานหลักฐานในสำนวน
  บทที่ ๓
  พยานหลักฐานที่นำสืบโดยชอบด้วยกฎหมาย
  🍃 ลักษณะ ๒ ลักษณะของพยานหลักฐานแต่ละประเภท
  บทที่ ๑
  พยานบุคคล
  หมวด ๑ สาระสำคัญทางจิตใจในการเป็นพยานบุคคล
  หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างพยานบุคคลกับข้อเท็จจริง
  บทที่ ๒
  พยานเอกสาร
  บทที่ ๓
  พยานวัตถุ
  บทที่ ๔
  พยานผู้เชี่ยวชาญ
  บทที่ ๕
  พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี
  🍃 ลักษณะ ๓ คุณภาพของพยานหลักฐาน
  บทที่ ๑
  คุณภาพที่เกี่ยวกับสภาพของพยานหลักฐาน
  หมวด ๑ พยานบุคคล
  หมวด ๒ พยานเอกสาร
  หมวด ๓ พยานวัตถุ
  หมวด ๔ พยานผู้เชี่ยวชาญ
  บทที่ ๒
  คุณภาพที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
  หมวด ๑ ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานขึ้น
  หมวด ๒ ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานที่ถูกต้อง
  🍃 ลักษณะ ๔ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  บทที่ ๑
  การตรวจสำนวน
  หมวด ๑ การตรวจเบื้องต้น
  หมวด ๒ การตรวจสภาพของพยานหลักฐาน
  หมวด ๓ การตรวจข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
  บทที่ ๒
  การคิด
  หมวด ๑ การคิดวิเคราะห์ทั่วไป
  หมวด ๒ การคิดวิเคราะห์ในคดีแพ่ง
  หมวด ๓ การคิดวิเคราะห์ในคดีอาญา
  บทที่ ๓
  การตัดสินใจ
  หมวด ๑ การตัดสินใจในคดีแพ่ง
  หมวด ๒ การตัดสินใจในคดีอาญา

  🔗ภาค ๓ การแสดงเหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
  บทที่ ๑
  ทางนำสืบ
  บทที่ ๒
  ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
  บทที่ ๓
  ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัย
  บทที่ ๔
  พยานหลักฐานที่ยกขึ้นวินิจฉัย
  บทที่ ๕
  เหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  บทที่ ๖
  เหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริง ตามภาระการพิสูจน์และมาตรฐานการพิสูจน์

  🔗ภาค ๔ การชี้ขาดตัดสินคดี
  บทที่ ๑
  การชึ้ขาดตัดสินคดีแพ่ง
  หมวด ๑ คดีมีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยข้อเดียว
  หมวด ๒ คดีที่มีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยหลายข้อ
  บทที่ ๒
  การชี้ขาดตัดสินคดีอาญา
  หมวด ๑ กรณีที่ฟังไม่ได้ตามฟ้อง
  หมวด ๒ กรณีที่ฟังได้ตามฟ้อง
  หมวด ๓ กรณีที่พยานหลักฐานโจทก์เป็นที่สงสัย

  ♦️ รายละเอียด ♦️
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786164458581
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 664 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ฿ 550.00 ฿ 522.50

  💦บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1.1 ความหมายทั่วไปของความเป็นอยู่ส่วนตัว
  1.2 ความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ของสิทธิ
  1.3 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  1.4 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามกรอบแนวคิด “สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง” (Right to be let alone)
  1.5 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามกรอบแนวคิด “ระยะห่างระหว่างบุคคล” (Proxemics)
  1.6 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามกรอบแนวคิด “การจำกัดการเข้าถึง” (Limited-access theory)
  1.7 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ “ความสันโดษหรือการแยกตัว”
  1.8 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่มุม “ความลับ” (Secrecy)
  1.9 แนวคิดการจำแนก ขอบเขตสาธารณะ และ ขอบเขตส่วนบุคคล (Public and Private Sphere)
  1.10 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ของ “การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Control Theory) หรือ “ความเป็นส่วนตัวทางสารสนเทศ” (Information privacy)
  1.11 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ของการกระทำที่เป็นภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว
  1.12 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ (Privacy and Computer or Information Security)
  1.13 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติหรือของรัฐ (Privacy and National or State Security)
  1.14 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับแนวคิด “คุณภาพของข้อมูลหรือคุณภาพทางสารสนเทศ” (Data Quality)
  1.15 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับแนวคิดการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
  1.16 ลักษณะสำคัญของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
  1.17 สรุปเปรียบเทียบหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับกรอบแนวคิดทฤษฎี
  บทที่ 2 โครงสร้างและขอบเขตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2.1 โครงสร้างของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  2.2 เปรียบเทียบบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับหลักกฎหมายสหภาพยุโรป
  2.3 ขอบเขตในแง่ความเป็นกฎหมายกลาง
  2.4 ขอบเขตเชิงสาระ (Material scope)
  2.5 ขอบเขตด้านพื้นที่ (Territorial scope)
  2.6 ขอบเขตด้านระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของกฎหมาย
  2.7 การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อน
  บทที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  3.2 การกระทำ หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 4 บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและภาพรวมของหน้าที่ตามกฎหมาย
  4.1 บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  4.2 ภาพรวมของหน้าที่และกรอบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย (Compliance)
  บทที่ 5 ฐานหรือเหตุทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  5.1 ภาพรวมของฐานหรือเหตุทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
  5.2 ฐานความยินยอม (Consent)
  5.3 ฐานปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา (Necessary for performance of a contract)
  5.4 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
  5.5 ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital interest)
  5.6 ฐานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public task)
  5.7 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Legitimate interest)
  5.8 ฐานการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการศึกษาวิจัย
  5.9 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  บทที่ 6 ฐานหรือเหตุทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
  6.1 หลักการ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 และภาพรวมของฐานหรือเหตุทางกฎหมาย
  6.2 ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent)
  6.3 ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม
  6.4 ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital interest)
  6.5 ฐานการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กรไม่แสวงหากำไร
  6.6 ฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  6.7 ฐานความจำเป็นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  6.8 ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
  6.9 ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพหรือสังคม
  6.10 ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข
  6.11 ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ
  6.12 ข้อมูลชีวภาพ (Biometric data)
  6.13 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
  6.14 กรณีศึกษาคดีเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษและหน้าที่อื่นของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
  6.15 กรณีศึกษาคดีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษในสภาพแวดล้อมการสื่อสารออนไลน์
  บทที่ 7 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ “วัตถุประสงค์” และการแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ (Privacy information or Privacy Notice)
  7.1 หลักพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ “วัตถุประสงค์” และความสัมพันธ์กับบทมาตราต่างๆ
  7.2 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy information หรือ Privacy Notice)
  7.3 การกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ (Further processing of personal data)
  บทที่ 8 หลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
  8.1 หลักการประมวลข้อมูลที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Data minimization)
  8.2 หลักการเก็บรักษาข้อมูลอย่างจำกัด (Storage limitation)
  8.3 หลักความถูกต้อง (Accuracy)
  8.4 โทษของการฝ่าฝืนหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 9 หน้าที่การจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  9.1 ภาพรวมของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  9.2 ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  9.3 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  9.4 กรณีศึกษาในทางคดีเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  9.5 กรอบแนวทางการร่างนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  9.6 การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data breach notification)
  บทที่ 10 หน้าที่ตามกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  10.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  10.2 เงื่อนไขเบื้องต้นในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  10.3 สัญญาที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  10.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลหรือสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ 11 สิทธิเจ้าของข้อมูล
  11.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
  11.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification)
  11.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) หรือ สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten)
  11.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
  11.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)
  11.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
  11.7 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be informed)
  11.8 ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล
  11.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง สิทธิของเจ้าของข้อมูลกับเหตุหรือฐานทางกฎหมาย
  บทที่ 12 ความรับผิด โทษ และการร้องเรียน
  12.1 ความรับผิดและโทษของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  12.2 ความรับผิดและโทษของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  12.3 ความรับผิดและโทษสำหรับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผล
  12.4 ความรับผิดและโทษที่ไม่จำกัดสถานะของบุคคล
  12.5 การร้องเรียน
  บทส่งท้าย ข้อจำกัดและผลกระทบทางลบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ภาคผนวก
  – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  – พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
  – ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓
  – ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓


  💦 รายละเอียด
  💧ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
  💧รหัสสินค้า : 9789742038151
  💧รูปแบบ : ปกอ่อน
  💧น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  💧จำนวนหน้า : 616 หน้า
  💧ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  💧พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๒ เงื่อนไขการฟ้องคดีและการฟ้องคดี โดย อำพน เจริญชีวินทร์ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
  ๑. ความทั่วไป

  ๒. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๒.๑ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
  ๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
  ๒.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของศาลปกครองในต่างประเทศ
  ๒.๑.๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
  ๒.๑.๔ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน
  ๒.๑.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
  ๒.๒ การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี
  ๒.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง
  ๒.๒.๒ ปฏิบัติการทางปกครอง
  ๒.๒.๓ การละเลยต่อหน้าที่ในบางกรณี
  ๒.๓ การฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
  ๒.๓.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๒.๓.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่โอนมาจากศาลยุติธรรม
  ๒.๓.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่
  ๒.๓.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี
  ๒.๔ การชำระค่าธรรมเนียมศาล
  ๒.๔.๑ การฟ้องคดีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
  ๒.๔.๒ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
  ๒.๔.๓ การเสียค่าธรรมเนียมศาล
  ๒.๔.๔ หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  ๒.๔.๕ การดำเนินกระบวนพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  ๒.๕ คำฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้ำ
  ๒.๕.๑ การฟ้องซ้อน
  ๒.๕.๒ การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  ๒.๕.๓ การฟ้องซ้ำ
  บทที่ ๔ การฟ้องคดีปกครอง
  ๑. คำฟ้อง

  ๒. บุคคลหลายคนฟ้องคดี
  ๓. วิธีการยื่นคำฟ้อง
  ๔. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
  ๕. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
  ๖. การยื่นคำฟ้องที่มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักร

  รายละเอียด
  🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
  อำพน เจริญชีวินทร์
  🌟 รหัสสินค้า : 9789742038182
  🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟 น้ำหนัก : 750 กรัม
  🌟 จำนวนหน้า : 444 หน้า
  🌟 ขนาด : 18.1 x 26 ซม.
  🌟 พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คดีเช่าทรัพย์ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ๑. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
  ๒. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา ๕๓๗)
  ๓. สาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
  ๔. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น
  ๕. คำมั่นจะให้เช่า
  ๖. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา ๕๓๘)
  ๗. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
  บทที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า (มาตรา ๕๔๖-๕๕๑)
  ๑. หน้าที่ในการออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง
  ๒. หน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๓๗, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๔๙)
  ๓. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา๕๔๙-๕๕๑)
  ๔. ความรับผิดในการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๙)
  ๕. หน้าที่ในการชดใช้เงินค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เช่าได้ออกไปโดยความจำเป็น และสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๗)
  บทที่ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า (มาตรา ๕๕๒-๕๖๒)
  ๑. หน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาครึ่งหนึ่ง
  ๒. หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๔, ๕๔๕, ๕๕๒)
  ๓. หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๕๓-๕๖๒)
  บทที่ ๔ ความระงับของสัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๔-๕๗๑)
  ๑. เมื่อสิ้นสุดเวลาเช่า (มาตรา ๕๖๔)
  ๒. ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหมด (มาตรา ๕๖๗)
  ๓. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปเพียงบางส่วน (มาตรา ๕๖๘)
  ๔. ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา (มาตรา ๕๖๐)
  ๕. ผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า (มาตรา ๕๖๙)
  ๖. ผู้เช่าตาย
  ๗. ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา
  ๘. ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า (มาตรา ๕๗๐, ๕๖๖)
  บทที่ ๕ อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๓)
  ๑. ถือว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
  ๒. มีการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแล้ว อายุความหกเดือน เริ่มนับ
  ๓. การฟ้องร้องคดีที่จะอยู่ภายใต้อายุความหกเดือนตามมาตรา ๕๖๓
  บทที่ ๖ สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  ๑. กรณีถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าเช่า
  ๒. กรณีไม่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
  ๓. ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  ๔. สัญญาเช่ากับ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๗ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ภาคผนวก
  ๑. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัย)
  ๒. แบบฟอร์มสัญญาเช่าทรัพย์สิน (เพื่อประโยชน์)
  ๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัยหรือ)
  ๔. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (เพื่อประโยชน์ในการ.)
  ๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (อาศัยหรือประกอบการค้า)
  ๖. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว
  ๗. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
  ๘. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์ (สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า)
  ๙. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดิน
  ๑๐. แบบฟอร์มสัญญาเช่าสถานที่เพื่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา
  ๑๑. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่า
  ๑๒. แบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๑๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า
  ๑๔. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการขนย้าย
  ๑๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าแผงลอย
  ๑๖. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
  ๑๗. แบบฟอร์มสัญญาจองเพื่อเช่า
  ๑๘. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง
  ๑๙. ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๐. ตัวอย่างคำฟ้อง สัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๑. ตัวอย่างคำฟ้อง (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๒. หนังสือบอกกล่าวให้ออกจากทรัพย์สิน
  ๒๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๒๔. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกฎกระทรวง
  ๒๕. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

  รายละเอียด
  🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  🌟 รหัสสินค้า : 9789742038144
  🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟 น้ำหนัก : 550 กรัม
  🌟 จำนวนหน้า : 308 หน้า
  🌟 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ ฿ 490.00 ฿ 465.50

  📜 บทคัดย่อ/สารบัญ 📜
  ส่วนที่ 1
  หลักการเขียน “คำฟ้องคดีแพ่ง”
  ส่วนที่ 2
  หลักการเขียน “คำฟ้องคดีอาญา”
  ส่วนที่ 3
  หลักการเขียน “หนังสือ”
  ส่วนที่ 4
  หลักการเขียน “คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว”
  ส่วนที่ 5
  หลักการเขียน “คดีไม่มีข้อพิพาท”
  ส่วนที่ 6
  หลักการเขียน “สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล”
  ส่วนที่ 7
  หลักการเขียน “คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์”
  ส่วนที่ 8
  หลักการเขียน “ใบแต่งทนายความ”
  ส่วนที่ 9
  หลักการเขียน “บัญชีพยาน”
  ส่วนที่ 10
  หลักการเขียน “บัญชีทรัพย์”
  ส่วนที่ 11
  หลักการเขียน “ใบมอบฉันทะ”
  ภาคผนวก 1
  ตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายคำฟ้อง
  ภาคผนวก 2
  ค่าฤชาธรรมเนียม
  ภาคผนวก 3
  ความรู้เสริม
  – ระเบียบการสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
  – ห้องพิจารณาคดีความ
  – วิธีกลัดหมุดทองเหลืองเข้ากับแบบพิมพ์ศาลในการสอบภาคปฏิบัติ
  – สถิติข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  – สถิติของผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบ

  📑 รายละเอียด
  📑
  ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
  📑 รหัสสินค้า : 9789740340126
  📑 รูปแบบ ปกอ่อน
  📑 น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  📑 จำนวนหน้า : 534 หน้า
  📑 ขนาด 19 x 26 ซม.
  📑 พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ประมวลกฎหมาย

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  ⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  🛑ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น 🛑ภาค ๒ สอบสวน 🛑ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 🛑ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา 🛑ภาค ๕ พยานหลักฐาน 🛑ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม 🛑ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  ⭐️กฎกระทรวง
  ⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
  ***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 268
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  📌ภาค 2 ความผิด
  📌ภาค 3 ลหุโทษ
  📝พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเนื้อหามาตรา 301 และ305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในมาตราอื่นๆ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810012
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 780
  ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 44 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
  ⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
  🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
  🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 804
  🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา โดย ศ. วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, รศ. ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ และ รศ. วิมาน กฤตพลวิมาน ฿ 360.00 ฿ 342.00

  🟦 บทคัดย่อ/สารบัญ 🟦
  ⭕ บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  ลักษณะ
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ บุคคล
  ลักษณะ ทรัพย์
  ลักษณะ นิติกรรม
  ลักษณะ ระยะเวลา
  ลักษณะ อายุความ
  ⭕ บรรพ ๒ หนี้
  ลักษณะ
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ สัญญา
  ลักษณะ จัดการงานนอกสั่ง
  ลักษณะ ลาภมิควรได้
  ลักษณะ ละเมิด
  ⭕ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  ลักษณะ
  ซื้อขาย
  ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
  ลักษณะ ๓ ให้
  ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
  ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
  ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
  ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
  ลักษณะ ๘ รับขน
  ลักษณะ ๙
  ยืม
  ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
  ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
  ลักษณะ ๑๒ จำนอง
  ลักษณะ ๑๓ จำนำ
  ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า
  ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน
  ลักษณะ ๑๖ นายหน้า
  ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ
  ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ
  ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด
  ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย
  ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
  ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
  ลักษณะ ๒๓ สมาคม
  ⭕ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  ลักษณะ ๑
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
  ลักษณะ ๓ ครอบครอง
  ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
  ลักษณะ ๕ อาศัย
  ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
  ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
  ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
  ⭕ บรรพ ๕ ครอบครัว
  ลักษณะ ๑
  การสมรส
  ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร
  ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
  ⭕ บรรพ ๖ มรดก
  ลักษณะ ๑
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
  ลักษณะ ๓ พินัยกรรม
  ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
  ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ
  ลักษณะ ๖ อายุความ
  ⭕ คำอธิบายมาตราสำคัญ
  บรรพ ๑

  บรรพ ๒
  บรรพ ๓
  บรรพ ๔
  บรรพ ๕
  บรรพ ๖


  🟦 รายละเอียด 🟦
  🌟ชื่อผู้แต่ง :
  ศ. วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, รศ. ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ และ รศ. วิมาน กฤตพลวิมาน
  🌟รหัสสินค้า :
  9786164871656
  🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
  🌟น้ำหนัก :
  900 กรัม
  🌟จำนวนหน้า :
  544 หน้า
  🌟ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 320.00 ฿ 288.00

  ♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖
  🛑เพิ่มมาตรา 20 ตรี🛑

  ♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699863
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 436
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 8 โดย ชูชัย งามวสุลักษณ์ ฿ 180.00 ฿ 171.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – กฎหมายหลักทั่วไป
  – กฎหมายนิติกรรมสัญญา
  – กฎหมายหนี้
  – กฎหมายเอกเทศสัญญา
  – กฎหมายทรัพย์สิน
  – กฎหมายครอบครัว
  – กฎหมายมรดก
  – กฎหมายอาญา
  – กฎหมายพิเศษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
  รหัสสินค้า :
  9789740339366
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  350 กรัม
  จำนวนหน้า :
  235 หน้า
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล ศรีประทักษ์  ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค ๑
  บททั่วไป
  ภาค ๒
  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค ๓
  อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค ๔
  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786165728546
  รูปแบบปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 446 หน้า
  ขนาด : 15 x 21.5 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699382
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวน : 666 หน้า
  ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา โดย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – อุทธรณ์ฎีกา
  – อุทธรณ์
  – การทุเลาการบังคับ
  – คำฟ้องอุทธรณ์
  – การตรวจและสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ (มาตรา ๒๓๒)
  – ฎีกา (มาตรา ๒๔๗)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
  รหัสสินค้า : 9786164040854
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 415 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26.2 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดย ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ ฿ 540.00 ฿ 513.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  หมวด ๑
  หลักทั่วไป
  หมวด ๒
  การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  หมวด ๓
  การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
  หมวด ๔
  การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
  หมวด ๕
  การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
  หมวด ๖
  การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
  หมวด ๗
  การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  หมวด ๘
  การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล

  ชื่อผู้แต่ง : ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ
  รหัสสินค้า :
  9781234567897
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1450 กรัม
  จำนวนหน้า :
  767 หน้า
  ขนาด :
  18.6 x 26.1 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 620.00 ฿ 558.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา
  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๒ สอบสวน
  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค ๗ อภัยโทษ
  • การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
  • พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
  • กฎกระทรวง
  • ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
  • ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
  • ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
  • ระเบียบ
  • ประกาศ
  **แก้ไขเพิ่มเติม** แก้ไขคำผิด, เพิ่มข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยฯ พ.ศ.2563

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รหัสสินค้า : 9786162699467
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,700 กรัม
  จำนวนหน้า : 796
  ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 21 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมดัชนีอักษร) โดย ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  สารบาญ
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค 2 ความผิด
  ภาค 3 ลหุโทษ

  รหัสสินค้า9786169356301
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า242
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน หรือการเรียน โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม หรือแหล่งอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่จะให้ชื่อหัวเรื่องของแต่ละมาตรา หรือบางวรรคของบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการสื่อถึงเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญาต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ก็นิยมทำเช่นกัน เช่น Rome Statute of the International Criminal Court ก็จะใส่หัวเรื่องในทุกมาตรา โดยหนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560 แล้ว พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็น การทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546
  ***มีใบแทรก***

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9786162699542
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 312 หน้า
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ***เพิ่มมาตรา 20 ตรี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162699511
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิ.แพ่ง ประมวลกฎหมายวิ.อาญา โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
  **ใบแทรก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2563)**
  ***สภาพปก : เป็นรอยขนแมว***

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w , winyuchon_public
  Facebook : winyuchonbooks

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698972
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 660
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ฉบับสมบูรณ์ โดย อาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร ฿ 400.00 ฿ 380.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง สมชัย  ทีฆาอุตมากร
  รหัสสินค้า9789749468869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวนหน้า624
  ขนาด16 x 23
  พิมพ์  : เมษายน 2563

หนังสือแนะนำ

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  ⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  ⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  🛑ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น 🛑ภาค ๒ สอบสวน 🛑ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 🛑ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา 🛑ภาค ๕ พยานหลักฐาน 🛑ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม 🛑ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  ⭐️กฎกระทรวง
  ⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
  ***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 268
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  📌ภาค 2 ความผิด
  📌ภาค 3 ลหุโทษ
  📝พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเนื้อหามาตรา 301 และ305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในมาตราอื่นๆ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810012
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 780
  ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 44 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ภาค 3 ลหุโทษ
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการแท้งลูก🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699993
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 464
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
  ⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
  🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
  🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 804
  🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ โดย รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร ฿ 200.00 ฿ 130.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะ 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย – ประเภทของสัญญาซื้อขายและคำมั่นว่าจะซื้อขาย – แบบของสัญญาซื้อขาย – การโอนกรรมสิทธิ์ – สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย – สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ – การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน ลักษณะ 3 ให้ ทดสอบความเข้าใจ (ปัญหาและเฉลย)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร
  รหัสสินค้า : 9789742888947
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 15.5 x 23.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2556 เหมือนพิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2558 ทุกประการ

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง โดย ฿ 260.00 ฿ 247.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌 รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

  ตั้งแต่สมัยที่ 53 ปีการศึกษา 2543 จนถึง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

  🔴 คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายวิธีพีจารณาความแพ่งฯ
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  🏴 การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  🏴 การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  🏴 การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  🔴 คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายวิธีพีจารณาความอาญา
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  🏳️ การสอบปากเปล่าสมัยที่ ๓๐-๗๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๖๓

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164040885
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 588 หน้า
  🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  ♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
  🛑ภาค 1 ระบบศาล
  ⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
  ⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
  🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
  ⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
  ⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
  ⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
  ⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
  📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
  📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

  ♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699849
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 392
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ฿ 180.00 ฿ 162.00

  ♦️♦️บทคัดย่อ/สารบัญ♦️♦️
  🌟บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
  🌟บทที่ 2 ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  🌟บทที่ 3 เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
  🌟บทที่ 4 ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
  🌟บทที่ 5 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

  ♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
  รหัสสินค้า : 9786162699832
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :208
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติกรรมสัญญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ
  ⭐️ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม
  ⭐️ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา
  ⭐️ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
  ⭐️ความเป็นผลของนิติกรรม
  ⭐️ระยะเวลา-อายุความ
  • ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 8 บท คือ
  ⭐️บททั่วไป
  ⭐️ประเภทของสัญญา
  ⭐️การเกิดสัญญา
  ⭐️ความสมบูรณ์ของสัญญา
  ⭐️ผลของสัญญา
  ⭐️การตีความสัญญา
  ⭐️มัดจำ-เบี้ยปรับ
  ⭐️ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699801
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 632 หน้า
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 24 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
  ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
  ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880658
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 626
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา จ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164880030
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  บทที่ 1 รัฐ
  บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
  ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
  บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
  บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
  บทที่ 9 กฎหมายภาษี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880399
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา โดย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ฿ 320.00 ฿ 304.00

  หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย รวบรวมจากหนังสือธร์มสารระหว่างปี พ.ศ. 2476-2484 วารสารบทบัณฑิตย์ พ.ศ.2480 และจากวารสารคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างปี พ.ศ.2493-2496

  รหัสสินค้า : 9789744667021
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 325.00 ฿ 308.75

  ส่วนที่ 1 : ยืม
  ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
  ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

  ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
  ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
  ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
  บทสรุป

  รหัสสินค้า : 9786168139288
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 324
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699382
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวน : 666 หน้า
  ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย คำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดย ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – คนมีหัวกฎหมาย(Legal Mind)
  – กฎหมายและศีลธรรม
  – ความสำเร็จในชีวิต
  – ชีวิตของผู้พิพากษาในประเทศไทย
  – คำอำลาของอดีตประมุขตุลาการ
  – การดำรงตนของบรรพตุลาการ
  – หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย
  – หลักการดำเนินชีวิต
  – จุดเด่นบางประการในวิวัฒนาการกฎหมายไทย
  – คำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162699610
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400กรัม
  จำนวนหน้า : 208
  ขนาด : 14.5x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 620.00 ฿ 558.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา
  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๒ สอบสวน
  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค ๗ อภัยโทษ
  • การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
  • พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
  • กฎกระทรวง
  • ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
  • ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
  • ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
  • ระเบียบ
  • ประกาศ
  **แก้ไขเพิ่มเติม** แก้ไขคำผิด, เพิ่มข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยฯ พ.ศ.2563

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รหัสสินค้า : 9786162699467
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,700 กรัม
  จำนวนหน้า : 796
  ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 21 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ นิติเหตุ
  ส่วนที่ 1 ละเมิด
  ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
  ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
  ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
  ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
  **พิมพ์ครั้งที่ 9 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน**

  รายละเอียด

  รหัสหนังสือ : 9786162699108
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

  บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
  บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
  ยทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
  ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
  บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
  บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162699498
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ***เพิ่มมาตรา 20 ตรี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162699511
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : กันยายน 2563

คู่มือสอบ

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดี โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ ฿ 480.00 ฿ 456.00

  🧊 บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑. การบรรยายฟ้องและตัวอย่างคดีอาญา
  – หลักเกณฑ์การบรรยายฟ้องอาญา
  – หลักการบรรยายที่ทนาย ต้องจด ต้องจำ
  – พื้นฐานการบรรยายฟ้องในคดีอาญา
  – เทคนิค ! การปรับตัวบทกฎหมายเพื่อเข้ากับข้อเท็จจริง  
  🍂 ตัวอย่างคดีอาญา
  ตัวอย่างคดีที่ ๑ –
  โกงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (ขายทรัพย์หนีหนี้)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒ – ฉ้อโกง (หลอกขายโทรศัพท์ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์)
  ตัวอย่างคดีที่ ๓ – โกงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
  ตัวอย่างคดีที่ ๔ – ร่วมกันโกงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
  ตัวอย่างคดีที่ ๕ – ฉ้อโกง และโกงเจ้าหนี้จำนำ
  ตัวอย่างคดีที่ ๖ – ฉ้อโกง และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ตัวอย่างคดีที่ ๗ – ยักยอกทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๘ – บุกรุกในเวลากลางคืน
  ตัวอย่างคดีที่ ๙ – ร่วมกันฉ้อโกง
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๐ – แจ้งความเท็จ
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๑ – ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๒ – ร่วมกันยักยอก
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๓ – พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๔ – แจ้งความเท็จ และแจ้งความเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๕ – ร่วมกันวางเพลิง ทำให้เสียทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๖ – ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์ในกองมรดก
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๗ – ความผิดต่อร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๘ – ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๙ – หมิ่นประมาท
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๐ – เบิกความเท็จในคดีอาญา
  ๒. การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาและอายุความ
  – หลักกฎหมายการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  – อายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  🍂 ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  ตัวอย่างคดีที่ ๑ –
  หมิ่นประมาท (ไขข่าวไม่เป็นเรื่องจริง)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒ – ฉ้อโกง (นาฬิกา)
  ตัวอย่างคดีที่ ๓ –
  ฉ้อโกงแชร์ออนไลน์ เรียกค่าเสียหาย เรียกทรัพย์คืน (หลอกให้ลงทุน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๔ – ฉ้อโกงแชร์ออนไลน์ เรียกค่าเสียหาย เรียกทรัพย์คืน (หลอกให้ลงทุน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๕ –
  ฉ้อโกงแชร์ออนไลน์ เรียกค่าเสียหาย เรียกทรัพย์คืน (หลอกให้ลงทุน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๖ – ฉ้อโกง เรียกเงินคืน (หลอกซื้อขายจักรเย็บผ้า)
  ตัวอย่างคดีที่ ๗ –
  ฉ้อโกงและฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
  ตัวอย่างคดีที่ ๘ –
  ฉ้อโกงและฉ้อโกงแรงงาน
  ตัวอย่างคดีที่ ๙ –
  ฉ้อโกงค่าอาหาร
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๐ –
  ฉ้อโกง เรียกเงินคืน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (หลอกขายของออนไลน์)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๑ –
  ฉ้อโกง เรียกเงินคืน (หลอกขายตั๋วโดยสาร)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๒ –
  ยักยอกทรัพย์ (เงินขายสี)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๓ –
  ยักยอก ทำให้เสียทรัพย์ (ยืมรถยนต์ไม่คืน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๔ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกรถยนต์ที่ไปจำนำ)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๕ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกรถยนต์เช่าซื้อ)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๖ – ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๗ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกสินสมรสที่ทำมาหาได้ร่วมกัน)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๘ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกทรัพย์สินในรถยนต์ที่นำไปซ่อม)
  ตัวอย่างคดีที่ ๑๙ –
  ยักยอก ติดตามเอาทรัพย์คืน (ยักยอกทรัพย์สินในบ้านเช่า)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๐ –
  ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (แจ้งความเท็จ)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๑ –
  กระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๒ –
  กรรโชก
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๓ – วางเพลิง ทำให้เสียทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๔ – ลักทรัพย์ (ลูกจ้างลักทรัพย์นายจ้าง)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๕ – ลักทรัพย์
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๖ – โกงเจ้าหนี้ (ลูกหนี้ขายทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่น)
  ตัวอย่างคดีที่ ๒๗ – โกงเจ้าหนี้ (ลูกหนี้ขายทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่น)
  เรื่องน่ารู้….คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ๓. พยานหลักฐานในคดีอาญา
  – หลักกฎหมายพยานหลักฐานคดีอาญา
  ๔. ฟ้องศาลไหน……ในคดีแพ่งและคดีอาญา
  – หลักกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา
  – การฟ้องคดีศาลแขวงหรือศาลจังหวัดในคดีแพ่งและคดีอาญา
  ๕. อายุความในคดีอาญา
  – หลักกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญา
  ๖. การจัดเรียงสำนวนคดีอาญาเพื่อยื่นแก่ศาลและคู่ความ
  – ผังลำดับการจัดสำนวนทนายความโจทก์เพื่อยื่นฟ้องคดี
  – ผังลำดับการจัดสำนวนทนายความจำเลยเพื่อแก้ต่างคดี
  – อักษรย่อของสำนวนความในศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
  ๗. หลักปฏิบัติในการส่งหมายและขอหมายเรียกพยาน
  – ตัวอย่างการทำคำแถลงขอให้ศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมาย
  – ตัวอย่างการทำหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา (๑๙ ตรี)
  – ตัวอย่างการทำใบรับหนังสือหรือหมาย (๖๒)
  – ตัวอย่างการรับทราบคำสั่งศาลในวันยื่นฟ้องคดีอาญา
  – ตัวอย่างคำแถลงขอให้ศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์
  – ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการพิจารณาคดีอาญาของศาลในวันนัดครั้งแรก
  – ตัวอย่างแนวทางการใช้ดุลพินิจในการเลื่อนคดี
  – ตัวอย่างบัญชีพยาน [ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขอหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ]
  – ตัวอย่างการคำร้อง/คำขอหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ในฉบับเดียวกัน
  – ตัวอย่างการทำหมายเรียกพยานบุคคล (๑๖)
  – ตัวอย่างการทำหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) (๑๗)
  – ตัวอย่างหมายเรียกพยานบุคคล (๑๖) — (ฉบับสมบูรณ์)
  – ตัวอย่างคำแถลงรายงานการส่งผลหมาย
  – หมายเรียกพยาน สามารถส่งทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่
  – ตัวอย่างกรณีหากศาลสั่งเป็นอย่างอื่น เช่น “ปิดหมาย” –หมายเรียกพยานบุคคล (๑๖) —
  ๘. การนำหลักฐานเข้าสู่สำนวน หน้าที่นำสืบและถามพยาน
  – การถามพยาน
  – การถามค้าน
  – การถามติง
  – การคัดค้านข้อถามหรือคำสั่งหรือคำชี้ขาดของศาล
  ๙. ว่าด้วยกฎเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง
  – หลักกฎหมายในการไต่สวนมูลฟ้อง
  – คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ตัวอย่างการเขียนคำแถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีหมิ่นประมาท
  – ตัวอย่างหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา (๑๙ ตรี)
  – ตัวอย่างหมายนัด (๑๙) — ใช้กรณีนัดบุคคลทั่วไปให้ไปศาล
  ๑๐. การไต่สวนมูลฟ้อง (ภาคปฏิบัติ) และการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นศาล
  – ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่ – ข้อหาร่วมกันบุกรุก
  – ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)
  – ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง) – วันนัดฟังคำสั่งศาล –
  – ตัวอย่างรายการแจ้งสิทธิของจำเลย – วันนัดสอบคำให้การจำเลย/วันคุ้มครองสิทธิ –
  – ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)
  – การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นศาล (ปล่อยตัวชั่วคราว)
  ๑๑. คำร้องในคดีอาญาที่สำคัญ
  ตัวอย่างที่ ๑ – คำร้องคัดค้านการนำสืบสำเนาพยานเอกสาร ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓๘
  ตัวอย่างที่ ๒ – คำร้องขอให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานที่นำเข้าสืบโดยไม่ได้ปฏิบัติ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๐
  ตัวอย่างที่ ๓ – คำแถลงขอตรวจสำเนาและคัดเอกสาร ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๕๔
  ตัวอย่างที่ ๔ – คำขอถอนตนจากการเป็นทนายในคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๖๕
  ตัวอย่างที่ ๕ – คำขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับโดยไม่มีทนายความ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๐ ทวิ
  ตัวอย่างที่ ๖ – คำขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๙ ประกอบ ป.วิ.พ. ภาคบังคับคดี
  ตัวอย่างที่ ๗ – คำขอศาลสั่งฝ่ายที่แพ้คดีจ่ายค่าธรรมเนียมศาลในคดีส่วนแพ่ง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๕๕
  ตัวอย่างที่ ๘ – คำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีส่วนแพ่ง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๕๔ วรรคสอง
  ตัวอย่างที่ ๙ – คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๐
  ตัวอย่างที่ ๑๐ – คำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษา
  ตัวอย่างที่ ๑๑ – คำร้องขอคัดหมายจับระหว่างพิจารณา
  ตัวอย่างที่ ๑๒ – คำร้องขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๕, มาตรา ๓๖
  ตัวอย่างที่ ๑๓ – คำร้องถอนคำร้องทุกข์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๖, มาตรา ๓๙ (๒)
  ตัวอย่างที่ ๑๔ – คำร้องขอส่งประเด็น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓๐
  ตัวอย่างที่ ๑๕ – คำร้องขอให้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๘/๑

  🧊 รายละเอียด
  🧊 ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
  🧊 รหัสสินค้า : 9786165778060
  🧊 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🧊 น้ำหนัก : 950 กรัม
  🧊 จำนวนหน้า : 500 หน้า
  🧊 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🧊 พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ ฿ 490.00 ฿ 465.50

  📜 บทคัดย่อ/สารบัญ 📜
  ส่วนที่ 1
  หลักการเขียน “คำฟ้องคดีแพ่ง”
  ส่วนที่ 2
  หลักการเขียน “คำฟ้องคดีอาญา”
  ส่วนที่ 3
  หลักการเขียน “หนังสือ”
  ส่วนที่ 4
  หลักการเขียน “คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว”
  ส่วนที่ 5
  หลักการเขียน “คดีไม่มีข้อพิพาท”
  ส่วนที่ 6
  หลักการเขียน “สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล”
  ส่วนที่ 7
  หลักการเขียน “คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์”
  ส่วนที่ 8
  หลักการเขียน “ใบแต่งทนายความ”
  ส่วนที่ 9
  หลักการเขียน “บัญชีพยาน”
  ส่วนที่ 10
  หลักการเขียน “บัญชีทรัพย์”
  ส่วนที่ 11
  หลักการเขียน “ใบมอบฉันทะ”
  ภาคผนวก 1
  ตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายคำฟ้อง
  ภาคผนวก 2
  ค่าฤชาธรรมเนียม
  ภาคผนวก 3
  ความรู้เสริม
  – ระเบียบการสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
  – ห้องพิจารณาคดีความ
  – วิธีกลัดหมุดทองเหลืองเข้ากับแบบพิมพ์ศาลในการสอบภาคปฏิบัติ
  – สถิติข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  – สถิติของผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบ

  📑 รายละเอียด
  📑
  ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
  📑 รหัสสินค้า : 9789740340126
  📑 รูปแบบ ปกอ่อน
  📑 น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  📑 จำนวนหน้า : 534 หน้า
  📑 ขนาด 19 x 26 ซม.
  📑 พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 โดย ณุภา นันทเกียรติ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  – การสะกดคำ
  – การอ่านคำ
  – การสังเกตประโยคบกพร่อง
  – การเรียงประโยค
  – การอ่านบทความ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  – การอุปมาอุปไมย
  – การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  – การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  – การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  – อนุกรม
  – พื้นฐานคณิตศาสตร์
  – การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  – สดมภ์
  🍂 ภาษาอังกฤษ
  – Part of Speech (ชนิดของคำ)
  – Article (คำนำหน้าคำนาม)
  – Tense
  – If – Clause
  – Comparison
  🍂 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  – หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  – เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  🔴 รายละเอียด 
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164871571
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
  🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ โดย ภัทราภรณ์ สุขโสภี ฿ 250.00 ฿ 237.50

  📗 บทคัดย่อ/สารบัญ 📗
  บทนำ
  การเตรียมตัวก่อนสอบ
  – หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  – แนวข้อสอบ
  – ปัญหาและคำแนะนำในการสอบภาษาอังกฤษ
  – แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  บทที่ 1
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 2
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 3
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  บทที่ 4
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
  บทที่ 5
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
  บทที่ 6
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6
  บทที่ 7
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7
  บทที่ 8
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8
  บทที่ 9
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9
  บทที่ 10
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10
  บทที่ 11
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11
  บทที่ 12
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12
  บทที่ 13
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13
  บทที่ 14
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14
  บทที่ 15
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15
  ภาคผนวก English Tips

  📗 รายละเอียด 📗
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ภัทราภรณ์ สุขโสภี
  🌟รหัสสินค้า :
  9786162008603
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก :
  650 กรัม
  🌟จำนวนหน้า :
  284 หน้า
  🌟ขนาด :
  19.1 x 25.4 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  ธันวาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง โดย ฿ 260.00 ฿ 247.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌 รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

  ตั้งแต่สมัยที่ 53 ปีการศึกษา 2543 จนถึง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

  🔴 คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายวิธีพีจารณาความแพ่งฯ
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
  🏴 การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  🏴 การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  🏴 การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  🏴 การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  🏴 การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  🔴 คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายวิธีพีจารณาความอาญา
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  🏳️ การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  🏳️ การสอบปากเปล่าสมัยที่ ๓๐-๗๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๖๓

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164040885
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 588 หน้า
  🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือดำเนินคดีแรงงานสำหรับทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ ฿ 470.00 ฿ 446.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ ๑  ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  บทที่ ๑
  กฎหมายแรงงานที่สำคัญ
  บทที่ ๒ ศาลแรงงาน
  บทที่ ๓ สัญญาจ้างแรงงานและคดีแรงงาน
  บทที่ ๔ คำฟ้อง
  บทที่ ๕ คำให้การ
  บทที่ ๖ การตั้งผู้แทนในการดำเนินคดี
  บทที่ ๗ การยื่นบัญชีระบุพยาน
  บทที่ ๘
  การย่นหรือขยายระยะเวลา
  บทที่ ๙ ค่าฤชาธรรมเนียม
  บทที่ ๑๐ วันนัดพิจารณา
  บทที่ ๑๑ การไกล่เกลี่ยคดี
  บทที่ ๑๒ การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันนัด
  บทที่ ๑๓ การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
  บทที่ ๑๔ การขาดนัด
  บทที่ ๑๕ การขอพิจารณาคดีใหม่
  บทที่ ๑๖ การสืบพยาน
  บทที่ ๑๗ การขาดนัดพิจารณาและการขอพิจารณาใหม่
  บทที่ ๑๘ คำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ ๑๙ อุทธรณ์
  บทที่ ๒๐ ฎีกา
  บทที่ ๒๑ การบังคับคดีและวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  บทที่ ๒๒ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
  บทที่ ๒๓ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  บทที่ ๒๔ ค่าชดเชย
  ภาคที่ ๒ ภาคปฏิบัติ
  บทที่ ๑
  การร่างคำฟ้อง
  บทที่ ๒ การร่างคำให้การ
  บทที่ ๓ การร่างคำฟ้องอุทธรณ์
  บทที่ ๔ การขออนุญาตฎีกา
  บทที่ ๕ ตัวอย่างคดี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
  รหัสสินค้า :
  9786164782044
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  758 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ ๑ แบบพิมพ์ศาล
  ภาคที่ ๒ การเขียนชื่อคู่ความ
  ภาคที่ ๓ การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

  ก.คดีมีข้อพิพาทหรือคดีสองฝ่าย
  บทที่ ๑
  ส่วนประกอบของคำฟ้อง
  บทที่ ๒ หน้าคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่ ๓ หลักการบรรยายคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่ ๔ การบรรยายสถานะโจทก์จำเลย
  บทที่ ๕ การบรรยายนิติสัมพันธ์
  บทที่ ๖ การโต้แย้งสิทธิ
  บทที่ ๗ การบรรยายความเสียหาย
  บทที่ ๘ การบรรยายการทวงถาม
  บทที่ ๙ การบรรยายคำลงท้าย
  บทที่ ๑๐ การบรรยายคำขอท้ายคำฟ้อง
  บทที่ ๑๑ การลงชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์
  บทที่ ๑๒ ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
  ข.คดีไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฝ่ายเดียว
  ภาคที่ ๔ การร่างคำให้การและฟ้องแย้ง

  ภาคที่ ๕ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
  ภาคที่ ๖ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
  ภาคที่ ๗ การร่างสัญญา
  ภาคที่ ๘ การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
  บทที่ ๑
  การร่างคำร้อง, คำขอ, คำแถลง คดีแพ่ง
  บทที่ ๒ คำร้องในคดีอาญา
  ภาคที่ ๙ บัญชีระบุพยาน
  ภาคที่ ๑๐ ใบแต่งทนายความ
  ภาคที่ ๑๑ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
  รหัสสินค้า :
  9786165773843
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,100 กรัม
  จำนวนหน้า :
  572 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :
  มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี) โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ ฿ 399.00 ฿ 379.05

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ***สำหรับผู้สอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี ของสภาทนายความ***
  ภาคที่ ๑
  การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
  ภาคที่ ๒ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
  ภาคที่ ๓ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
  ภาคที่ ๔ การร่างหนังสือสัญญา
  ภาคที่ ๕ การร่างคำขอ คำแถลง
  ภาคที่ ๖ ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบปรนัย
  ภาคที่ ๗ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
  ภาคผนวก 

  ชื่อผู้แต่ง : พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
  รหัสสินค้า : 9786165771443
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 464 หน้า
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือทนายความฝึกหัด ภาคปฏิบัติ คดีแพ่ง โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และ ณัฐพิมล สมเจษ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เรื่องที่ ๑
  ภาษาทนาย สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปศาล
  เรื่องที่ ๒
  ทนายความควรแนะนำเบื้องต้นอย่างไร เมื่อมีผู้มาปรึกษาคดี
  เรื่องที่ ๓
  การเรียกค่าจ้างทนายความและการบริหารค่าคดี
  เรื่องที่ ๔
  การคิดค่าฤชาธรรมเนียมศาล
  เรื่องที่ ๕
  การเขียนสัญญาจ้างว่าความ
  เรื่องที่ ๖
  การสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมายในคดี
  เรื่องที่ ๗
  อำนาจฟ้องในคดีแพ่ง
  เรื่องที่ ๘
  อำนาจทนายความอยู่ที่ใบแต่งทนายความ
  เรื่องที่ ๙
  หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
  เรื่องที่ ๑๐
  เงื่อนไขบังคับก่อนฟ้องคดี
  เรื่องที่ ๑๑
  ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในคดีแพ่งที่ทนายต้องรู้
  เรื่องที่ ๑๒ ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามนัยคำพิพากษาฎีกา
  เรื่องที่ ๑๓
  การร่างคำฟ้องในคดีแพ่ง
  เรื่องที่ ๑๔
  การร่างคำให้การในคดีแพ่ง
  เรื่องที่ ๑๕
  การเสนอคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท
  เรื่องที่ ๑๖
  บัญชีระบุพยานและการนำพยานหลักฐานมาสืบ
  เรื่องที่ ๑๗
  การจัดเรียงสำนวนของทนายความเพื่อยื่นศาล
  เรื่องที่ ๑๘
  การขอยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมขึ้นศาล
  เรื่องที่ ๑๙
  จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การเป็นหน้าที่ทนายความโจทก์ที่จะต้องร้องขอ
  เรื่องที่ ๒๐
  การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความในศาล
  เรื่องที่ ๒๑
  โจทก์ควรต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา
  เรื่องที่ ๒๒
  นัดชี้สองสถานกับสิ่งที่ทนายความต้องใส่ใจ (หากมี)
  เรื่องที่ ๒๓
  นัดสืบพยานโจทก์ พยานจำเลย
  เรื่องที่ ๒๔
  นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
  เรื่องที่ ๒๕
  เจ้าหนี้ขอให้ศาลออกคำบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  เรื่องที่ ๒๖
  ขอให้ศาลจัดทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียมในคดี
  เรื่องที่ ๒๗
  ทุเลาการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  เรื่องที่ ๒๘
  การร่างอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์
  เรื่องที่ ๒๙
  การร่างฎีกา คำแก้ฎีกา และคำร้องขออนุญาตฎีกา
  เรื่องที่ ๓๐
  ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
  ควรที่จะรู้ ๑
  มรรยาททนายความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, ณัฐพิมล สมเจษ
  รหัสสินค้า : 9786165650151
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด : 19 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2562

 • img-book
  สั่งซื้อ
  ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง พร้อมธงคำตอบ โดย ฿ 25.00
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  รหัสสินค้า : G000061
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 30 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 2563
 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
  ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
  ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
  ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
  เกมบิงโก
  การแก้ไข : เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162699566
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

  บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
  บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
  ยทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
  ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
  บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
  บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162699498
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบตั๋วทนาย (ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง) โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ ฿ 470.00 ฿ 446.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1. การสอบอัตนัย (บรรยาย)
  2. การสอบปรนัย (ข้อสอบแบบเลือกตอบ)
  3. การสอบปากเปล่า
  4. การสาธิตและข้อควรรู้

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
  รหัสสินค้า : 9786165689878
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :  1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 500
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162699245
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย โดย เกียรติยศ ศักดิ์แสง ฿ 80.00 ฿ 76.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความนำ
  ปัญหาการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  ขั้นตอนหรือวิธีการศึกษาวิชากฎหมาย
  การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  1. หลักเกณฑ์การตรวจและให้คะแนนข้อสอบวิชากฎหมาย
  2. ประเภทข้อสอบวิชากฎหมาย
  3. หลักเกณฑ์เบื้องต้นการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  4. ข้อพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  5. รูปแบบหรือลีลาการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  6. เทคนิคในการอ่านข้อสอบวิชากฎหมายและการหาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
  บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เกียรติยศ ศักดิ์แสง
  รหัสสินค้า : 9786165686600
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 96 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา โดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด และ วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด และ วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์

  รหัสสินค้า : 9786164972872
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 484
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิม์พครั้งที่ 2 : 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือเตรียมสอบ ENGLISH สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หลักและไวยากรณ์
  การอ่านจับใจความ
  บทสนทนา
  คำศัพท์ที่จำเป็น
  แบบทดสอบพร้อมคำอธิบาย
  รวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผศ. ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสหนังสือ : 9786165653497
  จำนวนหน้า : 418
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง โดย กิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ ฿ 275.00 ฿ 261.25

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
  บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
  บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
  บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
  บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
  บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
  บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
  บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
  บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  บทที่ 15 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
  บทที่ 16 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์, ภัทราภรณ์ สุขโสภี, ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ
  รหัสสินค้า : 9786162009167
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 280
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2 โดย อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร ฿ 295.00 ฿ 280.25

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  “สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชาในเล่มเดียว” ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ”
  Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

  – บทที่ 1 การคิดคำนวณ
  – บทที่ 2 การหาเหตุผล
  Part 2 ภาษาไทย
  – บทที่ 1 คำ
  – บทที่ 2 ประโยค
  – บทที่ 3 การวิเคราะห์บทความ
  – บทที่ 4 สำนวนโวหาร
  – บทที่ 5 การเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
  – เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
  Part 3 ภาษาอังกฤษ
  – บทที่ 1 Grammar (หลักไวยากรณ์)
  – บทที่ 2 Vocabulary (คำศัพท์)
  – บทที่ 3 Reading (การอ่าน)
  – บทที่ 4 Conversation (การสนทนา)
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
  – เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
  รหัสสินค้า : 9786164491526
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวน : 520
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  พิชิตคณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง โดย กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  บทที่ 1 อนุกรม
  บทที่ 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์
  บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตารางข้อมูล)
  บทที่ 4 สดมภ์
  บทที่ 5 อุปมาอุปไมย
  บทที่ 6 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)
  บทที่ 7 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  บทที่ 8 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 1
  บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 2
  บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 3

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164870260
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวน : 248
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม100% ภายใน 3 วัน โดย อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รวมข้อสอบ ก.พ. ที่ออกบ่อยเกือบทุกรอบมาไว้ในเล่มเดียว จัดทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียง กับข้อสอบจริงในสนามสอบ ที่ออกบ่อยในทุกๆ ครั้งที่มีการสอบมารวมกันเอาไว้ในเล่มนี้ จึงเป็นจุดขายที่ว่าหากผู้อ่านท่านใดได้อ่าน ได้ทบทวน ได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะเกิดวามคุ้นเคยกับข้อสอบที่ออกสอบในสนามสอบจริง จะส่งผลให้โอกาสในการทำข้อสอบได้ถูกต้องสูงมาก อันจะนำไปสู่การสอบผ่าน ได้มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ
  1. วิชาภาษาไทย
  >> 1.1 ด้านความเข้าใจภาษา
  >> 1.2 ด้านการใช้ภาษา
  2. วิชาความสามารถทั่วไป
  >> 2.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวน
  >> 2.2 ความสามารถด้านเหตุผล
  3. วิชาภาษาอังกฤษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
  รหัสสินค้า : 9786164491687
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 300
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เตรียมสอบนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร(นายร้อย) ทุกเหล่าทัพ โดย อาจารย์กษิติ์เดช สุนทรานนท์ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนนักเรียนนายร้อยทุกเหล่าทัพ 1,250 ข้อ
  เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ
  บทที่ 1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่ 2 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กษิติ์เดช สุนทรานนท์
  รหัสสินค้า : 9786164491779
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวน : 476
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดย ดร.วรวัติ กิติวงค์ และคณะ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล)
  ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น

  Part 1 ความรู้ ความสามารถทั่วไป
  Part 2 ความรู้ ด้านภาษาไทย
  Part 3 ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
  Part 4 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อ.วรวัติ กิติวงศ์, อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์, อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786164491083
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวน : 366
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นายสิบฯ สายอำนวยการและสนับสนุน พิชิตข้อสอบเต็ม100% โดย คณาจารย์ Think Beyond Genius และ คณะ ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่จะสอบในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแนวข้อสอบทั้ง ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย เทคโนโลยีการสื่อสาร สังคม จริยธรรม กฎหมาย ภาษาต่างประเทศ และ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน
  – สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้านายสิบตำรวจได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า แนวข้อสอบ วิเคราะห์เจาะตรงประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด สำหรับการสอบเข้านายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน
  • รู้ก่อนสอบ
  • แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
  • แนวข้อสอบภาษาไทย
  • แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  • แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ Think Beyond Genius และ คณะ
  รหัสสินค้า : 9786164491847
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวน : 176
  ขนาด : 19.05 x 25.4 ซม.

หนังสือขายดี

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
  ⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
  🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
  🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 804
  🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
  ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
  ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
  ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
  เกมบิงโก
  การแก้ไข : เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162699566
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิ.แพ่ง ประมวลกฎหมายวิ.อาญา โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
  **ใบแทรก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2563)**
  ***สภาพปก : เป็นรอยขนแมว***

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w , winyuchon_public
  Facebook : winyuchonbooks

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698972
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 660
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติกรรมสัญญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ
  ⭐️ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม
  ⭐️ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ
  ⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา
  ⭐️ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
  ⭐️ความเป็นผลของนิติกรรม
  ⭐️ระยะเวลา-อายุความ
  • ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 8 บท คือ
  ⭐️บททั่วไป
  ⭐️ประเภทของสัญญา
  ⭐️การเกิดสัญญา
  ⭐️ความสมบูรณ์ของสัญญา
  ⭐️ผลของสัญญา
  ⭐️การตีความสัญญา
  ⭐️มัดจำ-เบี้ยปรับ
  ⭐️ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699801
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 632 หน้า
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 24 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ นิติเหตุ
  ส่วนที่ 1 ละเมิด
  ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
  ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
  ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
  ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
  **พิมพ์ครั้งที่ 9 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน**

  รายละเอียด

  รหัสหนังสือ : 9786162699108
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ***เพิ่มมาตรา 20 ตรี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162699511
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  📌ภาค 2 ความผิด
  📌ภาค 3 ลหุโทษ
  📝พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเนื้อหามาตรา 301 และ305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในมาตราอื่นๆ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810012
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 780
  ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 44 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

  บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
  บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
  ยทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
  ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
  บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
  บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162699498
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 100.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
  ⭐️2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
  ⭐️3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
  ⭐️4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
  ⭐️5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
  ⭐️6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  ⭐️10.แนวคำตอบ

  รายละเอียด
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786162699931
  🌟ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 250 กรัม
  🌟จำนวน : 160
  🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
  บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
  บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
  บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699443
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 27 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  🍒 บทคัดย่อ/สารบาญ 🍒
  🍒 บทที่ ๑ บทนำ
  ๑. ความหมายของหนี้
  ๒. ประเภทของหนี้
  ๓. ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้
  ๔. ลักษณะของสิทธิทางหนี้
  ๕. ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ
  ๖. รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต
  🍒 บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
  ๑. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน
  ๒. กรณีหนี้เงิน
  ๓. กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง
  🍒 บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
  ๑. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้
  ๒. หลักการผิดนัดของลูกหนี้
  ๓. หลักความรับผิดของลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้
  ๔. หลักการบังคับชำระหนี้
  🍒 บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
  ๑. ความหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  ๒. การพิจารณาลักษณะการพ้นวิสัยตามวัตถุแห่งหนี้
  ๓. ผลตามกฎหมายเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  🍒 บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
  ๑. หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖)
  ๒. หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗ ถึงมาตรา ๒๔๐)
  ๓. หลักของสิทธิยึดหน่วง (มาตรา ๒๔๑ ถึงมาตรา ๒๕๐
  🍒 บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
  ๑. การรับช่วงสิทธิ
  ๒. การช่วงทรัพย์
  🍒 บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๑. ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๒. ประเภทของสิทธิเรียกร้อง
  ๓. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๔. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
  🍒 บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
  ๑. หนี้ที่แบ่งกันชำระหนี้ได้
  ๒. หนี้ร่วม
  ๓. หนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้
  🍒 บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
  ๑. หลัก : การชำระหนี้
  ๒. ข้อยกเว้น : การระงับหนี้ในกรณีอื่นที่ไม่มีการชำระหนี้ของลูกหนี้
  🍒 บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  ๑. หลักการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก
  ๒. ประเภทของสัญญาที่บุคคลภายนอกตกลงเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  ๓. สิทธิของบุคคลภายนอกในการเรียกคืนจากลูกหนี้ภายหลังที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แล้ว
  🍒 บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ
  ๑. ความหมายของบุริมสิทธิ
  ๒. ลักษณะของบุริมสิทธิ
  ๓. ประเภทของบุริมสิทธิ
  ๔. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
  ๕. ผลแห่งบุริมสิทธิ

  🍒 รายละเอียด 🍒
  รหัสสินค้า : 9786164040908
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 369 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ภาค 3 ลหุโทษ
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการแท้งลูก🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699993
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 464
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติปรัชญา โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1
  บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป
  บทที่ 2 นิติศาสตร์
  บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา
  ส่วนที่ 2
  บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม
  บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 สำนักกฏหมายบ้านเมือง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162697692
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 21 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ตัวแทน-นายหน้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ตัวแทน (Agency)
  บทที่ 2 ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  บทที่ 3 นายหน้า (Brokerage)
  **เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาปี พ.ศ. 2561 และ 2562 บางส่วนเท่าที่เผยแพร่**

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162699054
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699382
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวน : 666 หน้า
  ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ
  ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  รหัสสินค้า :
  9786162698934
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  296
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
  ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
  ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
  ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
  การแก้ไข : แก้ไขเรื่องการจ่ายเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์บุตร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162699634
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 454
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 28 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
  – เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
  – บทที่ 1 หลักทั่วไป
  – บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
  – บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา
  – บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
  – บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา
  – บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท
  – บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด
  – บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน
  – บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
  – บทที่ 10 อำนาจกระทำ
  – บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ
  – บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ
  – บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น
  – บทที่